Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 1
Qarku SHKODER
 
Bashkia MALESI E MADHE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
GRUEMIRE0001709Boriš i madh, shkolla VrakePublik
0002540Gril, Shkolla VrakePublik
00021542Vrake, ShkollaPublik
0003676Omaraj, Shkolla VrakePublik
0004548Grude , ShkollaPublik
0005311Demiraj, ShkollaPublik
0006449Shkolla , Kšar i PoshtemPublik
0007354Gruemire Cezme, ShkollaPublik
0008927Ktosh, Shkolla 9-VjecarePublik
0009251Gjorm i Siperm, ShkollaPublik
0011266Vajush, ShkollaPublik
0012597Rrash Vorfa, Shkolla HysajPublik
0013582Balshaj, ShkollaPublik
0016576Borice i vogel, Shkolla VrakePublik
0017760Borice i madh 2 , Shkolla VrakePublik
0020801Linaj, Shkolla LinajPublik
0023260Rrash Kullaj, Ambjent Privat -Privat
0024479Kullaj, Qendra ShendetesorePublik
0025792Gruemire , ShkollaPublik
KASTRAT0026616Rapshe, Shkolla 9  vješarePublik
0027665Shkolla 9 vjecare "Prek Gjoni"Publik
0028350Permal, Shkolla fillorePublik
0029603Gradec, Shkolla 9- vješarePublik
0030556Pjetorshan, Shkolla 9- vješarePublik
00301513Pjetorshan, Shkolla 9- vješarePublik
0031722Shkolla 9 - vjecare "Ded Gjo Luli"Publik
00311520Shkolla 9 - vjecare "Ded Gjo Luli"Publik
0032651Vukpalaj, Shkolla 9 - vjecarePublik
0033494Kastrat, Shkolla fillorePublik
0034393Bratosh, Shkolla 9-vjecarePublik
0035526Goraj, Shkolla fillorePublik
0036663Ivanaj - Bajze 1, Shkolla 9-vjecare "Prek Gjoni"Publik
00361413Ivanaj-Bajze 1, Shkolla 9-vjecare "Prek Gjoni"Publik
0037772Ivanaj-Bajze 2, Shkolla 9-vjecare "Prek Gjoni"Publik
00371475Ivanaj-Bajze 2,Shkolla 9- vjecare "Prek Gjoni"Publik
0038970Bajze, Shkolla e Mesme "Dod Kacaj"Publik
KELMEND0039709Vermosh, Shkolla 9 - VjecarePublik
00391607Vermosh, Shkolla 9 - VjecarePublik
0040383Lepusha,  Shkolla 9 - VjecarePublik
0041528Selce,  Shkolla 9 - VjecarePublik
00411472Selce, Shkolla 9-vjecarePublik
0042636Tamare, Shkolla e mesmePublik
0043474Broj, Shkolla fillorePublik
0044963Vukel,  Shkolla 9 - VjecarePublik
0045367Nikc,  Shkolla 9 - VjecarePublik
KOPLIK0047874Shkolla 9 - vjecare "Avdyl Bajraktari"Publik
00471868Shkolla 9 - vjecare "Avdyl Bajraktari"Publik
00472840Shkolla 9 - vjecare "Avdyl Bajraktari"Publik
0048952Shkolla 9 vješare, "Abdyl Bajraktari"Publik
00481763Shkolla 9 - vjecare "Avdyl Bajraktari"Publik
00482737Shkolla 9 - vjecare "Avdyl Bajraktari" kati i dytePublik
0049934Shkolla e mesme "Sherif Hoxha"Publik
00491889Shkolla e Mesme  "Sherif Hoxha"Publik
00492896Shkolla e Mesme "Sherif Hoxha" kati i parePublik
00493851Shkolla e Mesme "Sherif Hoxha"Publik
QENDER-MALESI E MADHE0050246Flake, KopshtiPublik
0051374Koplik i siperm, Shkolla 9 -vjecarePublik
0052224Koplik i siperm, Shkolla 9- vjecarePublik
0053384Lohe, Shkolla fillorePublik
0054551Kamice, Shkolla 9-vjecarePublik
0055464Jubice, Shkolla fillorePublik
0056555Sterbeq, Shkolla fillorePublik
0057455Kalldrun, Shkolla fillorePublik
0058588Dobre, Shkolla fillorePublik
0059573Polvar, Shkolla fillorePublik
0061386Koplik i siperm, Shkolla 9- vjecarePublik
SHKREL0062442Boge, ShkollaPublik
0063253Lohe siper,  ShkollaPublik
0064467Rec, ShkollaPublik
0065456Qafegrade, ShkollaPublik
0066268Mosel - Mucaj, ShkollaPublik
0068261Kokpapaj, ShkollaPublik
0069233Ducaj, ShkollaPublik
0070229Bzhete Makaj, ShkollaPublik
0071274Bzhete, ShkollaPublik
0072604Vrithe, ShkollaPublik
0074510Dedaj, shkollaPublik
0075381Zagore - Ndreaj, ShkollaPublik
0076260Zagore - Isufaj , Qendra ShendetsorePublik
Gjithsej ZAZ 17943503  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 2
Qarku SHKODER
 
Bashkia SHKODER
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
ANA-MALIT0193228OblikŰ, Xhaferaj shkolla 9 - vjecarePublik
0194560Muriqan, Shkolla 9-vješarePublik
0198387Alimetaj,Shkolla 9-vjecarePublik
0201612Oblike 1, Shkolla 9-vješarePublik
0202517Oblike, Lokal Privat " Mri Shkembi"Privat
0203496Oblike 2, Shkolla "Qazim Mehja"Publik
0204422Oblike 3, Shkolla e MesmePublik
0206555Obot i Vjeter, Shkolla 9-vješarePublik
0207299Velinaj,  Qendra ShendetsorePublik
0208595Muriqan, Lokal Privat "Fahri Hoti"Privat
BERDICE0215657Berdice e Siperme, Shkolla "Agim Tafili"Publik
02151656Berdice e siperme, Shkolla " Agim Tafili"Publik
0216923Lokal Privat  "Selim Aleti"Privat
0217767Berdice e Madhe, Shkolla e mesmePublik
0218617Berdice e Madhe, Shkolla e mesmePublik
0219962Trush, Shkolla e mesme ProfesionalePublik
0220991Trush, Shkolla e mesme ProfesionalePublik
0221648Trush, Objekt Privat Gjergj PataniPrivat
0222652Beltoje, Shkolla 9 - vješarePublik
0223565Malihebaj, Shkolla 9 - vješarePublik
DAJC-SHKODER0224534Daragjat, Dyqan - Ded ShllakuPrivat
0225268Belaj, Shkolla e mesme DajcPublik
0226872Pentar, ShkollaPublik
0227842Shirq, Dyqan i  Ndoc AlijaPrivat
0228653Mushan, ShkollaPublik
02281519Mushan, ShkollaPublik
0229430Suka-Dajc, ShkollaPublik
0230773Dajc 1, Shkolla FillorePublik
0231936Dajc 2, Qendra ShendetesorePublik
0232579Samerish i Siperm, ShkollaPublik
0233490Samerish i Ri, ShkollaPublik
0234215Rushkull, ShkollaPublik
GURI I ZI0335615Gur i Zi ,Shkolla e mesmePublik
03351516Qendra ShendetesorePublik
0336932Rragam,Qendra ShendetesorePublik
0337543Sheldi, Shkolla 9-vjecarePublik
0338284Shkolla 9 VjecarePublik
0340991Gur i Zi, Shkolla e mesmePublik
0341871Qendra Shendetesore JubanPublik
0342922Shkolla 9 vješare JubanPublik
0343439Ganjolle, Qendra ShendetsorePublik
0344881Vukatane, Shkolla 9 - VjecarePublik
0345501Kuc, Shkollla 9 - VjecarePublik
0346563Rrenc, Shkolla 9 - VjecarePublik
03461498Rrenc, Qendra ShendetsorePublik
0347294Gajtan, Qendra ShendetsorePublik
POSTRIBE0077612Boks, Shkolla e mesmePublik
00771485Boks, Shkolla e mesmePublik
0079461Domen, Shkolla 9 -vjecarePublik
00791288Domen, Ambient Privat, Ilir BilaniPrivat
0081591Ura e shtrenjte, Shkolla 9 -vjecarePublik
0082341Prekal, Shkolla 9-vjecarePublik
0083579Boks, Shkolla MesmePublik
0084652Dragoš,  Shkolla 9-vjecarePublik
0085842Dragoc, Shkolla 9-vjecarePublik
0086861Kullaj, Shkolla fillorePublik
00861227Kullaj, Shkolla FillorePublik
0087545Mes, Shkolla 9-vjecarePublik
0088660Myselim, Shkolla 9-vjecarePublik
0089658Drisht, Shkolla 9-vjecarePublik
0090687Drisht, Shkolla 9-vjecarePublik
PULT0091660Kir, Shkolla 9 - vješarePublik
0092401Brucaj, Shkolla 9-vješarePublik
0093315Xhan, Shkolla 9-vješarePublik
0094921Pog, Shkolla fillorePublik
RRETHINAT0097532Shtoji i i Ri, Shkolla 9 - vjecare "O. Dhampiraj"Publik
00971553Shtoj i ri, Shkolla " Osman Dhampiraj"Publik
0098993Shtoji i ri, ShkollaPublik
0099741Shtoji i Vjeter,  Shkolla 9- vjecarePublik
0100611Shtoji i vjeter, ShkollaPublik
0101615Zues, ShkollaPublik
0102986Dobrac, Qendra ShendetesorePublik
01021737Dobraš, Qendra ShendetsorePublik
0103997Dobrac, ShkollaPublik
01031886Dobraš, Shkolla "Isa Jakupi"Publik
0104702Golem, ShkollaPublik
01041558Golem, ShkollaPublik
0105957Golem, ShkollaPublik
0106708Grude e Re, ShkollaPublik
01061627Grude e re, Shkolla "Tringe Smajli"Publik
0107871Grude  e Re, ShkollaPublik
0108744Grude e Re, ShkollaPublik
0109659Bardhaj, ShkollaPublik
0110994Bleran, ShkollaPublik
0111598Bleran, ShkollaPublik
01111537Hot I Ri, Shkolla "Ded Gjo Luli"Publik
0112628Hot i Ri, ShkollaPublik
0113675Hot i Ri, ShkollaPublik
01131675Hot i Ri, ShkollaPublik
0114717Guci e Re, ShkollaPublik
SHALE0115571Theth, ShkollaPublik
0116411Breglumi, Qendra shendetesorePublik
0117631Lotaj, ShkollaPublik
0118629Lekaj, ShkollaPublik
0119728Gimaj, Shkolla e Mesme BreglumiPublik
01191413Nenmavriq, shkolla fillorePublik
SHOSH0132498Ndreaj, Shkolla 9 - vješarePublik
0133246Palaj, Qendra Shendetesore NdrejajPublik
0134216Nicaj - Shosh, Shkolla fillorePublik
VELIPOJE0324789Velipoje 1, ShkollaPublik
0325288Velipoje 2, ShkollaPublik
0326703Mali-Kolaj, ShkollaPublik
03261554Pulaj, AmbulancaPublik
0327847Pulaj AmbulancaPublik
0328630Gomsiqe e Re, Shkolla e MesmePublik
03281467Gomsiqe, Shkolla e mesmePublik
0329457Luarz, ShkollaPublik
0330576Cas, ShkollaPublik
0331694Rec i Ri, Objekt PrivatPrivat
0332326Rec - Pulaj, ShkollaPublik
0333488Baks i Ri, Lokal Privat Dede PrelaPrivat
0334488Baks Rrjoll, ShkollaPublik
Gjithsej ZAZ 211268807  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 3
Qarku SHKODER
 
Bashkia SHKODER
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
SHKODER0235271Zogaj, ShkollaPublik
0236562Shiroke, Shkolla 9-vjecarePublik
02361491Shiroke, shkolla 9-vjecarePublik
0237638Lagjia "28 Nentori, Bahšallek, ShkollaPublik
02371483Lagjia "28 Nentori, Bahšallek, ShkollaPublik
0238580Lagjia "28 Nentori", Shkolla 9-vjecare LiriaPublik
02381505Lagja "28 Nentori", Shkolla 9-vjecare LiriaPublik
0239752Lagjia "K.Permetit", Shkolla PedagogjikePublik
0240977Lagjia "K. Permetit" Menca e konviktit te PedagogjPublik
02401491L.K.Permetit,Menca e konviktit te PedagogjikesPublik
0241995Lagjia "K.Permetit", Shkolla "Ismail Qemali"Publik
0242611Lagjia "K.Permetit", Shkolla "Ismail Qemali"Publik
02421509Lagjia "K Permetit, Shkolla "Ismail Qemali"Publik
0243668Lagjia "K.iras", Shkolla VeterinarePublik
02431565Lagjia "K.iras", Shkolla VeterinarePublik
0244705Lagjia Kiras, Shkolla VeterinarePublik
02441588Lagjia "K.iras", Shkolla VeterinarePublik
0245587Lagjia Kiras, Shkolla VeterinarePublik
02451510Lagjia "K.iras", Shkolla VeterinarePublik
0269842Sheshi Nene Tereza, AlbapostaPublik
02691515Sheshi Nene Tereza, AlbapostaPublik
0279588L. M.Alimani, Shkolla e NdertimitPublik
02791492L. "M.alimani", Shkolla NdertimitPublik
0280845L. "M.Alimani", Shkolla e NdertimitPublik
0282707Lgj.10 Koriku, Kopshti SOROSPublik
0284729L. "10Korriku", Medrese e djemve Haxhi Sheh-ShamiaPrivat
0286962L. "10Korriku",Shkolla"Isuf Tabaku"Publik
0287999L. "Sali Halili",Shkolla ABCPrivat
0288745L. "10Korriku", Medrese e djemve Haxhi Sheh-ShamiaPrivat
0289974L. "Salo Halili", Shkolla ABCPrivat
0290791L. "10Korriku", Medrese e djemve Haxhi Sheh-ShamiaPrivat
0291687L. "Salo Halili", Shkolla "Ndre Mjeda"Publik
0292596L. "Salo Halili", Shkolla "Ndre Mjeda"Publik
0293771L. "Salo Halili", Shkolla "Ndre Mjeda"Publik
0294587L. "Qemal Stafa", Shkolla "Ndre Mjeda"Publik
02941503L. "Qemal Stafa", Shkolla "Ndre Mjeda"Publik
0295503L. "Qemal Stafa", BibliotekaPublik
02951499L. "Qemal Stafa" , BibliotekaPublik
0296612L. "Qemal Stafa", Kopeshti SorrosPublik
0297720L. "Qemal Stafa", Shkolla "28Nentori"Publik
0299626L. "Ahmet Haxhija", Shkolla "Salo Halili"Publik
02991478L. "Ahmet Haxhija", Shkolla "Salo Halili"Publik
0300900L. "Ahmet Haxhija", Shkolla "Salo Halili"Publik
0301779L. "Ahmet Haxhija", Shkolla "Salo Halili"Publik
0302920Lagjia "Ahmet Haxhija ",Shkolla "Medrese"Publik
0303894Lagjia "Ahmet Haxhija",Kopshti i Medresese"Publik
0304743Lagjia "Ahmet Haxhija",Kopshti DudasPublik
Gjithsej ZAZ 34731495  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 4
Qarku SHKODER
 
Bashkia SHKODER
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
SHKODER0246985Lagjia "Kiras", Shkolla "A.Hajdari"Publik
0247770Lagjia "Kiras", Shkolla "A.Hajdari"Publik
02471635Lagjia "Kiras", Shkolla "A.Hajdari"Publik
0248687Lagjia "Naim Gjylbegu",Q.Shendetesore DergutPublik
02481578Lagjia "Naim Gjylbegu",Q.Shendetesore DergutPublik
0249737Lagjia "Naim Gjylbegu",Shkolla "Xheladin Fishta"Publik
02491605Lagjia "Naim Gjylbegu",Shkolla "Xheladin Fishta"Publik
0250673Lagjia "Naim Gjylbegu",Shkolla "Oso Kuka"Publik
02501547Lagjia "Naim Gjylbegu",Shkolla "Oso Kuka"Publik
0251866Lagjia "Naim Gjylbegu",Shkolla "Oso Kuka"Publik
0252576Lagjia "Naim Gjylbegu",Kolegji Turk"Privat
02521478Lagjia "Naim Gjylbegu", Kolegji TurkPrivat
0253637Lagjia "Rus", Kolegji TurkPrivat
02531548Lagjia "Rus", Kolegji TurkPrivat
0254553Lagjia "Rus", Shkolla "Skenderbeg"Publik
02541492Lagjia "Rus", Shkolla "Skenderbeg"Publik
0255617Lagjia "Rus", Shkolla "Skenderbeg"Publik
02551517Lagjia "Rus", Shkolla "Skenderbeg"Publik
0256786Lagjia "Rus", Shkolla "Skenderbeg"Publik
0257682Lagjia "Rus", Kopeshti "Tome Alimhilli"Publik
0258679Lagjia "Rus", Kopeshti "Tome Alimhilli"Publik
0259732Lagjia "Vojo Kushi", Teatri "Migjeni"Publik
02591621Lagjia "Vojo Kushi", Teatri "Migjeni"Publik
0260932Lagjia "Vojo Kushi", Teatri "Migjeni"Publik
0261583Lagjia "Vojo Kushi", KonsultoriPublik
02611520Lagjia "Vojo Kushi", KonsultoriPublik
0262962L. "Skenderbeg", Qendra e Zhvillimit te femijevePublik
02621702L. "Skenderbeg", Qendra e Zhvillimit te femijevePublik
0263812L. "Skenderbeg", Fakulteti i InfermierisePublik
02631684Lagjia "Skenderbeg ", Fakulteti i InfermierisePublik
0265894L."Fari Ramadani", Shkolla "Pashko Vasa"Publik
0266726L."Fari Ramadani", Shkolla "e Muzikes"Publik
0267849L."Fari Ramadani", Universiteti "L.Gurakuqi"Publik
0268888L."Fari Ramadani", Universiteti "L.Gurakuqi"Publik
0270730Sheshi Nene Tereza, Ujesjellsi (Albtelecom)Publik
02701574Sheshi Nene Tereza, Ujesjellsi (Albtelecom)Publik
0276609L. Vasil Shanto" AlbapostaPublik
02761495Lagjia "Vasil Shanto", AlbapostaPublik
0316988Lagjia "Skenderbeg",Shkolla "Arben Broci"Publik
03161948Lagjia "Skenderbeg" shkolla "Arben Broci"Publik
0318836Lagjia "Skenderbeg" , SpitaliPublik
0319638Lagjia "P.Rexhepi",Shkolla "Jordan Misja"Publik
03191508Lagjia"P.Rexhepi" Shkolla "J.Misja"Publik
0321935Lagjia "P.Rexhepi" Shkolla "V.Shanto"Publik
Gjithsej ZAZ 44430814  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 5
Qarku SHKODER
 
Bashkia SHKODER
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
SHKODER0271581L. "D.Matlia", Shkolla :D.Prishtina"Publik
02711491L. "D.Matlia", Shkolla :D.Prishtina"Publik
0272685L. "D.Matlia", Shkolla "D.Prishtina"Publik
02721558L. "D.Matlia", Shkolla "D.Prishtina"Publik
0273901L. "D.Matlia", Shkolla "D.Prishtina"Publik
0274626L. "Perash", Shkolla "Ali Lacaj"Publik
02741500L. "Perash", Shkolla "Ali Lacaj"Publik
0275670L. "Perash", Shkolla "Ali Lacaj"Publik
02751597L. "Perash", Shkolla "Ali Lacaj"Publik
0277802L. "Perash", Shkolla "Ali Lacaj"Publik
02771592Lagjia "Perash Shkolla "A. Lacej"Publik
0278914L. "Perash", Shkolla "Ali Lacaj"Publik
0281753L. "M.Alimani", Shkolla e NdertimitPublik
0283433L.10 Korriku, Medreseja e djemve "Haxhi Sheh-Sham"Privat
0285689L.10Korriku,Ofic. H/C Koman, Lokal privat B.DushiPrivat
02851520L.10Korriku,Ofic. H/C Koman, Lokal privat B.DushiPrivat
0298646L. "Qemal Stafa", Shkolla "28Nentori"Publik
0305706Lagjia "3 Heronjte", Shkolla "N.Mazi"Publik
03051580Lagjia "3 Heronjte", Shkolla "N.Mazi"Publik
0306840Lagjia "Ndoc Mazi", Fakulteti i Gjuheve te HuajaPublik
03061627Lagjia "Ndoc Mazi" Fakulteti i Gjuheve te HuajaPublik
0307732Lagjia "N.Mazi".Shkolla "Miqesia"Privat
03071648Lagjia "N.Mazi", Shkolla "Miqesia"Privat
0308781L. "N.Mazi", Konvikti S.SpahiaPublik
03081610Lagjia "N.Mazi".Konvilti S. SpahiaPublik
0309964Lagjia "Mark Lula" Shkolla 9 vjecarePublik
03091724Lagjia "Mark Lula" Shkolla 9 vjecarePublik
0310641Lagjia "Mark Lula" Shkolla 9 vjecarePublik
03101508Lagjia "Mark Lula" Shkolla 9 vjecarePublik
0311574Lagjia "Tom Kola",Shkolla " Pashko Vasa "Publik
03111490Lagjia "Tom Kola",Shkolla " Pashko Vasa "Publik
0312576Lagjia "Tom Kola",Shkolla PyjorePublik
03121494Lagjia "Tom Kola",Shkolla " Pyjore"Publik
0313950Lagjia "3 Heronjte",Shkolla "Ndoc Mazi"Publik
03131525Lagjia "3.Heronjte" Shkolla " Ndoc Mazi"Publik
0314830Lagjia "3 Heronjte",Stacioni i Trenit"Publik
03141614Lagjia "3 heronjte",Stacioni i trenit "Publik
0315822Lagjia "3 Heronjte",Shkolla "Ndoc Mazi"Publik
03151666Lagjia "3 Heronjte",Ndoc MaziPublik
0317678Lagjia "Skenderbeg" , Shkolla PyjorePublik
03171537Lagjia "Skenderbeg",Shkolla "Pyjore"Publik
0320980Lagjia "P.Rexhepi" Shkolla "V.Shanto"Publik
0322753L.agjia "3 Heronjte" Ndermarrja  UjesjellesiPublik
03221548L.agjia "3 Heronjte" Ndermarrja  UjesjellesiPublik
0323996Lagjia "3 Heronjte" Ndermarja  Rruga - UraPublik
Gjithsej ZAZ 54530352  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 6
Qarku SHKODER
 
Bashkia VAU-DEJES
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BUSHAT0145722Bushat, Shkolla e mesmePublik
0146768Ashte, Shkolla 9- vješarePublik
0147949Melgush, Shkolla 9 -vješarePublik
0148956Melgush, Shkolla 9- vješarePublik
0149522Konaj, Shkolla fillorePublik
0150994Rranxa, Shkolla 9- vješarePublik
0151917Ranxa, Shkolla 9- vješarePublik
0152849Ranxa, Qendra ShendetsorePublik
0153462Mali Jushit - Sumezi, Qendra ShendetsorePublik
0155823Trush i Poshtem, Shkolla 9- vješarePublik
0156707Bushat , Shkolla 9 -vješarePublik
0158691Bushat, Shkolle e mesme "Ndre Mjeda"Publik
0159788Shkjeze, Shkolla  fillorePublik
0160729Plezhe, Shkolla fillorePublik
0161971Stajke, Shkolla 9 vješarePublik
0162986Stajke,  Qendra ShendetsorePublik
0163920Kosmac, Shkolla 9- vješarePublik
0164878Kosmac, Shkolla 9 -  vješarePublik
0209529Barbullush, Shkolla 9 - vješarePublik
0210978Barbullush, Shkolla e mesmePublik
0211850Barbullush, Lokal Privat  Alfons JakajPrivat
0212751Barbullush,  Shkolla 9 - vješarePublik
0213353Hoten, Shkolla FillorePublik
0214467Kukel,  Shkolla FillorePublik
HAJMEL0165649Nenshat, ShkollaPublik
0166739Nenshat, ShkollaPublik
0167989Hajmel, ShkollaPublik
0168874Hajmel , Shkolla e mesmePublik
0169573Dheulehte, ShkollaPublik
0170711Pacram, ShkollaPublik
0171596Pistull, Shkolla e mesmePublik
0188501Fushe-Vig, Shkolla fillorePublik
0189460Mnele e Vogel, Shkolla 9 - vjecarePublik
0190804Mnele e Madhe, Shkolla 9 - vjecarePublik
SHLLAK0126558Ukbibaj,  Shkolla 9 - vješarePublik
0130477Koder Nikaj, shkolla 9 - vjecarePublik
0131324Bene,  Shkolla fillorePublik
VAU-DEJES0135790Koman ShkollaPublik
0142790Koman, ShkollaPublik
0172986Vau-Dejes, KinoklubiPublik
0173868Kaše, AmbulancaPublik
0174906Naraš, ShkollaPublik
0175274Gomsiqe+Dush, ShkollaPublik
0176947Vau i Dejes, Lokal Privat Ndoc NdreuPrivat
0177398Karme, ShkollaPublik
0178994Vau-Dejes,  ShkollaPublik
0180980Vau-Dejes, Lokal Privat, Fran GjiniPrivat
0181365Deje, Lokal Privat Leke DejaPrivat
0182744Mjede, Shkolla e mesmePublik
0183972Mjede, ShkollaPublik
0184373Spathare, ShkollaPublik
0185965Shelqet, ShkollaPublik
Gjithsej ZAZ 65238167  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 7
Qarku SHKODER
 
Bashkia PUKE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
GJEGJAN0372269Kuzhnen, Shkolla 9 - VjecarePublik
0373204Mesul, Shkolla 9 - VjecarePublik
0375612Gjegjan, shkolla e mesmePublik
0376366Dom, Ambulanca fshatitPublik
0377331Gojan i vogel, Shkolla 9 - VjecarePublik
0378533Gojan i madh, Shkolla e mesmePublik
0379350Shkoze, Shkolla 9 - VjecarePublik
0381351Kimez, Shkolla 9 - VjecarePublik
PUKE0390771Pallati I Kultures "Ndue Shyti"Publik
0391895Kopeshti i Femijeve "Erjola Lluka"Publik
0392873Shkolla 9 - Vjecare " Migjeni"Publik
0393645Drejtoria e Shendetit PublikPublik
0394925Shkolla e mesme "Sabah Sinani"Publik
QELEZ0408406Fshati Bushat, Shkolla 9 - vjecarePublik
0412225Shkolla 9-vjecare BushatPublik
0415812Shkolla 9-vjecare MarrnaqPublik
0418315Shkolla  UkthPublik
QERRET0422463Shkolla 9-vjecare QerretPublik
0424418Korthpule, Qendra ShendetesorePublik
0425920Shkolla 9-vjecare GomsiqPublik
0430617Shkolla e mesme LufPublik
RRAPE0431266Breg, shkolla 9 -VjecarePublik
0432277Bicaj, Qendra ShendetesorePublik
0433350Rrape, Shkolla 9 -VjecarePublik
0438368Bohot, Qendra ShendetesorePublik
Gjithsej ZAZ 72512562  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 8
Qarku SHKODER
 
Bashkia FUSH╦ - ARR╦Z
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BLERIM0349338Xhath, Shkolla 9-vjecarePublik
0353353Qrbik, shkolla 9 vjecarePublik
0354343Dardhe, Shkolla 9-vjecarePublik
FIERZE-PUKE0355358Fierze, ShkollaPublik
0358440Porav, Qendra ShendetesorePublik
0359407Bugjon, ShkollaPublik
0361433Arste, Q. ShendetsorePublik
0363349Mezi, ShkollaPublik
FUSH╦-ARR╦Z0366983Fushe - Arrez,  Shkolla 9 VjecarePublik
0367993Fushe - Arrez, Shkolla e MesmePublik
0368993Fushe - Arrez, kopshti i femijvePublik
0369635Fushe - Arrez, Shkolla 9 - vješarePublik
IBALLE0382939Iballe, Shkolla e MesmePublik
0388471Berishe e Vogel, Shkolla 9 - vješarePublik
QAFE-MAL0398795Kryezi, Shkolla 9 - vješarePublik
0399334Qafe Mali, Shkolla 9 - vješarePublik
0404320Tuc, Shkolla 9 - vješarePublik
Gjithsej ZAZ 8179484  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 9
Qarku KUKES
 
Bashkia TROPOJE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BAJRAM CURRI0440761Pallati i KulturŰsPublik
0441648Muzeu HistorikPublik
0442964Kopshti Nr 1 L."Partizani"Publik
0443795Pallati Sportit "Valbona"Publik
0444946Shkolla e mesme "Asim Vokshi"Publik
0445951Kopshti Nr 2 L "Dardania"Publik
0446835Shkolla 9-vjecare "A.Podrimja"Publik
0447676Shkolla 9 -  Vješare  "Beselidhja e Malesise"Publik
BUJAN0450255Selimaj, ShkollaPublik
0451342Lekurtaj, ShkollaPublik
0452260Gri, ShkollaPublik
0454410Bujan ShkollaPublik
0455611Dojan, ShkollaPublik
0456352Markaj, ShkollaPublik
BYTYC0458291Kepenek, ShkollaPublik
0462400Prush, ShkollaPublik
0464233Vlad, ShkollaPublik
0465374Pac, Qendra ShendetesorePublik
0469295Radogosh, ShkollaPublik
FIERZE-TROPOJE0472324Dege, Shkolla 9- vjecarePublik
0473360T'pla 1, Shkolla 9-vjecarePublik
0476334Dushaj te Shpronesuar, Qender ShendetsorePublik
0477278Dushaj - Qytet, Shkolla e mesmePublik
0478247Fraize, Shtepi KulturePublik
0479298Raje, Shkolla fillorePublik
LEKBIBAJ0489500Peraj, Qendra ShendetsorePublik
0490337Lekbibaj, ShkollaPublik
0491218Tetaj, ShkollaPublik
0492304Shengjergj, shkollaPublik
LLUGAJ0493448Llugaj, ShkollaPublik
0494337Rrogam, Qendra shendetesorePublik
0496279Jaho Salihi, Qendra ShendetesorePublik
0497275Jaho Salihi, ShkollaPublik
0498334Luzhe, ShkollaPublik
MARGEGAJ0502245Paqe, Shtepi privatePrivat
0503556Margegaj, Shtepi privatePrivat
0504542Kocanaj, ShkollŰPublik
0505462Shoshan, ShkollePublik
0507326Dragobi, ShkollŰPublik
0508246Valbone, ShkollŰPublik
TROPOJE FSHAT0510377Aste, ShkollaPublik
0511439Kernaje, ShkollaPublik
0513268Begaj, ShkollaPublik
0514326Sopot, ShkollaPublik
0515291Babine, ShkollaPublik
0517445Kojel, ShkollaPublik
0518656Vicidole, ShkollaPublik
0520297Gegaj, ShkollaPublik
0522596Bucaj, ShkollaPublik
0524489Kovace, ShkollaPublik
Gjithsej ZAZ 95021833  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 10
Qarku KUKES
 
Bashkia HAS
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
FAJZA0525409Fajza, ShkollaPublik
0526259Branog, ShkollaPublik
0528535Vranisht 1, ShkollaPublik
0529265Breg-Krume, ShkollaPublik
0530542Vranisht 2, Objekt PrivatPrivat
0531640Tregtan, ShkollaPublik
0532418Metaliaj, ShkollaPublik
GJINAJ0535639Gjinaj, Shkolla 9- vjecarePublik
0536243Domaj, Shkolla 9 vjecarePublik
GOLAJ0541833Golaj 1 Shkolla e mesmePublik
0543526Letaj, shkolla 9-vješarePublik
0544209Peraj, qendra shendetesorePublik
0545228Zgjec, Qendra ShendetesorePublik
0546605Helshan, shkolla 9-vješarePublik
0547328Kosturr, shkolla 9-vješarePublik
0548237Dobrune, shkolla 9-vješarePublik
0549478Ish-shkolla fillore Gjeologji, Golaj 2Publik
0550580Nikoliq 1, shkolla 9-vješarePublik
0551271Nikoliq 2, Qendra shendetesorePublik
0552363Vlahen 1, shkolla 9-vješarePublik
0553559Vlahen 2, shkolla 9-vješarePublik
0554351Qarre , qendra shendetesorePublik
0556413Perollaj, shkolla 9-vješarePublik
KRUME0557621Krume, Pall KulturesPublik
05571497Krume, Shkolla "Sejdi Dida"Publik
0558470Mujaj, Shkolla 9 - VjecarePublik
0560523Krume, Shkolla fillorePublik
05601492Krume,shkolla fillorePublik
0561707Krume, Shkolla mesmePublik
0562833Krume, KopshtiPublik
05621214Krume, kopshtiPublik
0563433Krume, Konvikti KosovaPublik
0564411KrumŰ, Zyrat e Pyjores HasPublik
0565585Zahrisht, Shkolla 9-vješarePublik
Gjithsej ZAZ 103415717  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 11
Qarku KUKES
 
Bashkia KUKES
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
ARREN0568358Arren, ShkollaPublik
BICAJ0619627Canaj 1,Domaj Shkolla e Mesme BicajPublik
0620206Tershene, Shkolla 9-vjecarePublik
0622483Canaj 2, Shkolla 9-vjecarePublik
0623726Nange, KopshtiPublik
06231382Shkolla,NangePublik
0624429Bushat, Shkolla 9-vjecarePublik
0625427Osmanaj, Kopeshti i FemijevePublik
0626344Ambjent Privat "Ibrahim Rexhmati"Privat
0628589Kolesjan, Shkolla 9-vjecarePublik
0629219Gabrice, Shkolla 9-vjecarePublik
BUSHTRICE0573415Bushtrice, Shkolla fillorePublik
0574259Palush, Shkolla fillorePublik
0576266Bushtrice, Shkolla e mesmePublik
0577220Vile, Shkolla 9 -VjecarePublik
GRYKE-CAJE0580210Shkolla 9 vješare CajePublik
0581200Shkolla 9 vješare ShkinakPublik
0582285Shkolla 9 vješare FshatPublik
0583200Qendra Shendetsore BuzmadhePublik
KALIS0584270Geshtenje, Shkolla 9-vjecarePublik
0586452Kalis, Qendra ShendetsorePublik
KOLSH-KUKES0630407Kolsh, ShkollaPublik
0631223Myš - Mamez,Qender ShendetesorePublik
0632381Mamez, ShkollaPublik
KUKES0633986Kopeshti i Lagjes "Nr 1"Publik
0634898Shkolla e mesme'' Havzi Nela''Publik
0635980Pallati i Kultures Hasan PrishtinaPublik
0636993Shkolla 9 - vjecare "R. Spahiu"Publik
0636131BurguPosacŰm
0637992Shtepia e ish "Oficerave"Publik
0637177Shtepia e OficeravePosacŰm
0638564Gostil, Shkolla e Mesme "A. Voka"Publik
0639622Shkolla 9-vješare GostilPublik
0640997Shkolla "1 Qershori"Publik
06401966Shkolla 9- vješare " 1 Qershori"Publik
0644994ăerdhja e lagjes"Nr 1"Publik
0645270Pallati i Kultures "Hasan Prishtina"Publik
0646996Shkolla 9-vješare ''Lidhja e Prizrenit''Publik
0647960PoliklinikaPublik
0648993ăerdhe, Lagje Nr.3Publik
0649997Kopeshti, Lagje Nr.3Publik
0650981Shkolla 9 - vješare '' A.Rustemi''Publik
06501941Shkolla 9 - vješare '' A.Rustemi''Publik
0651996ăerdhja, Lagjia  Nr. 5Publik
0652937Shkolla 9-vješare " B.Curri''Publik
MALZI0589476Shemri, Shkolla 9 - VjecarePublik
0590255Shikaj, Shkolla 9 -VjecarePublik
0593228Petkaj, Shkolla fillorePublik
0594319Shtan, Qendra ShendetesorePublik
0595337Mgulle, Qendra ShendetsorePublik
0596487Kalimash, Shkolla 9 - VjecarePublik
0597270Kryemadh, Shkolla 9- vjecarePublik
0598304Piste, Shkolla 9- VjecarePublik
SHISHTAVEC0653681Shishtavec, Shkolla e mesmePublik
0654406Shishtavec, Shkollae mesmePublik
0655437Novosej, Shkolla 9-vjecarePublik
0656475Novosej, Shkolla 9-vjecarePublik
0657251Kollovoz, Shkolla 9-vjecarePublik
0658234Shtreze, Shkolla fillorePublik
0659839Borje, Shkolla 9-vjecarePublik
0660302Oreshke, Shkolla fillorePublik
0661294Cernaleve, Shkolla 9-vjecarePublik
SHTIQEN0662496Shtiqen, AmbulancaPublik
0663657Shtiqen, KopshtiPublik
0664468Shtiqen , Shkolla e mesmePublik
0665595Koder Lum, ShkollaPublik
0666524Gjalice, AmbulancaPublik
SURROJ0601452Shkolla 9 vjecare, QinamakPublik
0602487Shkolla 9 - vješare SurrojPublik
0603272Shkolla fillore (Leshniqe) fusharPublik
TERTHORE0605520Shkolla 9-vjecare Fshati BreglumPublik
0606369Shkolla 9-vjecare Fshati PobregPublik
0608347Qendra Shendetsore Gjegjan-FshatPublik
0609415Shkolla e Mesme Fshati Bardhoc QenderPublik
0610310Fshati Bardhoc i Ri, shkolla fillorePublik
0611389Shkolla 9-vjecare Fshati MorinPublik
TOPOJAN0668884Topojan, Shkolla e mesmePublik
0669673Brekije, ShkollaPublik
0671236Turaj, ShkollaPublik
UJMISHT0612476Objekt "Mustafe Ciku"Privat
0613287Zall - Lusen, shkollePublik
0615500Resk, Shkolla 9 - vješarePublik
0616367Ujmisht, Shkolla 9 vješarePublik
ZAPOD0673320Lojme, Shkolla 9 vjecarePublik
0674315Shkolla 9 - vješare fshatit BelePublik
0675218Orcikel, ShkollaPublik
0676242Shkolla e mesme e fshatit ZapodPublik
0677250Kopshti i fshatit PakishtPublik
0679642Orgjost, Shkolla 9 - vješare e fshatit OgjostPublik
Gjithsej ZAZ 118944055  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 12
Qarku LEZHE
 
Bashkia LEZHE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BALLDREN I RI0680829Balldren i Ri Kopshti i femijevePublik
06801726balldren i Ri , kopshtiPublik
0681284Kolajake shkollaPublik
0682650Balldren i Ri, AmbulancaPublik
06821520balldre, AmbulancaPublik
0683822Balldren i Vjeter, Shkolla fillorePublik
0684845Gocaj, kopshti i fŰmijŰvePublik
0685303Qender Kakariq, Shkolla fillorePublik
0686484Mali Kakarriq, AmbulancaPublik
0687709Torovice, Shkolla 9-vješarePublik
06871525Torovice, Shkolla 9-vješarePublik
0688515Shkembi i Kuq, Shkolla fillorePublik
0689783Malecaj, Shkolla 9-vješarePublik
LEZHE0729892Kopeshti Lagjia "Skenderbeg"Publik
07291891Kopeshti Lagjia "Skenderbeg"Publik
07292855Lokal privat " Ndoc Kola"Privat
07293851Lagja Skenderbeg, Lokal privat "Nikolin ăuni"Privat
07294831Lagja Skenderbeg ,Lokal privat "Blerim Zaja"Privat
0730494Sheher, Shkolla e ShehritPublik
0731454Pallati  i KulturŰsPublik
0732655Pallati i KulturesPublik
07321537Pallati KulturesPublik
0733808Drejtoria e Sherbimit PyjorPublik
07331522Drejtoria e sherbimit PyjorPublik
0734820Kopshti GurraPublik
07341667Kopshti GurraPublik
07342644Lokal privat "Arben Gjokaj"Privat
0735792Lagjia Spitalit, qendra SanitarePublik
07351603Qendra SanitarePublik
0736965Qendra SanitarePublik
07361702Shkolla "Kosova"Publik
0737947Shkolla "Gjergj Kastrioti"Publik
07371918Shkolla "Gjergj Kastrioti"Publik
07372958Shkolla" Gjergj Kastrioti"Publik
0738812Shkolla "Kolin Gjoka"Publik
07381813Shkolla "Kolin Gjoka"Publik
07382797Shkolla "Kolin Gjoka"Publik
0740946Shkolla "NŰnŰ Tereza"Publik
07401959Shkolla "NŰnŰ Tereza"Publik
07402928Shkolla "NŰnŰ Tereza"Publik
0741970Ambulanca GurraPublik
0742875Shkolla "Kosova"Publik
07421810Shkolla "kosova"Publik
SHENGJIN0709915Shengjin, Shkolla 9 vješarePublik
07091851Shengjin,shkolla 9-vjecarePublik
07092822Shengjin,kopshtiPublik
0710223Lokal privat, Aleksander SuliPrivat
0712927Shengjin, telekomPublik
0714992Ishull Shengjin, Shkolla 9 vjecarePublik
07141989Ishull Shengjin, shkollaPublik
07142978Ishull Shengjin, Lokal Privat Ndue MarkuPrivat
0716560Ishull Lezhe, lokal privat Enver AlcaniPrivat
0717988Ishull Lezhe, Shkolla e mesmePublik
07171755Ishull Lezhe, shkollaPublik
07172496Ishull Lezhe, Shkolla e mesmePublik
Gjithsej ZAZ 125541207  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 13
Qarku LEZHE
 
Bashkia LEZHE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BLINISHT0690870Blinisht, Shkolla e mesmePublik
0691420Piraj, Shkolla 9 - vješarePublik
0692469Baqel,  Shkolla fillore - objekt shteterorPublik
0693408Kodhel,  Shkolla fillore - objekt shteterorPublik
0694634Troshan,  Shkolla 9 - vjecare, objekt shteterorPublik
06941536Troshan,  Shkolla 9 - vjecare, objekt shteterorPublik
0695544Fishte,  Shkolla fillore - objekt shteterorPublik
0696507Krajen,  Shkolla fillore - objekt shteterorPublik
DAJC-LEZHE0697685Shkolla e mesme, DajšPublik
06971587Shkolla e mesme, Dajš/ KopshtiPublik
0698800Shkolla 9-vješare, MabePublik
0699309Shkolla fillore, DragushePublik
0700456Shkolla fillore, KoterrPublik
0701720Shkolla 8-vješare, GramshPublik
0702266Zojs, Shkolla fillorePublik
0703958Shkolla e mesme, GjaderPublik
07031675Gjader, Shkolla 9-vjecarePublik
KALLMET0704941Kallmet i Vogel, Shkolla fillorePublik
0705650Kallmet i Madh, Shkolla e mesmePublik
07051510Kallmet i Madh, Shkolla e mesmePublik
0706986Kallmet i Madh, Shkolla fillorePublik
0707692Rraboshte, Shkolla 9-vjecarePublik
07071543KallmetPublik
0708573Merqi, Shkolla fillorePublik
07081515KallmetPublik
KOLSH-LEZHE0720462Lalm i  Ri, Lokal Privat "Petrit Geci"Privat
0722305Kašinar + Vele, Shkolla 9 vješare KolshPublik
0723331Patalei, Shkolla 9 vješare KolshPublik
0724291Kolsh, Shkolla 9 vješarePublik
0725893Gryke, Shkolla fillorePublik
0726723Manati, Shkolla 9 vješarePublik
07261607Manati, Shkolla 9 vješarePublik
0727786Barbulloj e Re, Shkolla 9-vješarePublik
07271522Barbulloj e Re, Shkolla 9-vješarePublik
0728365Gjashe, Objekt "Bib Gjoni"Privat
SHENKOLL0743859Shenkoll, KopshtiPublik
07431506Shenkoll, KopshtiPublik
0744963Gryke-Lumi , Shkolla 9-vjecarePublik
07441763Gryke-Lumi  , QŰndra shŰndetŰsorePublik
0745679ShŰnkoll 2, ShkollaPublik
07451684Shenkoll, ShkollaPublik
07452672Shenkoll, shkollaPublik
0746856Rrile, Lokal privat " Rrok Bici"Privat
07461646Rrile, Lokal privat " Rrok Bici"Privat
0747895Barbulloje, ShkollaPublik
07471812Barbulloje 1, ShkollaPublik
07472695Barbulloje, Lokal privat "Fran Kola"Privat
0748724Gajushe, Qendra ShendetsorePublik
0749903Tale 1, ShkollaPublik
0750254Alk, Lokal privat "Luigj  Doda"Privat
0751505Tale 2, Qendra ShendetsorePublik
0752723Gryke-Lumi 1, Qendra ShendetsorePublik
UNGREJ0763780Ungrej, Shkolla e MesmePublik
0764242Kalueri, Qendra ShendetesorePublik
0765295Sukaxhi, ShkollaPublik
0769628Kalivaš, ShkollaPublik
0770376Gjobardhaj, ShkollaPublik
ZEJMEN0754813Pllane Siper, Shkolla 9-vjecarePublik
0755903Pllane, Shkolla 9-vjecarePublik
0756714Zejmen, Shkolla e mesme, kati I-rePublik
07561603Zejmen, Shkolla e mesme, kati II-tePublik
0757995Markatomaj, Kopshti i femijvePublik
0759740Spiten+Prull, Kopshti i Femijeve SpitenPublik
07591658Kopshti SpitenPublik
0760801Tresh 1, Shkolla 9-vješarePublik
0761952Tresh 2, Shkolla 9-vješarePublik
Gjithsej ZAZ 136642178  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 14
Qarku LEZHE
 
Bashkia MIRDITE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
FAN0774469Domgjon, shkolla 9 -  vješarePublik
0775392Sang , Shkolla 9-vjecarePublik
0778238Xhuxhe shkolla 9 vješarePublik
0779219Thirre, shkolla 9 -  vješarePublik
0780256Bisake, shkolla 9 - vješarePublik
0781266Klos, shkolla e mesme KlosPublik
0782272Fan, Shkolla e Mesme, KlosPublik
0783396Katund i Ri, shkolla fillorePublik
0785309Shengjin, shkolla 9 -  vješarePublik
0786214Petoq, Shkolla fillorePublik
0787395Zall - Xhuxhe, Qendra Shendetesore, Komuna FanPublik
KACINAR0788267Qender Kacinar, Shkolla 9-vjecarePublik
0789312Arrez, Shkolla 9-vjecarePublik
0791223Qender Kacinar, QV Shkolla 9-vjecarePublik
0792693Fshati Simon, Shkolla 9-vjecarePublik
KTHELLE0795439Perlat - QendŰr, Shkolla e mesmePublik
0796701Prosek, Qendra shŰndŰtsorePublik
0797641Perlat EpŰr, ShkollaPublik
0800381Rrushkull, Shkolla -9 VjecarePublik
0803231Troje,Qendra ShŰndetsorePublik
OROSH0808380Shpal, Shkolla 9 vješarePublik
0810988Reps, Shkolla e MesmePublik
0813433Mashterkor, Shkolla 9 vješarePublik
0814329Gryk Orosh, Shkolla 9 vješarePublik
0815288Bulshare, Shkolla 9 vješarePublik
RRESHEN0816656Blloku 1, Shkolla e mesmePublik
08161474Shkolla e mesme, RreshenPublik
0817410Sheshaj,  shkolla fillorePublik
0819508Fshati Malaj-Qender, QV Shkolla e MesmePublik
0821235Fshati Tene, QV Shkolla 9-VjecarePublik
0822398Geziq, Shkolla 9 - VješarePublik
0823405Nderfane, Shkolla 9 -VješarePublik
0824439Nderfushes, AmbulancaPublik
0826527Koder-Rreshen, Shkolla fillorePublik
0827725Blloku 5+6, Shkolla "Pashko Vasa"Publik
08271566Blloku 5+6, Shkolla "Pashko Vasa"Publik
0828353Bukmire, Shkolla 9 - VjecarePublik
0831527Blloku 2, KinemajaPublik
08311487Rreshen, Shkolla fillore "Pashko Vasa"Publik
0832518Blloku nr. 3, Shkolla 9-vješare nr 2Publik
08321515Shkolla 9 -vjecare, Nr 2Publik
0833626Blloku 4, QV KopshtiPublik
0834966Pallatet e N.B. + Reš + Kolsh,QV ăerdhjaPublik
0835863N.N + Kašorraj, QV D.SH.P. MirditePublik
0836705Tarazh + Bungaj, Shkolla 9-vjecarePublik
0837296Q.shendetesorePublik
RUBIK0885410Fang Shkolla 9-vjecarePublik
0886286Rreja e Zeze, Shkolla FillorePublik
0887514Rreja e Veles, Shkolla 9-vjecarePublik
0888305Rreth i Eper, Qendra ShendetesorePublik
0889251Vau Shkjeze, Shkolla 9-vješarePublik
0891422Rasfik , Shkolla 9-vješarePublik
0892217Fierz, Qendra ShendetesorePublik
0893244Q.ShendetesorePublik
0894272Kryezez, Shkolla 9-vješarePublik
0895759Rubik, Lagjia e re, Bilardo "Paulin Marku"Privat
08951602Rubik, Lagjia e re, Lokal"Viktor Perqefa"Privat
0896768Rubik, Lagjia e mesme, ăerdhja e fŰmijŰvePublik
0897995Rubik, Lagjia e vjeter Shkolla 9 - vješarePublik
0898223Munaze, Qender ShendetsorePublik
SELITE-MIRDITE0839248Kurbnesh, ShkollaPublik
0840273Kurbnesh, Qendra ShendetsorePublik
0842379Bardhaj, ShkollaPublik
0843212LŰkundŰ, ShkollaPublik
0844233KthelleEpŰr, ShkollaPublik
Gjithsej ZAZ 146528544  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 15
Qarku LEZHE
 
Bashkia KURBIN
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
FUSHE-KUQE0899917Gurez, Shkolla 9-vjecare e vjeterPublik
08991889Gurez, Shkolla 9-vjecare e rePublik
0900710Fushe Kuqe, Objekt ""Vasil Gjok Ulaj"Privat
09001718Fushe Kuqe, Objekt " Kujtim Struga"Privat
0901587Gorre, Shkolla e mesmePublik
09011577Gorre, Shkolla 9 vješare GorrePublik
0902817Fushe Kuqe, Shkolla 9-vjecarePublik
0903801Adriatik, Shkolla 9-vjecare, Hyrja IPublik
09031781Adriatik, Shkolla 9-vjecare, Hyrja IIPublik
LAC0847883Posta Laš BodrumPublik
08471816Posta Lac, Kati i parePublik
0848991Shkolla nr 3 Laš kati parePublik
0849997Spitali Laš kati i parePublik
0850955Posta Lac, kati i dytePublik
0851973Shkolla Nr.1 Laš kati i parePublik
0852962Cerdhja Nr 1 Laš kati i parePublik
08521824ăerdhja Nr 1 Laš, Kati i dytePublik
0853988Laš, Kopshti Nr 1kati i parePublik
08531953Laš, Kopshti Nr 1, Kati i parePublik
0854988Laš, Shkolla  Nr.2 kati i parePublik
08541965Laš, Shkolla  Nr.2, Kati i parePublik
0855983Kopshti Nr 3 Laš kati parePublik
0856936Shkolla e Mesme Laš kati i parePublik
08561835Shkolla e Mesme Laš kati i parePublik
0857988Shkolla e Mesme Laš kati i dytePublik
08571794Shkolla e Mesme Laš kati i dytePublik
0858916Shkolla Nr.4 Sanxhak, Laš kati i parePublik
08581725Shkolla nr 4. Sanxhak, Laš kati i parePublik
0859934Shkolla e re Nr.4 Sanxhak , Laš kati i parePublik
08591920Shkolla e Re nr. 4 SanxhakPublik
0860992shkolla e re Nr 4 Sanxhak LašPublik
0861988Shkolla  Nr 5,  "Rruga e Patokut"Publik
08611920Shkolla nr 5 ''rruga Patokut' LacPublik
0862908Shkolla  Nr 5,  "Rruga e Patokut"Publik
MAMURAS0904839Shkolla GjormePublik
0905685Shkolla Fushe-MamurrasPublik
09051558Fushe mamurras, shkollaPublik
0906843Droje, fshat , Objekt "Gj Kadeli"Privat
0907668Shkolla ShperdhetPublik
0908309Katund i Ri, Objekt "Gjin Pjolla"Privat
0909587Zef Hoti, Shkolla ''Migjeni''Publik
09091488Zef Hoti, shkolla 9 vjecare MigjeniPublik
0910773Lagjia Drita, shkolla e mesmePublik
09101625Lagjia Drita, shkolla e mesmePublik
0911624Lagjia Qarrishte, Shkolla 9 vjecare 'Besnik Syla'Publik
09111498Qarrishte, shkolla 9 vjecare 'Besnik Syla'Publik
0912974Lagjia Zef Hoti, KopshtiPublik
0913669Lagjia Zef Hoti, Shkolla 'Migjeni'Publik
09131506Zef Hoti, shkolla 9 vjecare 'Migjeni'Publik
0914959Lagjia Zef Hoti, ShkollaPublik
0915631Shkolla 9 vjecare GjormePublik
0916796Shkolla  9 vjecare GjormePublik
0917699Shkolla  9  vjecare 'Zheje'Publik
0918784Shkolla 9 vjecare 'Zheje'Publik
0920898Shkolla 9 vjecare 'Demokracia'Publik
09201664Shkolla 9 vjecare 'Demokracia'Publik
0921834Fushe-Mamurras, Shkolla 9 vjecarePublik
0922838Fushe-Mamurras, Shkolla 9 vjecarePublik
09221674Fushe-Mamurras, Shkolla 9 vjecarePublik
MILOT0863637Shkolla e Mesme MilotPublik
0864289Shkolla 9 - Vjecare GallatePublik
0865478Shkolla 9 - Vjecare SkurajPublik
0867301Ambulanca Ferr ShkopetPublik
0869410Objekt "Hider Vokrri"Privat
0870647Shkolla 9 - Vjecare Malbardhe KoderPublik
0871761Shkola 9- Vjecare, Fushe-Milot 1Publik
0872640Shkola 9-Vjecare Fushe-Milot 2Publik
08721410Shkolla Fushe Milot 2Publik
0873522Objekt "Ajet  Lama"Privat
0874791Shkolla e Mesme MilotPublik
0875234Shkolla 9 - Vjecare Shullaze - KoderPublik
0877408Shkolla 9 - vješare DelbnishtPublik
0878604Shkolla 9 -Vjecare Qytet MilotPublik
08781476Milot, Kopshti femijevePublik
0879852Shkolla 9 -Vjecare, Qytet MilotPublik
0884476Shkolla 9 -Vjecare VinjollePublik
Gjithsej ZAZ 157656290  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 16
Qarku DIBER
 
Bashkia MAT
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BAZ0923773Baz, Shkolla e mesmePublik
0924755Karice, Shkolla 9 - VjecarePublik
0925505Rreth-Baz, Shkolla 9 - VjecarePublik
0926317Drita, Shkolla fillorePublik
BURREL0927932PoliklinikaPublik
0928944Shkolla 9-vješare ''Ilia Qiqi''Publik
09281677Shkolla 9-vješare ''Ilia Qiqi''Publik
0929659Pallati i KulturesPublik
09291484Pallati KulturesPublik
0930786"Lagjia e re", shkolla fillorePublik
0931921ăerdhe Nr. 3Publik
0932621Kopshti nr. 3Publik
0933973Shkolla e mesme "Pjeter.Budi"Publik
0934991Shkolla 9-vešare" Mustafa Gjestila"Publik
0935842Shkolla e mesme " 28 Nentori"Publik
09351964Shkolla e mesme "28 nentori"Publik
0936676Shkolla  9- vješare "31 Korriku"Publik
09361477Shkolla 9-vješare "31 Korriku"Publik
0937852Ndermarrja e UjravePublik
0938604Pallati i SportitPublik
09381897Pallati i SportitPublik
09382176Burgu,BurrelPosacŰm
DERJAN0983545Derian, Shkolla e mesmePublik
0985236Urxalie,  Qendra shendetesorePublik
0986272Dukagjin,  Qendra shendetesorePublik
KOMSI0945481SHKOLLA KOMSIPublik
0946416Fshati Burrel, (SHKOLLA FILLORE)Publik
0948254Midhe, Fshat ,Objekt Toptan BushatiPrivat
0949798Fshati GŰrman, (SHKOLLA FILLORE)Publik
0952739Fshati Frankth, (SHKOLLA 9-VJEăARE)Publik
0953205Fshati Bater e Madhe, (AMBULANCA)Publik
0954488Bater e Vogel, (SHKOLLA 9-VJEăARE)Publik
0955510Fshati Zall-Shoshaj, (SHKOLLA FILLORE)Publik
LIS1005385Mallunxe, ShkollaPublik
1006401Shoshaj,Objekt  "Nazmi Stafa"Privat
1007760Zenisht ShkollaPublik
1008624Burgajet, ShkollaPublik
1009891Lis, ShkollaPublik
1010307Gjalish, ShkollaPublik
1011263Vinjoll, ShkollaPublik
MACUKULL1012437Macukull, Shkolla privatPrivat
1014361Dej Macukull, Shkolla publikePublik
1015572Shelli, Shkolla publikePublik
RUKAJ1018503Shkolla 9- vjecare/ Fshati UrakePublik
1019454Shkolla fillore/fshati LašPublik
1020379Shkolla e mesme/ fshati BrušPublik
1021326Shkolla 9-vjecare/ fshati PrellPublik
1022477Shkolla fillore/ fshati RukajPublik
1023422Shkolla 9-vjecare/ fshati RremullPublik
ULEZ0956483Ulez, shkolla e mesmePublik
0958438Bushkash, Shkolla 9 -VjecarePublik
0959286Stojan, Shkolla 9 -VjecarePublik
0960246Ulez,  Shkolla e mesmePublik
Gjithsej ZAZ 165329785  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 17
Qarku DIBER
 
Bashkia KLOS
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
GURE0939259Shkolle Fillore - ShulbaterPublik
0940230Shkolle Fillore - DomPublik
0941580Shkolle 9-vješare - RripePublik
0942680Shkolle 9 - vješare - Gurre e VogelPublik
0943589Shkolle 9 - vješare - Gurre e MadhePublik
0944543Ambulanca - MishterPublik
KLOS-MAT0990633Klos,Kopsht femijeshPublik
0992636Pleshe,  Qender AmbulantePublik
0993863Bejne,  Shkolla 9-vjecarePublik
0994672Ceruje,  Shkolla 9-vjecarePublik
0995567Patin,  Shkolla 9-vjecarePublik
0996466Bershi,  Shkolla 9 vjecarePublik
0997788Klos, Sh mesmePublik
0998564Fullqet,  Shkolla 9-vjecarePublik
09981453Mishter, qendra ShendetsorePublik
0999280Unjate,  Shkolla 9-vjecarePublik
1000313Bel, Qendra shendetesorePublik
1001719Dars,  Shkolla 9-vjecarePublik
1002374Fshat,  ShkollaPublik
1003355Klos Katund,  ShkollaPublik
1004229PlanI Bardhe,  ShkollaPublik
SUC1024327Kurqel, Qendra AmbulatorePublik
1025626Skenderaj, Shkolla FillorePublik
1026411Kurdari, Shkolla 9-vješarePublik
1027792Suš, Shkolla e mesmePublik
1028417Kujtim, Shkolla FillorePublik
XIBER0962565Xiber Murrize  Shkolla fillorePublik
0963529Xiber Hana Shkolla fillorePublik
0964291Kete, Shkolla 9 - vješarePublik
0965321Shkalle, shkolla fillorePublik
0966401Guri-Bardhe, shkolla 9 - vjecarePublik
0967219Petralbe, shkolla fillorePublik
Gjithsej ZAZ 173215692  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 18
Qarku DIBER
 
Bashkia BULQIZE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BULQIZE1029741Poliknilika e Qytetit, Lagjja MinatoriPublik
1030739Vajkal 2 , Shkolla FillorePublik
1032775L.Minatori , Shkolla 9 - vjecare " Xh. Doda"Publik
1033986L.Minatori , Ish Zyra ArsimorePublik
1034617Kinoklubi, Lagjja GjeologuPublik
10341513Kinoklubi, Lagjja GjeologuPublik
1035950L.Gjeologu, Shkolla Mesme PergjithshmePublik
1036646Lagjia e re , CerdhePublik
10361520Cerdhja "lagjia e RePublik
1037982Lagjia  e re, KopshtiPublik
1038625Lagjia e re, Shkolla 9-vješare ''Shefqet Tanši''Publik
10381483Lagjia e Re, Shkolla 9 vjecare "Sh.Thanci"Publik
1039716Vajkal 1 , Ish Ndermarja BujqesorePublik
FUSHE-BULQIZE1040470Fushe Bulqize, Shkolla "Asllan Keta"Publik
1041623Fushe Bulqize, Shkolla Fillore, TejzallPublik
1042803Dushaj, Shkolla FillorePublik
1043578Košaj, Shkolla FillorePublik
1044428Dragua, Shkolla FillorePublik
GJORICE1045990Gjorice e Poshtme,Shkolla Cikli i UletPublik
1046729Gjorice e Siperme, Qendra ShŰndetŰsorePublik
1047728Gjorice e Siperme, Shkolle 9 - vješarePublik
1048458ăerenec i Poshtem, Shkolla Cikli i UletPublik
1049346ăerenc i Siperm, Shkolla e Cikli i UletPublik
1050359Višishte, Shkolla 9-vjecarePublik
1051219Lubalesh, ShkollaPublik
MARTANESH0968285Kraste, Shkolla 9 - VjecarePublik
0969399Kraste, Shkolla e MesmePublik
0970375Kraste, Njesia AdministrativePublik
0972247Gjon, Shkolla fillorePublik
0974190Nderfushas, ShkollaPublik
0975280Peshk, Shkolla 9- vješarePublik
OSTREN1053339Lejšan, Shkolla 9 -VješarePublik
1057429Lladomerice, Shkolla fillorePublik
1060584Ostren i Vogel, Shkolla 9-VjecarePublik
1061200Radovesh, Shkolla fillorePublik
1062843Ostren i Madh, Shkolla 9 - VjecarePublik
SHUPENZE1065635Shupenze, Shkolla e mesme " Rifat Manjani"Publik
1067319Gjuras, Shkolla FillorePublik
1068215BllacŰ, Shkolla fillorePublik
1070786Okshatine,Shkolla fillorePublik
1071789Homesh, Shkolla fillorePublik
10711332Homesh, Shkolla fillorePublik
1072661Boceve, Shkolla fillorePublik
1073277Kovashice, Shkolla fillorePublik
1074268Zogjaj, Shkolla fillorePublik
1075325Shtushaj, Shkolla fillorePublik
1076261Topojan,Shkolla fillorePublik
TREBISHT1078243Bala , Shkolla fillorePublik
1079222Mušin , Shkolla Cikel i UletPublik
1080327ăelebi , Shkolla Cikel i UletPublik
ZERQAN1081600Zerqan , Shkolla e mesme e BashkuarPublik
1085246Ternove e madhe,Shkolla 9 vjecarePublik
1086722Valikardhe, Shkolla 9-vjecarePublik
1087294Peladhi, Shkolla "Cikli i Ulet"Publik
1088591Godvi,Shkolla 9 vjecarePublik
1091574Strikšan, Shkolla 9-vjecarePublik
1093717Sopot, Shkolla 9-vješarePublik
Gjithsej ZAZ 185729599  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 19
Qarku DIBER
 
Bashkia DIBER
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
ARRAS1164309Arras, Shkolla e mesmePublik
1165223Sin e Poshtme, Shkolla fillorePublik
1166388Sine e Eperme Ambulanca VoksetPublik
1167555ăidhen, Shkolla fillorePublik
1168352Gryke-Noke, Shkolla 9-vjecarePublik
1170343Mustafaj , Shkolle 9-vjecarePublik
1171276Lazrej, Shkolla 9 - vješarePublik
1172231Koder Lesh, Shkolla fillorePublik
FUSHE-CIDHEN1173361Fushe Alie, Shkolla fillorePublik
1174580Fushe Alie, Shkolla fillorePublik
1175407Lašes, Shkolla fillorePublik
1176983Bllice, Shkolla 9-vješarePublik
1177278Rrenxe, Shkolla fillorePublik
KALA DODES1178222Vasie, Shkolla FillorePublik
1179348Ploshtan, Shkolla fillorePublik
1180222Shullan ,Shkolla FillorePublik
1181292Ceren, Shkolla FillorePublik
1183334Radomire, Shkolla 9-vjecarePublik
1184274Tejs, Shkolla fillorePrivat
1185352Radomire, Lokali Remzi HimallariPublik
KASTRIOT1186486Vakuf, Fshat, Privat " Riza Dida "Privat
1187360Borovjan, KonsultorePublik
1189392Sohodoll, ShkollaPublik
1190451Sohodoll, ShkollaPublik
1191409Privat, Kopshti femijeve, B. VellaPrivat
1192452Vranjt, Shkolla fillorePublik
1193412Limnjan, Shkolla fillorePublik
1194591Kishavec, Shkolla 9-vjecarePublik
1195593Kander, Shkolla 9-vjecarePublik
1199346Kastriot, Private Haxhi LleshiPublik
1200394Brest i poshtem, Shkolla fillorePublik
1201464Brest i Eperm, Shkolla e mesme "Gjergj Kastrioti"Publik
LURE1205298Borie, Shkolla fillorePublik
1206477Lure, Shkolla 9- vjecarePublik
1211232Arremolle,Shkolla 9- vjecarePublik
LUZNI1094735Katund I Ri , Shkolla 9 - vješarePublik
1095387Shkolla fillore, HoteshPublik
1096482Lishan i Poshtem, Shkolla 9 - vjecarePublik
1097314Lishan i Eperm, Shkolla fillorePublik
1099261Arap i EpŰr, Shkolla fillorePublik
MAQELLARE1100726Maqellare, Shkolla 9 - vjecarePublik
11001583Maqellare, GjimnaziPublik
1101899Burim, Shkolla fillorePublik
1103367ăernen, KonsultorePublik
1104453Vojnik, KonsultorePublik
1105578Kovashice, Shkolla e Ciklit te UletPublik
1107371Dovolan, Shkolla e Ciklit te UletPublik
1108496Erebare, Shkolla fillorePublik
1109239Herbel, Shkolla fillorePublik
1110552Grazhdan, Shkolla fillorePublik
1111484Pocest 1, Shkolla 9 - vjecarePublik
1112560Pocest 2, Shkolla 9 - vjecarePublik
1116595Katund i Vogel, Shkolla fillorePublik
1117246Keršisht i Eper, Shkolla fillorePublik
1118694Keršisht i Poshtem, Shkolla fillorePublik
1119837Kllobšisht, Shkolla 9-vjecarePublik
1120265Bllate e Eper, Objekt  "Shkelqim Muca"Privat
1121327Bllate e  Poshtme, Shkolla fillorePublik
1122577Majtare, Shkolla 9 - vjecarePublik
MELAN1123323Melan, ShkollaPublik
1126381Rabdisht, ShkollaPublik
1128294Trepš, ShkollaPublik
1129420Pjec, ShkollaPublik
1130284Pejk, ShkollaPublik
1132679Greve,  ShkollaPublik
1133386Begjunec, ShkollaPublik
1134444Bellove, Kopshti i femijevePublik
MUHUR1212701Muhurr, Shkolla e mesmePublik
1213582Fushe-Muhur, Lokal i Shefqet XhanitPrivat
1214410Rreth Kale, Shkolla 9-vjecarePublik
1215376Vajmedhej, Shkolla fillorePublik
1218442Hurdhe Muhurr, Shkolla fillorePublik
PESHKOPI1135952Pallati i  ri i SportitPublik
11351807Pallati i ri i SportitPublik
1136793Shkolla 9-vjecare "Irfan Hajrullai", DobrovePublik
11361688Shkolla 9- vjecare "Irfan Hajrullai", DobrovePublik
1139931Filiali i Universitetit "A.Moisiu"Publik
11391803Filiali  i Universitetit "A.Moisiu"Publik
1140510Kopshti i RiPublik
11401503Kopshti i RiPublik
1141736Shkolla 9- vješare " Demir Gashi "Publik
11411584Shkolla 9- vjecare "Selim Alliu"Publik
1142772Shkolla e mesme "Nazmi Rushiti"Publik
11421629Shkolla  e mesme "Nazmi Rushiti"Publik
1143585Kamen, Cerdhja e femijevePublik
11431530Kamen, Kopshti femijevePublik
1144976Kamen, Shkolla 9-vjecare "Myslim Shehu"Publik
11441951Kamen Shkolla 9- vješare "Myslim Shehu"Publik
1145995Lagja " Teqe ", Objekt "Vapori" Luan LamiPrivat
1146827DobrovŰ, Kopshti i fŰmijŰvePublik
11461721Dobrove, Shkolla "Irfan Hajrullai"Publik
QENDER-TOMIN1147687Ushtelenxe , Shkolla FillorePublik
1148521Dohoshisht , Shkolla 9 - vješarePublik
1149582Dohoshisht , Qendra shendetsorePublik
1151402Tomin, Shkolla 9 - vješarePublik
1152304Rashnapoje , Objekt "Gani Salkurti"Privat
1153440Pollozhan, Objekt " Bilbil Iskurti"Privat
1154325Cetush , Shkolla FillorePublik
1155469Shimcan , Shkolla FillorePublik
1156354Zdojan, ShkollaPublik
1157508Zdojan, ShkollaPublik
1158461Brezhdan, Objekt "R.Domazeti"Privat
1159259Brezhdan, Qendra ShendetesorePublik
1162446Staravec, ShkollaPublik
1163445Pilafe, Qendra ShŰndetŰsorePublik
SELISHTE0977296Selishte, Shkolla 9-vjecarePublik
0978367Selishte e Eperme, Qendra ShendetesorePublik
0979235Kacni, Shkolla fillorePublik
0982404QafŰ-MurrŰ, ShkollaPublik
SLLOVE1220538Shumbat, ShkollaPublik
1221387Kalle, ShkollaPublik
1222417Sllove, ShkollaPublik
1224287Sllatine, ShkollaPublik
1226274Palaman, ShkollaPublik
1227291Shumbat, ShkollaPublik
ZALL- DARDHE1232286Lashkize, Shkolla 9-vješarePublik
1235586Zall Dardhe, Shkolla 9-vjecarePublik
1238735Zall Reš, Qendra ShendetesorePublik
Gjithsej ZAZ 1911857036  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 20
Qarku DURRES
 
Bashkia KRUJE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BUBQ1247600Budull, Shkolla 9-vjecarePublik
12471505Budull, Shkolla9-vjecarePublik
1248752Ura e Gjoles, Lokal Privat "Sinan Gjoni"Privat mirat. KQZ
1249617Bubq, Shkolla mesmePublik
12491482Bubq, Shkolla e mesmePublik
1250692Bubq, Shkolla fillorePublik
1251590Mazhe e vogel, Shkolla 9 -vješarePublik
1252693Mallkuc, Shkolla 9 -vješarePublik
1253620Murqine, Shkolla fillorePublik
1254990Bilaj, Shkolla 9 - vješarePublik
CUDHI1255433Cudhi Qender, Shkolla 9-vjecarePublik
1257262Nuaj, Shkolla 9-vjecarePublik
1258408Mafsheq, Shkolla 9-vjecarePublik
1260229Shkrete, Shkolla 9-vjecarePublik
1262209Kroi Madh, Shkolla Ciklit UletPublik
1263317Bruz Mal, Shkolla 9-vjecarePublik
1264398Bruz Zalle, Shkolla Ciklit UletPublik
FUSHE-KRUJE1292803Shkolla 9 - vjecare- Fushe-KrujePublik
1293995Shkolla 9-vješare Luzi-1Publik
1294517Luz, Lokal privat " Vlash Paloka"Privat mirat. KQZ
1295951Shkolla 9-vjecare Zalle,K.IrePublik
12951792Fshat F-Kruje, Lokal Privat "Xhemal Durma"Privat mirat. KQZ
1296666Shkolla 9- vješare Zalle ,K-IrePublik
12961502Shkolla 9- vješare Zalle ,K-IrePublik
1297973Shkolla 9-vjecare HalilPublik
1298989Lokal privat "Albert Elezi"Privat mirat. KQZ
1299855Arrameras, Lokal privat "Osman ăela"Privat mirat. KQZ
12991645Arrameras, Lokal privat "Osman ăela"Privat mirat. KQZ
1300958Shkolla 9-vjecare Larushk-1Publik
13001762Shkolla 9-vjecare Larushk-2Publik
1301922Shkolla 9-vjecare  F - KrujePublik
1302751Cerdhja e qytetit Fushe -KrujePublik
13021643Qender Sociale e moshes se III-tePublik
1303720Shkolla e Mesme  F - Kruje,Publik
13031617Shkolla e Mesme Fushe-KrujePublik
1304891Ndermarja e Ujerave  F - Kruje ,Publik
1305590Poliklinika Fushe-KrujePublik
13051491Ujesjelles kanalizime sh.a Fushe-KrujePublik
1306720Shkolla 9- vjecare Hasan K-I-rePublik
13061598Shkolla 9- vjecare, Hasan K-I-rePublik
1307720Shkolla 9-vjecare, Hasan,kati  2Publik
13071595Shkolla 9 vjecare Hasan, kati 2Publik
1308702Qendra e kerkimeve Bujqesore,HasanPublik
KODER-THUMANE1309785Koder-Thumane, Qender SocialePublik
1310709Gramez, Shkolla 9-vjecarePublik
13101554Gramez, Shkolla 9-vjecarePublik
1311441Sukth Vendas, ShkollaPublik
1312973Bushnesh, Shkolla 9-vjecarePublik
1313934Dukagjin i Ri, AbulancaPublik
1315942Koder-Thumane, Qendra ShendetesorePublik
1316962Fushe Thumane, ShkollaPublik
1317989Fushe-Thumane, ShkollaPublik
1318700Borizane, Qendra ShendetsorePublik
13181471Borizane, Qendra ShendetsorePublik
1319968Borizane, P.T.T.Publik
1320987Borizane, Shkolla BorizanePublik
1321898Koder Derven, Shkolla DervenPublik
1322674Fushe Derven, Shkolla DervenPublik
KRUJE1265903Shkolla  e mesme, KrujePublik
1266982Shkolla 9-vješare  BerberePublik
1267362Shkolla, BarkaneshPublik
1268982Kopshti  ,DeredePublik
12681801Kopshti "Derede"Publik
1269872Shkolle 9- vjecare  XPPublik
12691666Shkolle 9- vjecare XPPublik
1271324Shkolla 9-vješare "Picrrage"Publik
1273483Kopshti, BallafeniPublik
127489BurguPosacŰm
1275923Zyra e Tatim TaksavePublik
1276770Ndertesa  Ish KomunaljaPublik
1277847Qendra e shendetit publikPublik
12771675Qendra e shendetit publikPublik
1278928Shkolla 9 - Vjecare, QenderPublik
12781759Shkolla 9 - Vjecare,QenderPublik
1279877Shkolla 9 -Vjecare AbayePublik
1281854Qendra Shendetesore,Lagja AbazPublik
NIKEL1282988Qereke,Objekt Privat (Gani Masha)Privat
1283313Mukje, Shkolla Fillore "Greps"Publik
1284628Rinas, Shkolla 9-vješarePublik
1285990Tapize, Shkolla 9-vješarePublik
12851755Tapize , Shkolla 9-vješarePublik
1286967Nikel, Shkolla e mesmePublik
12861790Nikel, Shkolla e mesmePublik
1287713Zeze, Objekt Privat "Hasan Stafuka"Privat mirat. KQZ
1288532Verjon, Objekt Privat "Xhemal Kroj"Privat mirat. KQZ
1289288Bura, Objekt Privat "Pellumb Lami"Privat mirat. KQZ
1290483Kurcaj, Shkolla 9- vješarePublik
Gjithsej ZAZ 208760696  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 21
Qarku DURRES
 
Bashkia DURRES
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
ISHEM1323726Likmetaj, Shkolla e mesme"R Mezini"Publik
1325506Fushe-Draš, Shkolla fillorePublik
1326527Shetaj, Ambient Privat "Bajram Zela"Privat mirat. KQZ
1327728Kertushaj, Qendra KulturorePublik
1328392Kapedanaj, Shkolla fillorePublik
1329979Gjuricaj,Shkolla fillorePublik
1330724Shkafane, Shkolla 9 vjecarePublik
13301534Shkafane, Shkolla 9 vjecarePublik
1332245Lalez, Shkolla 9 -VjecarePublik
1333553Rrotull, Shkolla fillorePublik
1334678Bize, Shkolla fillorePublik
KATUNDI I RI1514949Sukth, Objekt  privat "Mustafa Vrioni"Privat mirat. KQZ
1515593Qerret, ShkollaPublik
1516746Qerret, ShkollaPublik
1517570Fllake shkollaPublik
1518917Bisht - Kamez ShkollaPublik
1519511Rinia- ShkollaPublik
15191501Rinia, shkollaPublik
1520925Adriatik ,ShkollaPublik
1521823Sukth, ShkollaPublik
1522689Sukth, ShkollaPublik
1523527Erzen, Objekt privat 'Klodian Nikolla"Privat mirat. KQZ
1524732Erzen, Objekt Privat "Myslym Vrioni"Privat mirat. KQZ
15241594Erzen, Objekt Privat " Pellumb Vrioni"Privat mirat. KQZ
1525644Katund i ri, Objekt privat,"Bajram Qyrbja"Privat mirat. KQZ
1526963Katund i ri, Shkolla e BashkuarPublik
1527618Jube ShkollaPublik
1528551Jube e poshtme ShkollaPublik
MANEZ1344561Rade, Shkolla 9-vješarePublik
1345750Rade, Shkolla 9-vješarePublik
1346850Kameras, KopeshtiPublik
1347568Shkolla "Zyber Sallaku"Publik
13471559Shkolla "Zyber Sallaku"Publik
1348913Manez (Fshat) ,Shkolla 9-vješarePublik
1349789Lagjia e re, Qendra ShendetsorePublik
13491748Lagjia e re, Qendra ShendetesorePublik
1350393Borce, Shkolla FillorePublik
1351755Shkalle, KopeshtiPublik
1352969Armath, ShkollaPublik
1353824Hamalle, KopeshtiPublik
RASHBULL1369764Shinavlash,  ShkollePublik
13691752Shinavlash,  ShkollePublik
1370801Shinavlash,  ShkollePublik
13701756Shinavlash,  ShkollePublik
1371691Shinavlash,  ShkollePublik
13711682Shinavlash,  ShkollePublik
1372677Rrashbull, AmbulancaPublik
13721677Rrashbull, Privat "Kujtim Dema"Privat mirat. KQZ
13722672Rrashbull, Privat "Kujtim Dema"Privat mirat. KQZ
1373824Rrashbull, ShkollePublik
13731818Rrashbull, ShkollaPublik
1374864Xhafzotaj, shkollaPublik
13741862Xhafzotaj, shkollaPublik
13742837Xhafzotaj, shkollaPublik
1375687Xhafzotaj, ShkollePublik
13751688Xhafzotaj, ShkollePublik
13752676Xhafzotaj, ShkollaPublik
1376507Xhafzotaj, Objekt privat " Isuf Maliqi"Privat mirat. KQZ
1377720Arabaj, Objekt privat "Hysen Teshi"Privat mirat. KQZ
13771697Arapaj, Objekt privat "Hysen Teshi"Privat mirat. KQZ
1378833Arapaj , ShkollaPublik
13781808Arapaj,  ShkollaPublik
1379620Arapaj, ShkollaPublik
13791614Arapaj,, ShkollaPublik
1380811Shkallnur, ShkollaPublik
13801727Shkallnur, ShkollaPublik
1381840Shkallnur, ShkollaPublik
1382678Shkallnur, ShkollaPublik
1383482Manskuri, ShkollePublik
1384754Rromanat,, shkollaPublik
13841460Romanat, shkollaPublik
1385493Bozaxhie, ShkollePublik
SUKTH1354778Lagjja "Koder", Lokal Privat  "Astrit Avdullaj"Privat mirat. KQZ
13541768Lagjja "Koder", Lokal Privat  "Astrit Avdullaj"Privat mirat. KQZ
1355847Hamallaj. ShkollaPublik
1356580Hamallaj, ShkollaPublik
13561577Hamallaj, ShkollaPublik
1357574Hidrovore, ShkollePublik
13571553Hidrovore, ShkollePublik
1358794Sukthi i Ri, ShkollePublik
13581793Sukthi i Ri,  ShkollePublik
1359741Sukth i Ri,  ShkollePublik
13591741Sukth i Ri, ShkollePublik
1360694Sukthi i Ri, Lagjja Stalla Privat Setki KoziPrivat
13601684Sukthi i Ri, Lagjja Stalla Privat Setki KoziPrivat
1361930Sukthi i Ri, Privat Destan ZhutaPrivat
13611928Sukthi i Ri, Privat Destan ZhutaPrivat
1362777Vadardhe, ShkollaPublik
13621765Vadardhe, ShkollaPublik
1363998Vadardhe, ShkollaPublik
13631991Vadardhe, ShkollaPublik
1364674Kulle, ShkollaPublik
13641640Kulle, ShkollaPublik
1365996Kulle, ShkollaPublik
1366628Rushkull, ShkollaPublik
13661627Rushkull, ShkollaPublik
1367739Rushkull, ShkollaPublik
13671735Rushkull, ShkollaPublik
1368977Perlat, ShkollaPublik
Gjithsej ZAZ 219970425  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 22
Qarku DURRES
 
Bashkia DURRES
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
DURRES1408923Shkolla "B.Curri"Publik
14081929Shkolla "B.Curri"Publik
14082924Shkolla "B.Curri"Publik
1409979Shkolla "B.Curri"Publik
14091978Shkolla "B.Curri"Publik
1410833Kampi i PunetorevePublik
14101833Kampi i PunetorevePublik
14102838Kampi Punetoreve, PlazhPublik
14103828Kampi Punetoreve, PlazhPublik
1411996Komunale, PlazhPublik
14111999Komunale, PlazhPublik
141121000Komunale, plazhPublik
1412953Ambulanca, Rajoni i PolicisePublik
14121955Ambulanca, Rajoni i PolicisePublik
14122954Ambulanca, Rajoni i PolicisePublik
1413970Objekt Privat " Adi Veliu"Privat mirat. KQZ
14131958Objekt Privat "Adi  Veliu"Privat mirat. KQZ
14132936Objekt Privat "Adi Veliu"Privat mirat. KQZ
1414685Bar Korša,  Xhemali BreguPrivat mirat. KQZ
14141683Bar Korša, Xhemali BreguPrivat mirat. KQZ
1415743Shkolla "Hasan Koci"Publik
14151750Shkolla "Hasan Koci"Publik
14152728Shkolla "Hasan Koci"Publik
1416846Shkolla "Hasan Koci"Publik
14161844Shkolla "Hasan Koci"Publik
1417596Shkolla "Olsi Lasku"Publik
14171593Shkolla "Olsi Lasku"Publik
1418845Shkolla"Olsi Lasku"Publik
14181842Shkolla "Olsi Lasku"Publik
1419906Shkolla "Olsi Lasku"Publik
14191919Shkolla "Olsi Lasku"Publik
14192853Shkolla "Olsi Lasku'Publik
1420878Shkolla e Re KenetePublik
14201875Shkolla e Re KenetePublik
14202878Shkolla e Re KenetePublik
14203874Shkolla e Re KenetePublik
14204857Shkolla e Re KenetePublik
1421827Shkolla "Beqir Cela"Publik
14211825Shkolla "Beqir Cela"Publik
14212825Shkolla "Beqir Cela"Publik
1422930Shkolla "Isuf Ferra"Publik
14221918Shkolla "Isuf Ferra"Publik
1423519Shkolla "Isuf Ferra" Lagjia 14Publik
14231515Shkolla "Isuf Ferra"Publik
1424757Shkolla "Isuf Ferra" Lagjia 14Publik
14241755Shkolla "Isuf Ferra" Lagjia 14Publik
14242752Shkolla"Isuf Fera"Publik
14331920Shkolla" Demokracia"Publik
1458755Kopshti SorosPublik
14581748Kopshti SorosPublik
1459680Shkolla FiskulturesPublik
14591687Shkolla FiskulturesPublik
1463559Shkolla "14 Nentori"Publik
14631550Shkolla "14 Nentori"Publik
1467993Lokal privat "Rustem Mehmetaj"Privat mirat. KQZ
14671986Lokal privat "Rustem Mehmetaj"Privat mirat. KQZ
1468863Shkolla jopublike "Rilindja"Privat mirat. KQZ
14681863Shkolla jopublike "Rilindja"Privat mirat. KQZ
14682847Shkolla jopublike "Rilindja"Privat mirat. KQZ
14683835Shkolla jopublike "Rilindja"Privat mirat. KQZ
1469785Shkolla  e re "Kenete"Publik
14691768Shkolla  e re "Kenete"Publik
14692753Shkolla  e re "Kenete"Publik
1470979Ndermarrja UjesjellesiPublik
14701976Ndermarrja e UjesjellesitPublik
14702980Ndermarrja e UjesjellesitPublik
14703979Ndermarrja e UjesjellesitPublik
14704981Ndermarrja e UjesjellesitPublik
14705990Ndermarrja e UjesjellesitPublik
Gjithsej ZAZ 226958081  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 23
Qarku DURRES
 
Bashkia DURRES
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
DURRES1429761Shkolla "N. Babameto" SpitallePublik
14291765Shkolla "N. Babameto" SpitallePublik
14292755Shkolla "N. Babameto" SpitallePublik
1433934Shkolla "Demokracia"Publik
1443970Shkolla "B.Bebeziqi"Publik
14431960Shkolla "B.Bebeziqi"Publik
1444740N. sh. KomunalePublik
14441728N. sh. KomunalePublik
14442725Drejtoria e Shendetit PublikPublik
1446890Qendra llog. ArsimitPublik
14461880Qendra llog. ArsimitPublik
1447723Kopeshti "7Marsi"Publik
14471705Kopshti "7 Marsi"Publik
1448682Shkolla "Sh. Mazreku"Publik
1449761Shkolla " PLM"Publik
14491755Shkolla "PLM"Publik
14492744Shkolla "PLM"Publik
1450852Shkolla "Shaqe Mazreku"Publik
1451603Dyqani i luleve, Lagjia 11Publik
14511593Dyqani i Luleve, Lagjja 11Publik
1461654Shkolla "Jan Kukuzeli"Publik
14611644Shkolla "Jan Kukuzeli"Publik
1462861Shkolla "Isuf Puka"Publik
14621856Shkolla "Isuf Puka"Publik
1471839Drejtoria e HekurudhesPublik
14711834Drejtoria e HekurudhesPublik
1472773Universiteti "Aleksander Moisiu"Publik
14721770Universiteti "Aleksander Moisiu"Publik
14722772Universiteti "Aleksander Moisiu"Publik
14723759Universiteti " Aleksander Moisiu"Publik
1473691Shkolla "Gjergj Kastrioti"Publik
1474613Shkolla " Shaqe Mazreku"Publik
14741606Shkolla " Shaqe Mazreku"Publik
1475663Kopshti "M.Hasa"Publik
14751656Kopshti "M.Hasa"Publik
1476758Kopeshti "S.Noka"Publik
14761746Kopeshti "S.Noka"Publik
1477553Ish BefotrofiPublik
14771548Ish BefotrofiPublik
1478667Shkolla "NeneTereza"Publik
14781657Shkolla "NeneTereza"Publik
1479762Shkolla "NeneTereza"Publik
14791757Shkolla "NeneTereza"Publik
1480853Shkolla "Gjergj Kastrioti"Publik
1481977Shkolla "Vasil  Ziu"Publik
14811983Shkolla "Vasil  Ziu"Publik
1482505Shkolla "Vasil  Ziu"Publik
14832671Shkolla " Eftali Koši"Publik
1484777Kopshti "F. Monobeu"Publik
14841761Kopshti "F. Monobeu"Publik
1485636Shkolla ''Hajdar Dushi ''Publik
14851617Shkolla ''Hajdar Dushi ''Publik
1486870Qendra e formimit ProfesionalPublik
14861868Qendra e formimit ProfesionalPublik
1487934Shkolla ''H. Dushi''Publik
14871920Shkolla H. DushiPublik
1488575Shkolla "H.Dushi"Publik
14881568Shkolla ''Hajdar Dushi ''Publik
1489820Shkolla "Gjergj Kastrioti"Publik
14891779Shkolla "Gjergj Kastrioti"Publik
14892727Shkolla "Gjergj Kastrioti"Publik
1490961Cerdhja nr. 2Publik
14901940Cerdhja nr. 2Publik
1491623Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
14911607Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
1492905Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
14921898Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
1493865Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
14931848Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
1494690Pallati i Kultures "A. Moisiu"Publik
1501827Pallati i Kultures  "A, Moisiu"Publik
15011822Pallati Kultures "Aleksander Moisiu"Publik
1504925Sigurimet shoqerore perballe gjykatesPublik
15041924Sigurimet Shoqerore perballe gjykatesPublik
Gjithsej ZAZ 237456641  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 24
Qarku DURRES
 
Bashkia DURRES
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
DURRES1425676Shkolla "M Hasa" Lagjia 15Publik
14251664Shkolla "M Hasa"Publik
1426750Shkolla "M Hasa" Lagjia 15Publik
14261752Shkolla "M Hasa" Lagjia 15Publik
14262745Shkolla "M Hasa"Publik
1427768Shkolla "Naim Babameto"Publik
14271754Shkolla "Naim Babameto"Publik
1428869Shkolla "N. Babameto" SpitallePublik
14281855Shkolla "N. Babameto" SpitallePublik
14282840Shkolla "Naim Babameto"Publik
1430743Shkolla "N. Babameto" SpitallePublik
14301748Shkolla "N. Babameto" SpitallePublik
14302717Shkolla "Naim Babameto"Publik
1431793Shkolla "Demokracia"Publik
14311796Shkolla "Demokracia"Publik
14312785Shkolla "Demokracia"Publik
1432961Shkolla "Demokracia"Publik
14321962Shkolla "Demokracia"Publik
14322958Shkolla "Demokracia"Publik
1434891Lokal Privat "Albert Abazi"Privat mirat. KQZ
14341886Lokal privat  "Albert Abazi"Privat mirat. KQZ
1435833Kopshti "Soros"Publik
14351832Kopeshti "Soros"Publik
1436552Shkolla "Naim Frasheri"Publik
14361546Shkolla " Naim Frasheri"Publik
1437830Kopshti "Sorros i Ri"Publik
14371825Kopshti ' Sorros i Ri"Publik
1438585Shkolla "Naim Frasheri"Publik
14381570Shkolla "Naim Frasheri"Publik
1439875Shkolla "Naim Frasheri"Publik
14391871Shkolla "Naim Frasheri"Publik
1440790Shkolla "Naim Frasheri" Lagjia 18Publik
14401784Shkolla "Naim Frasheri" Lagjia 18Publik
1441762Konvikti i Shkolles FiskulturesPublik
14411760Konvikti i Shkolles se FiskulturesPublik
1442791Konvikti i Shkolles FiskulturesPublik
14421794Konvikti i Shkolles FiskulturesPublik
14422778Konvikti i Shkolles FiskulturesPublik
1452811Cerdhja Nr. 2Publik
14521809Cerdhja Nr. 2Publik
14522801Cerdhja Nr. 2Publik
1453673Kopshti i RiaftesimitPublik
14531666Kopshti i RiaftesimitPublik
1454582Kopshti i RiaftesimitPublik
14541566Kopshti i RiaftesimitPublik
1455717Shkolla "Q.Mici"Publik
14551713Shkolla "Q.Mici"Publik
14552698Shkolla "Q.Mici"Publik
1456844Shkolla "Q.Mici"Publik
14561827Shkolla "Q.Mici"Publik
1457718Shkolla " Leonik Tomeo"Publik
14571718Shkolla "Leonik Ptomeu"Publik
14572704Shkolla " Leonik Ptomeo"Publik
14592667Shkolla e FiskulturesPublik
1460692Shkolla FiskulturesPublik
14601686Shkolla FiskulturesPublik
14602688Shkolla FiskulturesPublik
1464637Shkolla 14 nentoriPublik
1465685Shkolla "14 Nentori"Publik
14651677Shkolla "14 Nentori"Publik
14821503Shkolla " Vasil Ziu"Publik
1483674Shkolla "Eftali Koci"Publik
14831679Shkolla "Eftali Koci"Publik
1495542Cerdhja Nr. 8Publik
14951533Cerdhja Nr. 8Publik
1496741Magazine "Artan Keši"Privat mirat. KQZ
14961730Magazine "Artan Keši"Privat mirat. KQZ
1497891Kopshti " Foto Monobeu"Publik
14971867Kopshti " Foto Monobeu"Publik
1498790Shkolla "Demokracia"Publik
14981785Shkolla "Demokracia"Publik
1499754Lokal privat " Kastriot  Xhaferaj"Privat mirat. KQZ
14991742Lokal privat " Kastriot  Xhaferaj"Privat mirat. KQZ
1500683Spitali civilPublik
15001677Spitali CivilPublik
Gjithsej ZAZ 247555861  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 25
Qarku DURRES
 
Bashkia SHIJAK
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
GJEPALAJ1505753Hardhishte,shkollaPublik
15051617Hardhishte,shkollaPublik
1507398Cizmeli, shkollaPublik
1508775Shetel, ShkollaPublik
1509428Kenete ShkollaPublik
1511212Shahine , AmbulancaPublik
1512459Likeshe, ShkollaPublik
1513985Gjepale, ShkollaPublik
MAMINAS1335674Rrubjek, Shkolla 9-vješarePublik
1336681Rrubjek, Shkolla 9 -VjecarePublik
1337680Bilalas, Kopshti Privat Ilir ArušitPublik
1338977Maminas, Shkolla fillorePublik
1339815Maminas, ish shkolla fillorePublik
1340629Vlashaj, Ambulanca e rePublik
1341537Karpen, KopshtiPublik
1342481Metallaj Shkolla fillorePublik
1343268Bodinok, AmbulancaPublik
SHIJAK1386696Lagjia Erzen , Lokal  Privat  Bajram FEIMIPrivat
1387594Lagjia "Popullore" Shkolla "M. Dollaku"Publik
13871486Lagjia Popullore, Shkolla "M Dollaku"Publik
1388615Lagjia "Popullore","KopŰshti Nr.1"Publik
13881531Lagjia "Popullore","KopŰshti Nr.1"Publik
1389883Lagjia "Popullore"Shkolla "Petrit Llaftiu"Publik
13891605Lagjia "Popullore"Shkolla "Petrit Llaftiu"Publik
1390787Lagjia "Popullore", Shkolla "Lidhja e Prizrenit"Publik
13901685Lagjia "Popullore", Shkolla "Lidhja e Prizrenit"Publik
1391616Lagjia "Kodra", Pallati i KulturesPublik
13911535Lagjia "Kodra" Pallati KulturesPublik
1392621Lagjia "Kodra","Kopshti Nr.2Publik
13921527Lagjia "Kodra","Kopshti Nr.2Publik
1393952Lagjia "Kodra", Shkolla "16 Shtatori"Publik
13931322Lagjia "Kodra", Shkolla "16 Shtatori"Publik
1394662Lagjia "Koder",  Lokal Privat "Besim Kertalla"Privat mirat. KQZ
13941458Lagjia "Koder",  Lokal Privat "Naim Guza"Privat mirat. KQZ
XHAFZOTAJ1395712Pjezge, ShkollaPublik
13951307Shkolla PjezgePublik
1396782Koxhas, ShkollaPublik
1397726Koxhas, ShkollaPublik
1398673Borake, ShkollaPublik
1399268Guzaj, Ambjent privat "Bejtulla Arapi"Privat mirat. KQZ
1400785Rreth,Privat (Ardjan Bodlli)Publik
14001490Rreth,Privat (Ardjan Bodlli)Publik
1401450Rreth,Privat (Ardjan Bodlli)Publik
1402919Xhafzotaj, ShkollaPublik
14021898Xhafzotaj ShkollaPublik
1403838Xhafzotaj, ShkollaPublik
1404792Xhafzotaj, ShkollaPublik
14041637Xhafzotaj,ShkollaPublik
1405891Xhafzotaj, ShkollaPublik
14051884Xhafzotaj, ShkollaPublik
1406868Shkolla, SallmonajPublik
14061648Shkolla, SalmonajPublik
1407659Shkolla, SallmonajPublik
14071571Shkolla, SalmonajPublik
Gjithsej ZAZ 255434742  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 26
Qarku TIRANE
 
Bashkia VORE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BERXULLE2034710Berxulle, Shkolla 9-vjecarePublik
20341541Berxulle, Shkolla 9-vjecarePublik
2035574Berxulle, Shkolla 9-vjecarePublik
20351465Berxulle, Shkolla 9-vjecarePublik
2036515Koder Berxulle, Shkolla fillorePublik
2037746Domje, Shkolla e mesmePublik
20371621Domje, Shkolla e mesmePublik
2038986Domje, Shkolla e mesmePublik
20381972Domje, Shkolla e mesmePublik
2039810Objekt Privat  Agim DomiPrivat
20391737Objekt Privat  Zeqir BrikaPrivat
PREZE1545822Preze, Shkolla e mesmePublik
1546797Gješ-Koder, Kopeshti i femijevePublik
15461582Gješ-Koder, Kopeshti i femijevePublik
1547964Ahmetaq, Shkolla 9 - VjecarePublik
15471866Ahmetaq, Shkolla 9 - vješarePublik
1548767Fushe - Preze, Shkolla 9-vjecarePublik
1549439Palaq, AmbulancaPublik
VORE1550829VorŰ, Shkolla 9 - vješarePublik
15501767VorŰ, Shkolla 9 - vješarePublik
1551795Mušaj, Shkolla 9 - vješarePublik
15511633Mušaj, Shkolla 9 - vješarePublik
1552708Gjokaj, Shkolla 9 - vješarePublik
15521352Gjokaj, Shkolla 9 vjecarePublik
1553522Picar, ShkollaPublik
15531517Picar, ShkollaPublik
1554285Kuš, Shkolla 9 - vješarePublik
1555791VorŰ, Qendra ShendetsorePublik
15551582VorŰ, Qender ShendesorePublik
1556588Vore, Shkolla e mesmePublik
15561491Vore, Shkolla  e mesmePublik
1557772VorŰ, Shkolla e mesmePublik
15571638VorŰ, Shkolla e mesmePublik
1558802Marikaj, Shkolla 9 - vješarePublik
15581619Marikaj, Shkolla 9 - vješarePublik
1559718Marikaj, Shkolla 9 - vješarePublik
15591593Marikaj, Shkolla 9 - vješarePublik
1560413GŰrdec, Shkolla 9 - vješarePublik
1561604Marqinet, Shkolla 9 - vješarePublik
15611511Marqinet, ShkolllaPublik
1562804Marqinet 1, Shkolla 9 vjecarePublik
15621587Marqinet 1, Shkolla 9 vjecarePublik
1563532Sharge, AmbulancePublik
Gjithsej ZAZ 264328367  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 27
Qarku TIRANE
 
Bashkia KAMEZ
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
KAMEZ1564623Rruga "Zanave",nr.101,Objekt privat "Fiqiri QinamiPrivat
15641550Rruga "Zanave",nr.101,Objekt privat "Fiqiri QinamiPrivat
1565765Rruga "VllazŰrimi",nr.9,Objekt privat "Vehbi ShehuPrivat
15651604Rruga "VllazŰrimi",nr.9,Objekt privat "Vehbi ShehuPrivat
1566655Rr. Manhatan, nr. 23, "Kopshti Kamez"Publik
1567713Rr. Manhatan, nr. 23, "Kopshti Kamez"Publik
15671613Rr. Manhatan, nr. 23, "Kopshti Kamez"Publik
1568703Rr. Bullevardi Blu, nr. 165, gjimnazi "I. Rugova"Publik
15681580Rr. Bulevardi Blu, nr. 165, Gjimnazi "I. Rugova"Publik
1569760Rr. Bulevardi Blu, nr. 165, Gjimnazi "I. Rugova"Publik
15691690Rr. Bulevardi Blu, nr. 165,  Gjimnazi "I.Rugova"Publik
1570856Rr. Bulevardi Blu, nr. 165, Gjimnazi "I. Rugova"Publik
15701792Rr. Bulevardi Blu, nr. 165, Gjimnazi "I. Rugova"Publik
1571832Rr. OSBE, nr. 2, Shkolla ProfesionalePublik
15711667Rr. OSBE, nr. 2, Shkolla ProfesionalePublik
1572845Rr. Kongresi i Manastirit, nr.14, Shk "Kamza e Re"Publik
15721685Rr. Kongresi i Manastirit, nr.14, Shk "Kamza e Re"Publik
15722692Rr. Kongresi i Manastirit, nr.14, Shk "Kamza e Re"Publik
15731090Bulevardi Blu, nr. 486/1,Pallati i KulturesPublik
15731779Bulevardi Blu, nr. 486/1,Pallati i KulturesPublik
15732775Bulevardi Blu, nr. 486/1,Pallati i KulturesPublik
15733796Bulevardi Blu, nr. 486/1,Pallati i KulturesPublik
15734778Bulevardi Blu, nr. 486/1,Pallati i KulturesPublik
1574766Rruga "Berisha",nr .85,Objekti "Mehdi Turshilla"Privat
15741660Rr Berisha Nr 85 Objekt privat  "Mehdi Turshilla"Privat
15751016Rr. Montreal, Nr. 19/1 Qendra e F. ProfesionalPublik
15751883Rr. Montreal, Nr. 19/1 Qendra e F. ProfesionalPublik
1576839Rr. Azem hajdari", nr. 142 Shkolla "Kamez 5"Publik
15761701Rruga Azem Hajdari, nr. 142 Shkolla "Kamez 5"Publik
1577892Rr. Asti nr.21,Shkolla Niko HoxhaPublik
15771765Rr. Asti nr.21,Shkolla "Niko Hoxha"Publik
15772731Rr. Asti nr.21,Shkolla Niko HoxhaPublik
1578880Rruga" A. B. Toptani" nr.13 Objekti  "Avni Koleci"Privat
15781745Rruga" A. B. Toptani" nr.13 Objekti  "Avni Koleci"Privat
15791036Rr. Zhvillimi nr. 3/1 Shkolla "Demokracia"Publik
15791765Rr. Zhvillimi, nr.3/1, Shkolla "Demokracia"Publik
15792754Rr. Zhvillimi, nr 3/1, Shkolla  "Demokracia"Publik
15793699Rr,Zhvillimi, nr 3/1, Shkolla  "Demokracia"Publik
1580656Rr. N. Sarkozi nr.55  Objekti "Perparim Muhametaj"Privat
15801561Rr. "N. Sarkozi" nr.55,Objekt "Perparim Muhametaj"Privat
1581879Rruga "Liria", nr.27/1, Objekti  "Adriatik Colit"Privat
15811706Rruga "Liria", nr.27/1, Objekti  "Adriatik Colit"Privat
15812678Rruga "Liria", nr.27/1, Objekti  "Adriatik Colit"Privat
1582823Rruga "Liria", nr.186, Objekt "Tahir Buci"Privat
15821703Rruga "Liria" nr.186,Objekt  "Tahir Buci"Privat
1583592Blvd: "SkŰndŰrbeu", nr.64, Objekt  "Gjovalin Pali"Privat
15831474Blvd: "SkŰndŰrbeu", nr.64, Objekt  "Gjovalin Pali"Privat
1584737Rruga "Co-Plan", nr.42, Objekt  "Ali Vata"Privat
15841615Rr Co-Plan, nr 42 , Objekti "Ali Vata"Privat
1585682Rruga "Co- Plan", nr.3, Objekt  "Halil PrenšiPrivat
15851566Rruga "Co- Plan", nr.3, Objekt  "Halil PrenšiPrivat
1586785Rr.Paqesori , nr. 23, Shkolla "AzemHajdari"Publik
15861669Rr.Paqesori , nr. 23, Shkolla "AzemHajdari"Publik
1587748Rr. Perparimi, Nr. 19, Shkolla "Nene Terereza"Publik
15871643Rr. Perparimi. nr.19, Shkolla "Nene Tereza"Privat
1588839Rr:"NŰnŰ Tereza"nr.57/1,Obj. prv. "Esat Matranxhi"Privat
15881709Rr:"NŰnŰ Tereza"nr.57/1,Obj. prv. "Esat Matranxhi"Privat
15882677Rr."Nene Terereza"Nr. 57/1,Obj.prv  Esat MatranxhiPrivat
1589840Rr. Lura,nr 59/2,Shkolla "Dom Nikoll Kacorri"Publik
15891689Rr. Lura,nr 59/2,Shkolla "Dom Nikoll Kacorri"Publik
15892625Rr. Lura,nr 59/2,Shkolla "Dom Nikoll Kacorri"Publik
1590950Rruga "DurrŰsi" nr.56, Shk. Jopublike "Migjeni"Privat
1591563Rr, Gjallica,nr. 38 Shkolla "Halit Coka"Publik
15911493Rr, Gjallica,nr. 38 Shkolla "Halit Coka"Publik
1592840Rruga "Beselidhja" nr.42,"Isak Elezaj"Privat
15921700Rruga "Beselidhja" nr.42,"Isak Elezaj"Privat
1593630Rruga "Drini" nr.50, Obj. Priv. "Sulejman Sinani"Privat
15931548Rruga "Drini" nr.50, Obj. Priv.  "Sulejman Sinani"Privat
1594636Rruga  "Drini" nr.14, Objekt Privat "Zyber Lleshi"Privat
15941508Rruga "Drini" nr.14, Objekt Privat "Zyber Lleshi"Privat
1595723Bathore,Rr "Demokracia", nr.26/1, Kopshti Lagje 5Publik
15951587Bathore,Rr "Demokracia", nr.26/1  Kopshti Lagje 5Publik
1596744Rr. Erzeni, nr 2/1, Obj. Pub. Shkollla "A.zogu"Publik
15961658Rr. Erzeni", nr 2/1, Obj. Pub. Shkolla "A.Zogu"Publik
15971067Rruga "Rozafa" nr.62, Obj. "Matranxhi"Privat
15971916Rruga "Rozafa", nr.62, Obj.  "Matranxhi"Privat
1598794Rr. Erzeni, nr 2/1, Shkolla "Ahmet Zogu"Publik
15981678Rr. Erzeni, nr 2/1, Shkolla "Ahmet Zogu"Publik
15991097Rr. Gjallica, nr. 42, "Elez Isuf Ndreu"Publik
15991957Rr. Gjallica, nr. 42, "Elez Isuf Ndreu"Publik
16001181Rr. Teuta, nr. 40/1, Shkolla "100-Vjetori"Publik
16001928Rr. Teuta, nr. 40/1, Shkolla "100-Vjetori"Publik
16002892Rr. Teuta, nr. 40/,1 Shkolla "100-Vjetori"Publik
1601693Rr. Arberit, nr .50 Shkolla BulceshPublik
Gjithsej ZAZ 278462654  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 28
Qarku TIRANE
 
Bashkia KAMEZ
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
PASKUQAN2040925Paskuqan 2, Qendra ShendetsorePublik
20401826Paskuqan 2, Qendra ShendetsorePublik
20402712Lokal PrivatPrivat
20411093Lokal PrivatPrivat
20411938Lokal PrivatPrivat
20412931Lokal PrivatPrivat
20421067Babrru FushŰ KŰrcik, Shkolla "Vllazerimi"Publik
20421967Babrru FushŰ KŰrcik, Shkolla"Vllazerimi",Publik
2043695Babrru KodŰr, Shkolla fillorePublik
20431591Babrru - Koder, Shkolla fillorePublik
20441034Paskuqan 2, Shkolla "Jashar Hoxha"Publik
20441812Paskuqan 2, Shkolla "Jashar Hoxha"Publik
20442783Paskuqan 2, Shkolla "Jashar Hoxha"Publik
2045970Paskuqan 2, Shkolla "Jashar Hoxha"Publik
20451782Paskuqan 2, Shkolla "Jashar Hoxha"Publik
20452774Paskuqan 2, Shkolla "Jashar Hoxha"Publik
20461140Lokal Privat "Avdyl Kupa"Privat
20461876Lokal Privat  "Avdyl Kupa"Privat
20462845Lokali "Avdyl Kupa"Privat
20471138Paskuqan 1, Shk. "Lidhja Shqiptare e Prizrenit",Publik
20471829Paskuqan 1, Shk. "Lidhja Shqiptare e Prizrenit",Publik
20472838Paskuqan 1, Shk. "Lidhja Shqiptare e Prizrenit",Publik
20473770Paskuqan 1, Shk. ''Lidhja Shqiptare e Prizerenit"Publik
2048944Babrru KodŰr e Kuqe, Shkolla "Tahir Sinani"Publik
20481834Babrru KodŰr e Kuqe,Shkolla "Tahir Sinani"Publik
2049948Lokal Privat  "Flamur Lahi"Privat
20491732Lokali Privat  "Flamur Lahi",Privat
20492732Lokal Privat "Flamur Lahi"Privat
20493713Lokal Privat "Flamur Lahi"Privat
2050917Babrru - Qender,Shkolla 9-vjecare "Azem Hajdari"Publik
20501785Babrru - Qender, Shkolla 9-vjecare "Azem Hajdari"Publik
20502743Babrru - Qender, Shkolla  "Azem Hajdari"Publik
20503734Babrru Qender, Shkolla 9- vjecare "A.Hajdari"Publik
2051782Babrru - Qender, Shkolla "Gramoz Palushi"Publik
20511650Babrru - Qender, Shkolla "Gramoz Palushi"Publik
20512622Babrru Qender, Shkolla " G.Palushi"Publik
Gjithsej ZAZ 283630472  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 29
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BALDUSHK2063290Mumajes, Qendra shendetsorePublik
2064304Veski, ShkollaPublik
2066348Vrap, ShkollaPublik
2068269Parret, ShkollaPublik
2069618Fushas, ShkollaPublik
2070250Baldushk, Shkolla 9- vješarePublik
2071455Baldushk, Shkolla e mesmePublik
2072267Shpat Rrove, Shkolla fillorePublik
2073331Qendra Shendetsore" Isuf Mušaj"Publik
2074414Mustafa-Koš, ShkollaPublik
2075260Košaj, Shkolla 9 - vješarePublik
2076288Kakunje,  AmbulancaPublik
KASHAR1529844Yzberisht,  Shkolla e bashkuar " Myslym Shima "Publik
15291536Yzberish,  Shkolla e bashkuar " Myslym Shima "Publik
1530725Katundi i Ri, ShkollaPublik
15301558Katundi i Ri, ShkollaPublik
1531695Kashar Koder, Shkolla 9-vjecarePublik
15311478Kashar Koder, Shkolla 9-vjecarePublik
1532599Kashar Qender, Shkolla 9-vjecarePublik
15321485Kashar Qender, Shkolla 9-vjecarePublik
1533692Kashar Qender, Qender  ShendetesorePublik
15331341Kashar Qender, Qender ShendetesorePublik
1534582Mazrek, Shkolla fillorePublik
1535375Kus, Shkolla 9-vješarePublik
1536821Yzberisht, Zyra e PTTPublik
15361587Yzberisht, Zyra e PTTPublik
1537896Yzberisht, Qendra ShendetesorePublik
153711046Yzberisht, Qendra ShendetesorePublik
1538780Yzberisht, Lokal privat "Iliaz Stafa"Privat
1539970Mezez Koder, Shkolla 9-vješarePublik
15391764Mezez  Koder, Shkolla 9-vješarePublik
15392768Mezez  Koder, Shkolla  9-vješarePublik
1540772Mezez Fushe, ish Shkolla fillorePublik
15401465Mezez Fushe, ish Shkolla fillorePublik
1541983Mezez Fushe, Shkolla 9-vjecarePublik
15411976Mezez FushŰ, Shkolla 9-vjecarePublik
1542654Yrshek, Shkolla  9-vjecarePublik
15421493Yrshek, Shkolla 9-vjecarePublik
1543529Yrshek, Qender ShendetesorePublik
15431502Yrshek, Qender ShendetesorePublik
1544836Katund i Ri, ShkollaPublik
NDROQ2085638Ndroq, Shkolla  e Mesme e BashkuarPublik
20851526Ndroq, Shkolla 9- vjecarePublik
2086461GŰrbllesh, Shkolla fillorePublik
2088776Shesh, Shkolla 9 - vješarePublik
2089588MŰnik,  Shkolla 9 - vješarePublik
2090686Ura e Beshirit, Qendra ShendetesorePublik
2091712Ndroq, Qendra ShŰndetŰsorePublik
2092913Lagjja e Re, Kopeshti i femijevePublik
2093424Zhurje, Shkolla fillorePublik
2094351KŰršukje, Shkolla 9 - vješarePublik
2096434Pinet, Shkolla 9 - vješarePublik
2097349Sauqet, Shkolla 9 - vješarePublik
2098224Berzez, Qendra ShendetesorePublik
PETRELE1633593Shtepia e Kultures PetrelePublik
1634408Fikas, ShkollaPublik
1636386Mangull,  ShkollaPublik
1637324Shytaj, ShkollaPublik
1639364Hekal, ShkollaPublik
1642438Gurre Madhe, ShkollaPublik
1644251Shkolla, TaganPublik
1645891Mullet, ShkollaPublik
1648436Stermas, ShkollaPublik
1649303Picall, ShkollaPublik
1650380Daias, ShkollaPublik
1651217Daias, ShkollaPublik
PEZE2099943Peze e Madhe, ShkollaPublik
2102819Peze Helmes, ShkollaPublik
21021641Peze Helmes, Qendra ShendetsorePublik
2103677Peze e vogel, ShkollaPublik
2104333Varosh, ShkollaPublik
2105382Maknor, ShkollaPublik
2107229Pojan, ShkollaPublik
2108326Grece, Qendra ShendetesorePublik
VAQAR2110773Vaqar, Shtepia e KulturesPublik
2111580Vishaj, ShkollaPublik
2112501Sharre, ShkollaPublik
2114966Vaqar, ShkollaPublik
2115682Lalm, ShkollaPublik
21151557Lalm, ShkollaPublik
2116982Prush, ShkollaPublik
2117414Gropaj, Qendra ShendetesorePublik
2118326Allgjate, ShkollaPublik
2119737Damjan, ShkollaPublik
2120320Bultice, Qendra ShendetesorePublik
2121399Arbane, ShkollaPublik
Gjithsej ZAZ 298647506  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 30
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BERZHITE1602427Dobresh, Shkolla FillorePublik
1603375Mihajas, Shkolla 9 - vješarePublik
1606894Berzhite, Shkolla 9 vješarePublik
1607796Ibe e poshtme , Shkolla e MesmePublik
1608615Ibe e Siperme, Shkolla 9 - vješarePublik
16081491Ibe e siperme, Shkolla 9 - vjecarePublik
1609332Pellumbas, Shkolla fillorePublik
1611265Fravesh, Shkolla 9 - vješarePublik
1612311Kllojke, Shkolla e mesmePublik
DAJT1615920Qesarake, ShkollaPublik
16151922Qesarake, ShkollaPublik
16152920Qesarake, ShkollaPublik
16153931Qesarake, ShkollaPublik
16154902Qesarake, ShkollaPublik
1616807Tufine, ShkollaPublik
1617519Tufine, AmbulancaPublik
16171499Tufine, AmbulancePublik
1618386Ferraj, ShkollaPublik
1619355Brrare, ShkollaPublik
1620229Tujan, ShkollaPublik
1621353Shkalle, ShkollaPublik
1624417Selbe, ShkollaPublik
1625568Priske e Madhe, ShkollaPublik
16251459Priske e madhe, ShkollaPublik
1626701Surrel, ShkollaPublik
1627757Lanabregas, ShkollaPublik
16271567Lanabregas, ShkollaPublik
1628766Linez, ShkollaPublik
FARKE2077759Farka , Shkolla e MesmePublik
20771732Farke, Shkolla  e MesmePublik
2078829Lunder , Shkolla 9-vjecarePublik
2079675Farke e Vogel, ShkollaPublik
20791704Farke e Vogel, ShkollaPublik
20792643Farke e Vogel, AmbulancePublik
2080813ăollak, AmbulancePublik
20801755Lokal privat "Familja Shoti'Privat
2081574Lunder, Qendra ShendetsorePublik
20811512Kopshti femijeve, LunderPublik
2082636Mjulle-Bathore, ShkollaPublik
20821594Mjull Bathore, ShkollaPublik
2083742Sauk, Lokal privat "Sabri Bala"Privat
2084554Prane market "Pam"Privat
20841554Prane market "Pam"Publik
KRRABE1629553Krrabe, Shkolla e MesmePublik
1630739Krrabe, Kopeshti i femijevePublik
1631513Skutere, Shkolla fillorePublik
1632521Mushqeta, Shkolla 9 - vješarePublik
SHENGJERGJ1652355Verri, Shkolla e mesmePublik
1653254Fag, shkolla 9 - vjecarePublik
1657306Shengjergj,  Shkolla 9-vješarePublik
1658359Ure, Shkolla 9 - vješarePublik
1659398Burimas, Shtepia e kulturesPublik
1660219Burimas, Shkolla 9 - vješarePublik
1662217Shengjin,  Shkolla 9-vješarePublik
ZALL-BASTAR1665862Zall-Bastar. Vatra KulturesPublik
1667605Mener i Siperm, Shkolla 9-vjecarePublik
1668724Vilez, Shkoll 9 -vjecarePublik
1669510Bastar i Mesem, Shkolla 9- vjecarePublik
1670299Bastar Murrize, Shkolla 9-vjecarePublik
1671325Shengjin, Shkolla 9 - vješarePublik
1674702Zall - Dajt, Shkolla 9-vjecarePublik
ZALL-HERR20521050Zall-Herr, Shkolla e MesmePrivat
2053236Kallmet, Shkolla fillorePublik
2055418Zall - Herr, Shkolla 9 - vjecarePublik
20561079Cerkeze, Shkolla 9 - vjecarePublik
20561738Cerkeze, Shkolla 9 - vjecarePublik
2057845Kasalle, Shkolla e mesmePublik
20571740Kasalle, Shkolla e mesmePublik
2058750Dritas, Shkolla 9 - vjecarePublik
20581641Dritas, Shkolla 9 - vjecarePublik
2059748Qename, Shkolla 9 - vjecarePublik
2060378Herraj, Shkolla 9 - vjecarePublik
2061385Pinar Melqize, Shkolla fillorePublik
2062314Priske e vogel, Shkolla fillorePublik
Gjithsej ZAZ 307443343  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 31
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE11681996Rr. "Shemsi Haka, "Kopshti Nr. 56Publik
1682799Rruga "Ali Shefqeti", Kopeshti ShkozePublik
16821780Rruga "Ali Shefqeti", Kopeshti ShkozePublik
1683833Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
16831796Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
1684508Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
16841502Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
1685989Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise",Publik
1686972Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
16861968Rr. "Ali Demi", Sh. "Kushtrimi i Lirise"Publik
1687960Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
1688832Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
16881825Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi Lirise"Publik
1689705Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
16891711Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
16892692Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
1691927Shkolla 9- vjecare "Ali Demi"Publik
16911922Shkolla 9- vjecare "Ali Demi"Publik
1692607Rr. "Shemsi Haka ", Kopshti Nr. 56Publik
16921603Rr. "Shemsi Haka ", Kopshti Nr. 56Publik
1693712Rr. "Ali Demi", Shkolla 9- vjecare "1 Maji"Publik
16931707Rr. "Ali Demi", Shkolla  9- vjecare "1 Maji"Publik
16932708Rr. "Ali Demi", Shkolla 9- vjecare "1 Maji"Publik
1694679Rr. "Ali Demi", Shkolla 9- vjecare  "Ali Demi"Publik
16941663Rr. "Ali Demi", Shkolla 9- vjecare  "Ali Demi"Publik
1695738Rruga "Asdreni", Cerdhja nr.51Publik
16951728Rruga "Asdreni", Cerdhja nr. 51Publik
1696794Rruga "Petro Nini Luarasi ", Shkolla e BaletitPublik
16961789Rruga "Petro Nini Luarasi", Shkolla e BaletitPublik
16962792Rruga "Petro Nini Luarasi ", Shkolla e BaletitPublik
1697503Shkolla 9 - vjecare "Ali Demi"Publik
16971500Shkolla 9-vjecare "Ali Demi"Publik
1698502Shkolla 9- vjecare "Ali Demi"Publik
16981500Shkolla "Ali Demi"Publik
1699769Shkolla "Abdulla Keta" , ShkozŰPublik
16991786Shkolla "Abdulla Keta" , ShkozŰPublik
16992768Shkolla "Abdulla Keta" , ShkozŰPublik
16993745Shkolla e mesme "Abdulla Keta", ShkozePublik
1700996Rr. "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
1701741Rruga "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
17011738Rruga "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
1702617Rruga "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
17021615Rruga "Ali Demi", Shkolla "Kushtrimi i Lirise"Publik
1703755Shkolla  "Abdulla Keta", ShkozŰPublik
17031695Shkolla  "Abdulla Keta", ShkozŰPublik
17032626Shkolla e mesme "Abdulla Keta", ShkozePublik
1704970Shkolla 9 vješare "Androkli Kostallari", ShkozŰPublik
17041955Shkolla 9 vješare "Androkli Kostallari", ShkozŰPublik
17042904Shkolla 9 vješare "Androkli Kostallari", ShkozŰPublik
1705989Rr. "Ali Shefqeti", kopshti ShkozePublik
1706700Qendra ShŰndetŰsore, ShkozŰPublik
17061698Qendra ShŰndetŰsore, ShkozŰPublik
1707805Shkolla e re perbri  "Androkli Kostallari", ShkozŰPublik
17071791Shkolla e re perbri  "Androkli Kostallari", ShkozŰPublik
17072776Shkolla e re perbri  "Androkli Kostallari", ShkozŰPublik
Gjithsej ZAZ 315541681  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 32
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE21708905Rr. "Dalip Zavalani", Cerdhja nr.54Publik
17081902Rr. "Dalip Zavalani", Cerdhja nr. 54Publik
1709813Shkolla "Mihal Grameno"Publik
17091816Shkolla "Mihal Grameno"Publik
17092799Shkolla "Mihal Grameno"Publik
1710567Shkolla e BaletitPublik
17101555Shkolla BaletitPublik
1711601Shkolla e BaletitPublik
17111595Shkolla BaletitPublik
1712757Shkolla e BaletitPublik
17121758Shkolla baletitPublik
1713711Shkolla "Mihal Grameno"Publik
17131709Shkolla "Mihal Grameno"Publik
1714950Shkolla "Mihal Grameno"Publik
17141934Shkolla "Mihal Grameno"Publik
17142940Shkolla "Mihal Grameno"Publik
1715709Kopeshti i femijeve "Nene Tereza"Publik
17151707Kopeshti i femijeve "Nene Tereza"Publik
17152691Kopshti femijeve "Nene Tereza"Publik
1716791Rruga "Mihal Grameno" Objekti i "Ismet Kabetaj"Privat
17161770Rruga "Mihal Grameno", shkolla "M. Grameno"Privat
1717952Rruga "M. Grameno",  shkolla "M. Grameno"Privat
1718723Rr. "M. Grameno",  shkolla "M. Grameno"Privat
17181716Rr. "M. Grameno",  shkolla "M. Grameno"Privat
1719814Rr: "Arben Broci", Kino-klubi Qyteti StudentPrivat
1720819Rr. "Ali Visha,"Shkolla "Osman Myderizi"Publik
17201817Rr. "Ali Visha", Shkolla "Osman Myderizi"Publik
17202811Rr. "Ali Visha", Shkolla "Osman Myderizi"Publik
1721918Rr. "M. Grameno",shkolla "Mihal Grameno"Privat
1722599Rr: "Fuat Toptani", Lokal "Han Peposhi"Privat
17221592Rr: "Fuat Toptani",Lokal i "Hyzer Biba"Privat
1723959Rr. "Arben Broci", Kino-klubi Qyteti StudentPublik
17231961Rr. "Arben Broci", Kino-klubi Qyteti StudentPrivat
17232955Rr."Arben Broci", Kino-klubi Qyteti StudentPrivat
17233951Rr."Arben Broci", Kino-klubi Qyteti StudentPrivat
1724539Rr."Shefqet Ndroqi" Shkolla "Sander Prosi"Publik
17241531Rr. "Shefqet Ndroqi", Shkolla "Sander Prosi"Publik
1725724Rr. "Ali Visha", Shkolla "Osman Myderizi"Publik
17251917Rr. "Ali Visha", Shkolla "Osman Myderizi"Publik
17252712Rr. "Ali Visha", Shkolla "Osman Myderizi"Publik
1726792Rr. "Shefqet Ndroqi", Shkolla"Sander Prosi"Publik
17261778Rr. "Shefqet Ndroqi", Shkolla "Sander Prosi"Publik
1727851Kino-klubi Qyteti StudentPublik
17271844Kino-klubi Qyteti StudentPublik
1728537Rr. e "Elbasanit", Liceu ArtistikPublik
17281531Rr. "Elbasanit", Liceu ArtistikPublik
1729891Rr. e "Elbasanit", Liceu ArtistikPublik
17291887Rr. "Elbasanit", Liceu ArtistikPublik
17292879Rr. "Elbasanit", Liceu artistikPublik
1730835Rr. "Elbasanit", Liceu ArtistikPublik
17301827Rr. "Elbasanit", Liceu artistikPublik
1731708Rr. e "Elbasanit", Liceu ArtistikPublik
17311706Rr. "Elbasanit", Liceu artistikPublik
1732872Rr. "Qemal Stafa", Shkolla "Fan Noli"Publik
17321869Rr. "Qemal Stafa", Shkolla "Fan Noli"Publik
1733835Shk. e mesme ekonomike (ish Pedagogjike)Publik
1734831Shkolla e mesme ekonomike (ish Pedagogjike)Publik
17341824Shkolla e mesme ekonomike (ish Pedagogjike)Publik
1735761Sauk, Shkolla 9 vjecare  "Ibrahim Brahja"Publik
17351759Sauk, Shkolla 9 vjecare  "Ibrahim Brahja"Publik
1736785Sauk, Shkolla 9 vješare  "Ibrahim Brahja"Publik
17361910Sauk, Shkolla 9 - vjecare "Ibrahim Brahja"Publik
17362649Sauk, Shkolla 9-vjecare "ibrahim Brahja"Publik
1737889Sauk i Siperm , Shkolla Qemal AtaturkPublik
17371833Sauk i Siperm, Shkolla  "Qemal Ataturk"Publik
1738550Sauk i Siperm, Shkolla Qemal AtaturkPublik
17381538Sauk i Siperm, Shkolla "Qemal Ataturk"Publik
1739566Sauk i Siperm, Shkolla "Qemal Ataturk"Publik
17391557Sauk i Siperm,Shkolla "Qemal Ataturk"Privat
1740841Rr. Qemal Stafa, Shkolla e KuqePublik
17401809Rr. Qemal Stafa, Shkolla e KuqePublik
1741839Rr. Qemal Stafa, Shkolla e KuqePublik
17411839Rr. Qemal Stafa, Shkolla e KuqePublik
17412831Rr. Qemal Stafa, Shkolla e KuqePublik
1742902Shkolla e mesme "Ismail Qemali"Publik
17421885Shkolla e Mesme "Ismail Qemali"Publik
1743888Rr. "Qemal Stafa", Shkolla "Fan Noli"Publik
17431888Rr. "Qemal Stafa", Shkolla "Fan Noli"Publik
1744581Rr. "Qemal Stafa", Shkolla "Fan Noli"Publik
1745941Shkolla e mesme"Ismail QemaliPublik
1746552Shkolla e mesme "Ismail Qemali"Publik
17461539Shkolla e mesme "Ismail. Qemali"Publik
1747691Shkolla e mesme "Ismail Qemali"Publik
17471673Shkolla e mesme "Ismail Qemali"Publik
1748555Rr. "Qemal Stafa", Shkolla e KuqePublik
17481546Rr. "Qemal Stafa", Shkolla e KuqePublik
Gjithsej ZAZ 328665884  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 33
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE31749682Shkolla 9 - vješare "Kongresi I LushnjŰs"Publik
17491611Shkolla 9 - vješare "Kongresi I LushnjŰs"Publik
1750851Shkolla 9 - vješare "Kongresi I LushnjŰs"Publik
1751852Shkolla 9 - vješare"Niket Dardani"Publik
17511773Shkolla 9 - vješare"Niket Dardani"Publik
1752464Shkolla 9 - vješare"Kongresi i LushnjŰs"Publik
1753903Shkolla 9 - vješare"Kongresi i LushnjŰs"Publik
1754652Shkolla   9-vješare "Niket Dardani"Publik
17541574Shkolla 9 vjecare" Niket Dardani"Publik
1755882Shkolla 9 - vješare "Niket Dardani"Publik
1756802Shkolla 9 - vješare"Niket Dardani"Publik
17561736Shkolla 9 vjecare " Niket Dardani"Publik
1757569Shkolla 9 - vješare" Hasan Prishtina"Publik
17571492Shkolla 9-vjecare "Hasan Prishtina"Publik
1758759Shkolla 9 - vješare "Hasan Prishtina"Publik
17581671Shkolla 9-vjecare "Hasan Prishtina"Publik
1759678Shkolla 9 - vješare"Hasan Prishtina"Publik
17591671Shkolla 9 - vješare "Hasan Prishtina "Publik
17592662Shkolla 9-vjecare "Hasan Prishtina"Publik
1760699Shkolla 9-vjecare "Hasan Prishtina"Publik
17601693Shkolla 9-vjecare "Hasan Prishtina"Publik
17602693Shkolla 9-vjecare "Hasan Prishtina"Publik
1761905Shkolla 9 - vješare "Luigj Gurakuqi"Publik
17611773Shkolla 9 vjecare "Luigj Gurakuqi"Publik
1762926Shkolla 9 - vješare"Hasan Prishtina"Publik
17621695Shkolla 9 - vješare "Hasan Prishtina "Publik
17622699Shkolla 9 - vješare "Hasan Prishtina "Publik
1763728Shkolla e mesme "A. Z. Cajupi"Publik
17631621Shkolla e mesme "A.Z.Cajupi"Publik
1764956Shkolla e mesme "A.Z.Cajupi"Publik
1765673Shkolla e mesme "A.Z.Cajupi"Publik
17651625Shkolla e mesme "A.Z.Cajupi"Publik
1766689Shkolla e mesme "A.Z.Cajupi"Publik
17661682Shkolla e mesme "A.Z.Cajupi"Publik
17662675Shkolla e mesme "A.Z.Cajupi"Publik
1767707Shkolla 9 - vješare "Xhezmi Delli"Publik
17671617Shkolla 9 - vjecare "Xhezmi Delli"Publik
1768821Shkolla 9 - vješare "Xhezmi Delli"Publik
17681730Shkolla 9 vjecare "Xhezmi Delli"Publik
1769634Shkolla 9 - vješare "Xhezmi Delli"Publik
17691535Shkolla 9 vjecare"Xhezmi Delli"Publik
1770587Shkolla 9 - vješare "Xhezmi Delli"Publik
17701540Shkolla 9 vjecare "Xhezmi Delli"Publik
1771621Shkolla e mesme"A.Z.Cajupi"Publik
17711553Shkolla e mesme"A.Z.Cajupi"Publik
1772562Shkolla 9 - vješare"Xhezmi Delli"Publik
17721484Shkolla 9 vjecare "Xhezmi Delli"Publik
1773623Shkolla 9 - vješare "Hasan Prishtina"Publik
17731573Shkolla 9 vjecare "Hasan Prishtina"Publik
1774676Shkolla 9-  vješare "Hasan Prishtina"Publik
1775912Shkolla 9 - vješare "Hasan Prishtina"Publik
1776561Shkolla 9 - vješare"Hasan Prishtina"Publik
17761495shkolla 9 vjecare "Hasan Prishtina"Publik
1777371Shkolla e mesme "A.Z.ăajupi"Publik
Gjithsej ZAZ 335436618  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 34
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE41782575Rruga e Dibres, Cerdhja Nr.48Publik
17821535Rruga e Dibres, Cerdhja Nr.48Publik
1783858Rruga e Dibres, ăerdhja nr.48Publik
17831805Rruga e Dibres, ăerdhja nr.48Publik
1784980Rruga e Dibres, Kopshti Nr.51Publik
17841968Rruga''Dibres'' Kopeshti Nr. 51Publik
1785744Rruga ''Aleksander Moisiu,''Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
17851669Rruga ''Aleksander Moisiu'', Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
17852653Rruga ''Aleksander Moisiu'', Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
1786878Rruga ''Aleksander Moisiu'', Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
17861820Rruga ''Aleksander Moisiu'', Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
1787653Rruga ''Aleksander Moisiu'', Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
17871557Rruga ''Aleksander Moisiu'', Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
1788687Rruga "A.Moisiu" Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
17881642Rruga "A.Moisiu", Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
1789824Rruga "A.Moisiu", ăerdhja Nr.19Publik
17891683Rruga "A.Moisiu", ăerdhja Nr.19Publik
17892663Rruga "A.Moisiu", ăerdhja Nr.19Publik
1790588Rruga ''A.Mojsiu'', Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
17901531Rruga ''A.Mojsiu'', Shkolla "Gjon Buzuku"Publik
1791998Rruga "H.Bega", Stacioni i PyjevePublik
17911980Rruga "H.Bega", Stacioni i PyjevePublik
1792723Rruga "N.Avrami", Shkolla "B.Curri"Publik
1793845Rr. "Myslim Keta", Shkolla "Pal Engjelli"Publik
17931762Rr. "Myslim Keta", Shkolla "Pal Engjelli"Publik
1794851Rr. " Myslim Keta", Shkolla'' Pal Engjelli''Publik
17941748Rr. " Myslim Keta", Shkolla'' Pal Engjelli''Publik
1795916Rr. " Myslim Keta", Shkolla'' Pal Engjelli''Privat
17951849Rr. " Myslim Keta", Shkolla'' Pal Engjelli''Privat
1796985Rr "Shefqet Kuka"  Objekti i  "Vera Tola"Privat
17961984Rr "Shefqet Kuka"  Objekti i  "Qazim Fetahu"Privat
1797634Rruga "Njazi Meka", Kopeshti  Nr. 27Publik
17971588Rr."Njazi Meka", Kopshti 27Publik
1798724Rruga "Njazi Meka", Kopeshti Nr. 27Publik
17981638Rruga "Njazi Meka", Kopeshti Nr. 27Publik
1799712Rruga "Niko Avrami ", Shkolla "Ramazan Jarani"Publik
17991661Rr."N.Avrami", Shkolla "Ramazan Jarani"Publik
1800655Rruga  " Niko Avrami ", Kopeshti  Nr. 25Publik
18001617Rruga  " Niko Avrami ", Kopeshti  Nr. 25Publik
1801695Rruga  " Niko Avrami ", Kopeshti  Nr. 25Publik
18011626Rruga  " Niko Avrami ", Kopeshti  Nr. 25Publik
1802807Rruga "Niko Avrami ", Shkolla "Ramazan Jarani"Privat
18021707Rruga "Niko Avrami ", Shkolla "Ramazan Jarani"Privat
18022678Rruga "Niko Avrami ", Shkolla "Ramazan Jarani"Privat
1803949Rruga "5Maj", Luan Xhoxhi Ambient SherbimiPrivat
18031916Rruga "5Maj", Luan Xhoxhi Ambient SherbimiPrivat
18032876Rr."5 Maji"  Thevri Xhakollari Ambient SherbimiPrivat
1804968Rr."N.Avrami", Shkolla " Bajram Curri"Publik
18041838Rr."N.Avrami", Shkolla " Bajram Curri"Publik
1805692Rr."N.Avrami", Shkolla " Bajram Curri"Publik
1806800Rr. "N. Avrami ", Shkolla " Bajram Curri "Publik
18061680Rr."N.Avrami", Shkolla " Bajram Curri",Publik
18062670Rr."N.Avrami", Shkolla " Bajram Curri",Publik
1807663Shkolla " Bajram Curri", Rr."N.Avrami"Publik
18071610Rr."N.Avrami", Shkolla " Bajram Curri",Publik
1808788Rruga  " Niko Avrami ", Shkolla "Ramazan Jarani",Publik
18081737Rruga "N.Avrami", Shkolla "Ramazan Jarani",Publik
1809972Rruga e " Dibres ", Kopshti Nr 39Publik
18091899Rruga e " Dibres ", Kopshti Nr 39Publik
1810733Rruga e " Dibres", Shkolla "Eqerem Cabej"Publik
18101655Rruga e " Dibres", Shkolla "Eqerem Cabej"Publik
18102645Rruga e " Dibres", Shkolla "Eqerem Cabej"Publik
1812691Rr. e "Dibres", Fakultetit i MjeksisePublik
18121583Rr. e "Dibres", Fakultetit i MjeksisePublik
1813778Rr. e "Dibres",Laboratori i Fakultetit t MjeksisePublik
18131761Rr. e "Dibres", Laboratori i Fakultetit t MjeksisePublik
18132772Rr. e "Dibres",Laboratori i Fakultetit t MjeksisePublik
18133756Rr. "Dibres", Laboratori i Fakultetit te MjekesiPublik
Gjithsej ZAZ 346851128  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 35
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE51814883Rr.''Nikolla Tupe'' Kopshti nr. 42Publik
18141876Rr.''Nikolla Tupe'' Kopshti Nr. 42Publik
1816746Rr.''Nikolla Tupe'' Cerdhja Nr.16Publik
18161728Rr.''Nikolla Tupe''ăerdhja nr.16Publik
1817472Rr. ''Pjeter Bogdani'' Kopshti Nr. 31Publik
1818723Rr.'' Pjeter Bogdani'' Kopshti Nr. 31Publik
18181715Rr.''Pjeter Bogdani'' Kopshti nr.31Publik
1819748Rr. ''Pjeter Bogdani'' Shkolla "Edit'h Durham"Publik
18191739Rr. ''Pjeter Bogdani'' Shkolla "Edit'h Durham"Publik
1820680Rr. "Pjeter Bogdani'' Shkolla "Edit'h Durham"Publik
1821690Rr. "Sami Frasheri" Shkolla "P.N. Luarasi"Publik
1822608Rr. "Milto Tutulani" Fakulteti DrejtesisePublik
18221603Rr. "Milto Tutulani" Fakulteti i DrejtesisePublik
1823530Rr. "Milto Tutulan" Fakulteti DrejtesisePublik
18231517Rr. "Milto Tutulani" Fakulteti i DrejtesisePublik
1824535Blv. "Deshmoret e Kombit"  Akademia ArtevePublik
18241534Blv. "Deshmoret e Kombit" Akademia ArtevePublik
1825552Blv. "Deshmoret e Kombit" Akademia ArtevePublik
18251550Blv. "Deshmoret e Kombit" Akademia ArtevePublik
1826658Blv. 'Deshmoret e Kombit", Akademia ArtevePublik
18261645Blv. "Deshmoret e Kombit", Akademia ArtevePublik
1827819Rr. "Sami Frasheri", Shkolla "P.N. Luarasi"Publik
18271804Rr. "Sami Frasheri", Shkolla "P.N. Luarasi"Publik
18272805Rr. "Sami Frasheri", Shkolla "P.N. Luarasi"Publik
1828708Rr. "Zef Jubani", Shkolla "Deshmoret e Lirise"Publik
18281702Rr. "Zef Jubani", Shkolla "Deshmoret e Lirise"Publik
18282685Rr. "Zef Jubani", Shkolla "Deshmoret e Lirise"Publik
1829737Rr. "Zef Jubani", Shkolla "Deshmoret e Lirise"Publik
18291728Rr. "Zef Jubani", Shkolla "Deshmoret e Lirise"Publik
18292726Rr. "Zef Jubani", Shkolla "Deshmoret e Lirise"Publik
1830749Rr. "Zef Jubani", Shkolla "Deshmoret e Lirise"Publik
18301739Rr. "Zef Jubani", Shkolla "Deshmoret e Lirise"Publik
1831832Rr. "Margarita Tutulani", Kopshti nr. 25Publik
18311827Rr. "Margarita Tutulani", Kopshti nr. 25Publik
18312815Rr. "Margarita Tutulani", Kopshti nr. 25Publik
1832553Rr. "Emin Duraku, Konsultorja e FemijevePublik
18321537Rr. "Emin Duraku, Konsultorja e FemijevePublik
1833609Rr. "Gjin Bue Shpata", Shkolla "Emin Duraku"Publik
18331593Rr. "Gjin Bue Shpata", Shkolla "Emin Duraku"Publik
1834704Rr. "Gjin Bue Shpata", Shkolla "Emin Duraku"Publik
18341708Rr. "Gjin Bue Shpata", Shkolla "Emin Duraku"Publik
18342701Rr. "Gjin Bue Shpata", Shkolla "Emin Duraku"Publik
1835538Rr. "Gjin Bue Shpata", Shkolla "Emin Duraku"Publik
18351529Shkolla "Emin Duraku", Rr. "Gjin Bue Shpata"Publik
1836772Rr. "Njazi Demi", Kopshti nr. 52, Bloku '1 Maji",Publik
18361764Rr. "Njazi Demi", Kopshti nr. 52, Bloku '1 Maji",Publik
1837462Rr. "Njazi Demi", Kopshti nr. 52, Bloku '1 Maji",Publik
1838996Rr. "Mustafa Qosja,"Kopshti Nr. 11, Bll. "1 Maji"Publik
18381947Rr. "Mustafa Qosja,"Kopshti Nr. 11, Bll. "1 Maji"Publik
1839501Blv. "Bajram Curri", Shkolla "Vasil Shanto"Publik
18391487Blv. "Bajram Curri", Shkolla "Vasil Shanto"Publik
1840840Blv. "Bajram Curri", Shkolla "Vasil Shanto"Publik
18401822Blv. "Bajram Curri", Shkolla "Vasil Shanto"Publik
1841585Blv. "Bajram Curri", Shkolla "Vasil Shanto"Publik
18411582Blv. "Bajram Curri", Shkolla "Vasil Shanto"Publik
1842629Blv. "Bajram Curri", Shkolla "Vasil Shanto"Publik
18421599Blv. "Bajram Curri", Shkolla "Vasil Shanto"Publik
1844892Rr. "Kristo Flloqi", Shkolla"Besnik Sykja"Publik
18441867Rr. "Kristo Flloqi", Shkolla"Besnik Sykja"Publik
18442867Rr. "Kristo Flloqi", Shkolla"Besnik Sykja"Publik
18443847Rr. "Kristo Flloqi", Shkolla"Besnik Sykja"Publik
1845994Rr. "Robert Shvarc", Shkolla ''At Zef Pllumi''Publik
18451985Rr. "Robert Shvarc", Shkolla ''At Zef Pllumi''Publik
18452989Rr. "Robert Shvarc", Shkolla ''At Zef Pllumi''Publik
18453984Rr. "Robert Shvarc", Shkolla ''At Zef Pllumi''Publik
18454990Rr. "Robert Shvarc", Shkolla ''At Zef Pllumi''Publik
18455986Rr. "Robert Shvarc", Shkolla ''At Zef Pllumi''Publik
18456983Rr. "Robert Shvarc", Shkolla ''At Zef Pllumi''Publik
18457987Rr. "Robert Shvarc", Shkolla ''At Zef Pllumi''Publik
18458988Rr. "Robert Shvarc", Shkolla ''At Zef Pllumi''Publik
1846837.Blv. "B. Curri",Q.F.P. Nr.4 (Ish.Sh.Profesionale)Publik
18461728Blv. "B. Curri", Q.F.P. Nr.4 (ish Sh.Profesionale)Publik
1847911Rr. "Irfan Tomini", ăerdhja Nr.57Publik
18471771Rr. "Irfan Tomini", ăerdhja Nr.57Publik
18472752Rr. "Irfan Tomini", ăerdhja Nr.57Publik
1848531Rr. "Nuši Naši", Shkolla "26 Nentori"Publik
18481524Rr. "Nuši Naši", Shkolla "26 Nentori"Publik
1849759Blv. "Bajram Curri", Shkolla TeknologjikePublik
18491746Blv. "Bajram Curri", Shkolla TeknologjikePublik
18492746Blv. "Bajram Curri", Shkolla TeknologjikePublik
18493742Blv. "Bajram Curri", Shkolla TeknologjikePublik
1850806Rr. "Irfan Tomini", Kopshti Nr.45Publik
18501799Rr. "Irfan Tomini", Kopshti Nr.45Publik
18502835Rr. "Irfan Tomini", Kopshti Nr.45Publik
18503767Rr. "Irfan Tomini", Kopshti Nr.45Publik
1851937Rr. Nuši Naši", Shkolla "26 Nentori"Publik
18511917Rr. Nuši Naši", Shkolla "26 Nentori"Publik
1852664Rr. " Qemal Butka", Kopshti SelitePublik
18521641Rr. "Qemal Butka", Kopshti SelitePublik
1853720Rr. "Qemal Butka", Ambulanca SelitePublik
18531708Rr. " Qemal Butka", Ambulanca SelitePublik
1854777Rr. "Vangjel Koca", Shkolla "Murat Toptani"Publik
18541747Rr. "Vangjel Koca", Shkolla "Murat Toptani"Publik
1855898Rr. "Vangjel Koca", Shkolla "Murat Toptani"Publik
18551886Rr. "Vangjel Koca", Shkolla "Murat Toptani"Publik
Gjithsej ZAZ 359570374  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 36
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE61856526Shkolla "Karl Gega"Publik
18561506Shkolla "Karl Gega"Publik
1857954Shkolla "Myslim Keta"Publik
18571778Shkolla "Myslim Keta"Publik
18572822Shkolla "Myslim Keta"Publik
1858815Shkolla "Myslim Keta"Publik
18581735Shkolla ''Myslym Keta''Publik
1859627Kopshti Nr.21Publik
18591587Kopshti Nr.21Publik
1860671Kopshti Nr.21Publik
18601599Kopshti Nr.21Publik
1861724Shkolla "Shyqyri Peza"Publik
18611726Shkolla "Shyqyri Peza"Publik
1862871Shkolla "Shyqyri Peza"Publik
18621787Shkolla ''Shyqyri Peza''Publik
1863797Shkolla "Lasgush Poradeci"Publik
18631700Shkolla "Lasgush Poradeci"Publik
1864674Shkolla "Lasgush Poradeci"Publik
18641588Shkolla "Lasgush Poradeci"Publik
1865803Shkolla "Lasgush Poradeci"Publik
18651745Shkolla ''Lasgush Poradeci''Publik
1866747Shkolla ''Musine Kokalari''Publik
18661694Shkolla ''Mysene Kokalari''Publik
18662702Shkolla ''Musine Kokalari''Publik
1867749Shkolla ''Musine Kokalari''Publik
18671802Shkolla ''Musine Kokalari''Publik
18672831Shkolla ''Musine Kokalari''Publik
1868820Shkolla ''Musine Kokalari''Publik
18681760Shkolla ''Musine Kokalari''Publik
1869902Shkolla ''Musine Kokalari''Publik
18691892Shkolla ''Musine Kokalari''Publik
1870911Ambient privat " Ndricim Xhaferraj"Privat
18701888Ambient privat " Ndricim Xhaferraj"Privat
1871676Shkolla "Lasgush Poradeci"Publik
18711674Shkolla ''Lasgush Poradeci''Publik
18712684Shkolla "Lasgush Poradeci"Publik
1872887BibliotekaPublik
18721894BibliotekaPublik
1873695Shkolla "Myslim Keta"Publik
18731696Shkolla "Myslim Keta"Publik
18732653Shkolla "Myslim Keta"Publik
1874801Kopshti Nr. 38Publik
18741793Kopshti Nr. 38Publik
18742811Kopshti Nr. 38Publik
18743757Kopshti Nr. 38Publik
1875909Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
18751926Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
18752867Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
18753882Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
18754895Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
1876761Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
18761618Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
18762676Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
1877875Shkolla  "Karl Gega"Publik
18771776Shkolla ''Karl Gega''Publik
1878896Shkolla "1 Qershori"Publik
18781902Shkolla ''1 Qershori''Publik
1879977Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
18791976Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
18792972Shkolla "Kongresi i Manastirit"Publik
18793973Shkolla "Kongresi Manastirit"Publik
1880930Rruga "Demokracia",  "Kompleksi 2AL"Privat
18801894Rruga "Demokracia", "Kompleksi 2AL"Privat
18802955Rruga "Demokracia",  "Kompleksi 2AL"Privat
18803898Rruga "Demokracia",  "Kompleksi 2AL"Privat
18804931Rruga "Demokracia",  "Kompleksi 2AL"Privat
18805918Rruga Demokracia "Kompleksi 2AL"Privat
18806895Rruga "Demokracia",  "Kompleksi 2AL"Publik
1881876Ambient Privat B. MuhametPrivat
18811944Ambient Privat Rakip BillaPrivat
18812818Ambient Privat Deshir XhuPrivat
Gjithsej ZAZ 367156694  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 37
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE71882993Lokali '' Bajram Skara''Privat
18821869Lokali ''Hilmi halili''Privat
1883566Fakulteti i Inxhinierise se NdertimitPublik
18831494Fakulteti i Inxhinierise se NdertimitPublik
1885786Shkolla "Gustav Majer"Publik
18851679Shkolla "Gustav Majer"Publik
18852635Shkolla "Gustav Majer"Publik
1886916Shkolla 9 - vješare  "Dhora Leka"Publik
18861741Shkolla 9-vjecare "Dhora Leka"Publik
18862728Shkolla 9 - vješare  "Dhora Leka"Publik
1887932Pallati i Sportit "Asllan Rusi"Publik
18871662Pallati i Sportit "Asllan Rusi"Publik
18872649Pallati i Sportit "Asllan Rusi"Publik
1888897Pallati i Sportit "Asllan Rusi"Publik
18881750Pallati i sportit "Asllan Rusi"Publik
18882732Pallati i Sportit "Asllan Rusi"Publik
1889906Shkolla "Gustav Majer"Publik
18891830Shkolla "Gustav Majer"Publik
1890965Shkolla 9 - vejšare "Naim Frasheri"Publik
18901739Shkolla 9 - vejšare "Naim Frasheri"Publik
1891868Shkolla 9 - vješare "Naim Frasheri"Publik
18911768Shkolla 9 - vješare "Naim Frasheri"Publik
1892544Shkolla 9 - vješare "Naim Frasheri"Publik
18921522Shkolla 9 - vješare "Naim Frasheri"Publik
1893939Cerdhe SFIPublik
1894688Shkolla "Gustav Majer"Publik
18941632Shkolla "Gustav Majer"Publik
1895843Shkolla "Gustav Majer"Publik
18951765Shkolla "Gustav Majer"Publik
1896880Kopshti Nr. 26Publik
1897762Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani"Publik
1898733Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani"Publik
18981679Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani"Publik
1899831Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani"Publik
18991776Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani"Publik
1900789Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani e Re"Publik
19001786Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani e Re"Publik
19002791Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani e Re"Publik
19003775Shkolla "Sabaudin Gabrani e Re"Publik
1901757Shkolla 9 - vješare "Pjeter Budi"Publik
19011696Shkolla 9 - vješare "Pjeter Budi"Publik
1902757Shkolla 9 - vješare "Pjeter Budi"Publik
19021665Shkolla 9-vješare "Pjeter Budi"Publik
19022667Shkolla 9 - vješare "Pjeter Budi"Publik
1903587Shkolla 9 - vješare "PjetŰr Budi"Publik
19031539Shkolla 9 - vješare "Pjeter Budi"Publik
1904892Shkolla 9 - vješare "Pjeter Budi"Publik
1905613Shkolla e mesme "Arben Broci"Publik
19051547Shkolla e mesme "Arben Broci"Publik
1906691Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani"Publik
19061606Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani"Publik
1907571Shkolla e mesme  "Arben Broci"Publik
19071511Shkolla e mesme  "Arben Broci"Publik
1908633Shkolla e mesme  "Arben Broci"Publik
1909907Shkolla 9 - vješare "Sabaudin Gabrani"Publik
19091840Shkolla 9 - vješare  "Sabaudin Gabrani"Publik
1910782Fakulteti Inxhinierise se NdertimitPublik
19101710Fakulteti Inxhinierise se NdertimitPublik
1911714Fakulteti Inxhinierise se NdertimitPublik
19111649Fakulteti Inxhinierise se NdertimitPublik
1912888Fakulteti i inxhinierisŰ sŰ NdŰrtimitPublik
19121886Fakulteti i InxhinierisŰ sŰ NdŰrtimitPublik
19122881Fakulteti Inxhinierise se NdertimitPublik
1913640Instituti i Studimeve te HistorisePublik
1914632Universiteti  Sporteve  "Vojo Kushi"Publik
19141594Universiteti  Sporteve  "Vojo Kushi"Publik
1915770Universiteti  Sporteve  "Vojo Kushi"Publik
19151713Universiteti  Sporteve  "Vojo Kushi"Publik
1916560Universiteti  Sporteve  "Vojo Kushi"Publik
19161518Universiteti  Sporteve  "Vojo Kushi"Publik
1918892Shkolla 9 - vješare "Naim Frasheri"Publik
19181894Shkolla 9 - vješare "Naim Frasheri"Publik
19182894Shkolla 9 - vješare "Naim Frasheri"Publik
19183880Shkolla 9 - vješare "Naim Frasheri"Publik
1919780Shkolla 9 - vješare "Dhora Leka"Publik
19191662Shkolla 9 vješare "Dhora Leka"Publik
19192638Shkolla 9 - vješare "Dhora Leka"Publik
1920691Shkolla 9 - vješare "Dhora Leka"Publik
19201690Shkolla 9 - vješare "Dhora Leka "Publik
19202684Shkolla 9-vjecare "Dhora Leka"Publik
Gjithsej ZAZ 378058961  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 38
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE81921608Poliklinika QendrorePublik
19211607Poliklinika QendrorePublik
1922600Kopshti Nr.19Publik
19221588KopshtiPublik
1923766Shkolla "Partizani"Publik
19231766Shkolla "Partizani"Publik
1924373Shkolla e" Kuqe"Publik
1925793Shkolla "Partizani"Publik
19251787Shkolla "Partizani"Publik
1926781Shkolla "E Kuqe"Publik
19261771Shkolla "E Kuqe"Publik
1927680Shkolla "4 Deshmoret"Publik
19271674Shkolla "4 Deshmoret"Publik
19272663Shkolla "4 Deshmoret"Publik
1928596Shkolla "Partizani"Publik
19281582Shkolla "Partizani"Publik
1929926ăerdhe Nr.13Publik
1930637Kopshti Nr.35Publik
19301638Kopshti Nr.35Publik
1931702Shkolla "SkŰnder ăaši"Publik
1932579Shkolla "Misto Mame"Publik
19321573Shkolla "Misto Mame"Publik
1933626Shkolla "Siri Kodra"Publik
19331623Shkolla "Siri Kodra"Publik
1934890Kopshti Nr.6Publik
1935630Objekti i " Tomorr Misjes" Kodi 070Privat
19351622Objekti i " Tomorr Misjes"Kodi 070Privat
1936650Shkolla "Skender ăaši"Publik
19361643Shkolla "Skender ăaši"Publik
1937663Shkolla "Siri Kodra"Publik
19371657Shkolla "Siri Kodra"Publik
1938588ăEZ Shperndarje, sh.a. Kodi 061Publik
19381590CEZ shperndarje sh.a. kodi 061Publik
1939771Objekti i " Milko Dashišit" Kodi 24Privat
19391748Objekti i " Maksim Rytes" Kodi 036Privat
1940629Shkolla "Skender ăaši"Publik
19401622Shkolla "Skender ăaši"Publik
1941594Objekti i " Edmond Luarasit" Kodi 025Privat
19411585Objekt i i "Ram Halilit" Kodi 007Privat
1942724Objekti " Myftar Gjana" Kodi 340Privat
19421711Objekti " Myftar Gjana" Kodi 340Privat
19422686Objekti" Myftar Gjana" Kodi 340Privat
1943809Objekti "Azem Ymeri" Kodi 1943 - 023Privat
19431800Objekt Pivat "Islam Brahja" Kodi 249Privat
1944936Objekti " Filip Gjoka" Kodi 50Privat
19441914Objekti " Filip Gjoka" Kodi 050Privat
19442907Objekti" Beqir Gjergjndreaj' Kodi 441Privat
1945662Objekti "Paulin Mema"  Kodi 244Privat
19451660Objekti " Agim Dedej" Kodi 095Privat
1946628Drejtoria e Punetoreve te Bashkise k322Publik
Gjithsej ZAZ 385034258  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 39
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE91947745Shkolla "Sinan Tafaj"Publik
19471694Shkolla "Sinan Tafaj"Publik
1948766Shkolla " De Rada"Publik
19481717Shkolla " De Rada"Publik
1949920Shkolla " De Rada"Publik
19491855Shkolla " De Rada"Publik
1950914Kopshti Nr. 36Publik
1951767Shkolla " De Rada"Publik
19511688Shkolla " De Rada"Publik
1952590Shkolla " Aleks Buda"Publik
19521469Shkolla " Aleks Buda"Publik
1953649Fakulteti i "Shkencave te NatyresPublik
19531589Fakulteti i "Shkencave te NatyresPublik
1954657Shkolla "Hasan Vogli"Publik
19541592Shkolla "Hasan Vogli"Publik
1955791Kopshti, Rr. "Mine Peza"Publik
19551736Rr. "Mine Peza", KopshtiPublik
19552729Rr. "Mine Peza", KopshtiPublik
1956682Rr. "Mine Peza", KopshtiPublik
19561637Rr. "Mine Peza", KopshtiPublik
1957718Shkolla "Harry  Fulltz"Publik
19571716Shkolla "Harry  Fulltz"Publik
19572713Shkolla "Harri Fultz"Publik
1958688O.R.TPublik
19581670O.R.TPublik
19582647O.R.T.Publik
1959944Lokal "Luljeta ăaushi"Privat
19591749Lokal "Shpresa Steaj"Privat
19592702Lokal  "nexhmije Ramsulaj"Privat
1960980Shkolla "Qazim Turdiu"Publik
19601780Shkolla "Qazim Turdiu"Publik
19602777Shkolla "Qazim Turdiu"Publik
19603740Shkolla" Qazim Turdiu"Publik
1961784Konvikti ProfesionalPublik
19611670Konvikti ProfesionalPublik
19612644Konvikti ProfesionalPublik
1962822Parku i AutobuzavePublik
19621679Parku i AutobuzavePublik
1963891Shkolla "Qazim Turdiu"Publik
19631896Shkolla "Qazim Turdiu"Publik
19632895Shkolla "Qazim Turdiu"Publik
19633891Shkolla "Qazim Turdiu"Publik
19634879Shkolla "Qazim Turdiu"Publik
1964622Shkolla "Lidhja e Prizrenit"Publik
19641568Shkolla "Lidhja e Prizrenit"Publik
1965677Shkolla "Lidhja e Prizrenit"Publik
19651587Shkolla "Lidhja e Prizrenit"Publik
1966827Shkolla "Sami Frasheri"Publik
19661749Shkolla "Sami Frasheri"Publik
19662734Shkolla "Sami Frasheri"Publik
1968673Shkolla " Servete Maci"Publik
19681617Shkolla " Servete Maci"Publik
1969637Shkolla "Sami Frasheri"Publik
1970685ăerdhja Nr.23Publik
19701625ăerdhja Nr.23Publik
1971553Stacioni BuqesorPublik
19711523Stacioni BuqesorPublik
1972965DispanceriaPublik
1973515DispanceriaPublik
19731480DispanceriaPublik
1974623Shkolla " 7 Marsi"Publik
19741573Shkolla " 7 Marsi"Publik
1975716Shkolla "7 Marsi"Publik
19751655Shkolla " 7 Marsi"Publik
1976628Lokal "Endrit Lala"Privat
19761582Lokal "Endrit Lala"Privat
1977756AluizniPublik
19771769AluizniPublik
19772754AluizniPublik
19773735AluizniPublik
Gjithsej ZAZ 397049890  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 40
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE101979603Shkolla "Dora Distria"Publik
19791522Shkolla "Dora D'istria"Publik
1980790Shkolla "Dora Distria"Publik
19801708Shkolla "Dora Distria"Publik
1981586Shkolla "Dora Distria"Publik
19811493Shkolla "Dora D'istria"Publik
1982816Shkolla "K. Kristoforidhi"Publik
19821727Shkolla "K. Kristoforidhi"Publik
1983996Shkolla "K. Kristoforidhi"Publik
1984989Shkolla "K. Kristoforidhi"Publik
1985914Shkolla "Dora D'istria"Publik
1986860Shkolla "Konferenca  Pezes"Publik
19861761Shkolla "Konferenca  Pezes"Publik
1987995Shkolla "Konferenca  Pezes"Publik
19871772Shkolla Konferenca PezesPublik
19872773Shkolla "Konferenca  Pezes"Publik
19873723Shkolla "Konferenca  Pezes"Publik
1989579Shkolla "Konferenca  Pezes"Publik
19891539Shkolla "Konferenca  Pezes"Publik
1990885Shkolla "Konferenca  Pezes"Publik
1991895Shkolla "Avni Rustemi"Publik
1992759Shkolla "Avni Rustemi"Publik
19921699Shkolla "Avni Rustemi"Publik
1993668Shkolla "Avni Rustemi"Publik
1994857Shkolla "Avni Rustemi"Publik
19941751Shkolla "Avni Rustemi"Publik
1995911Shkolla "Qemal Stafa"Publik
1996853Shkolla "Qemal Stafa"Publik
19961764Shkolla "Qemal Stafa"Publik
1998556Shkolla "Qemal Stafa"Publik
19981511Shkolla "Qemal Stafa"Publik
1999713Shkolla "Qemal Stafa"Publik
19991664Shkolla "Qemal Stafa"Publik
Gjithsej ZAZ 403324632  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 41
Qarku TIRANE
 
Bashkia TIRANE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
NJESIA BASHKIAKE TIRANE112000975Laprake, Rr. "P.Dardha", ăerdhja nr. 31Publik
20001973Laprake, Rr. "P.Dardha", ăerdhja nr.31Publik
2001635Rr. "L.Bajron", Shkolla "28 Nentori"Publik
20011633Rr. "Lord Bajron", Shkolla "28 NŰntori"Publik
2002758Rr. "Lord Bajron", Shkolla "28 Nentori"Publik
20021758Rr. "Lord Bajroni", Shkolla "28 NŰntori"Publik
20022756Rr. "Lord Bajroni", Shkolla "28Nentori"Publik
2003700Drejtoria e Pergjithshme e DoganavePublik
20031672Drejtoria e Pergjitheshme e DoganavePublik
20032639Drejtoria e Pergjithshme e DoganavePublik
2004749Rr."Hysni Gerbolli", Lokal privat "Maliq Pasmaciu"Privat
20041745Rr: "Hysni Gerbolli", Privat " Bedri Asimetaji"Privat
20042731Rr."Hysni Gerbolli", Privat" Bedri Asimetaj"Privat
2005991Rr. "Gjergj Legisi", Shkolla e Mesme "Aleks Buda"Publik
20051987Rr. "Gj.Legisi", Shkolla "Aleks Buda"Publik
2006246Rr. "Marubi", Kopsht privat "Ferhat Shkurti"Privat
2007906Rr. "Gjergj Legisi", Kopshti Nr. 14Publik
2008668Rr. "Lord Bajron", Kopshti Nr. 28Publik
20081666Rr. "Lord Bajron", Kopshti Nr. 28Publik
2009959Rr: "Kadri Prishtina", Privat "Ramadan Biba"Privat
20091913Rr. "Kadri Prishtina, Privat "Ramadan Biba"Privat
2010864Rr. "Iliria", Privat "Afrim Bulku"Privat
20101749Rr. "Iliria", Privat "Afrim Bulku"Privat
2011895Rr. "Petrit Radovicka", Shkolla "Gjergj Fishta"Publik
20111782Rr. "Petrit Radovicka", Shkolla "Gjergj Fishta"Publik
2012852Rr. "Vangjel Noti", Shkolla "Skender Luarasi"Publik
20121720Rr. "Vangjel Noti", Shkolla "Skender Luarasi"Publik
2013794Rr."Lord Bajron", Shkolla "28 Nentori"Publik
20131710Rr."Lord Bajron", Shkolla "28 Nentori"Publik
2014675Rr."Lord Bajron", Shkolla "Ahmet Gashi"Publik
20141678Rr."Lord Bajron", Shkolla "Ahmet Gashi"Publik
20142671Rr. "Lord Bajroni", Shkolla "Ahmet Gashi"Publik
2015640Rr. "Marubi", Kopesht privat "Ferhat Shkurti"Privat
20151537Rr. "Marubi", Kopesht privat "Ferhat Shkurti"Privat
2016969Rr."Gjergj Legisi", Shkolla "Aleks Buda",Publik
20161965Rr."Gjergj Legisi", Shkolla "Aleks Buda"Publik
2017846Rr.Vangjel Noti, Shkolla "Skender Luarasi"Publik
20171711Rr.Vangjel Noti, Shkolla "Skender Luarasi"Publik
20172676Rr.Vangjel Noti, Shkolla "Skender Luarasi"Publik
2018649Rr. "Lord Bajron", Ndermarja e Ispektim MineravePublik
20181565Rr. "Lord Bajron", Ndermarja e Ispektim MineravePublik
2019767Koder-Kamez, KopshtiPublik
20191661Koder -Kamez, KopshtiPublik
2020928Koder-Kamez, Rr. "Rustem Haklaj", CerdhePublik
20201853Koder-Kamez, Rr. "Rustem Haklaj", CerdhePublik
2021951Rr."Elez Isufi", Lokal privat "Xhelal Bodini"Privat
20211943Rr. "Shkodres", Lokal privat "Xhelal Bodini"Privat
2022634Rr."Halil Hoxha", K.Kamez, Lokal " Kamber Cera"Privat
20221529Rr."Halil Hoxha", K.Kamez, Lokal " Kamber Cera"Privat
2023629B.Lumi  Rr''Princ Vidi", Nder.miremb.''Rruga-Ura''Publik
20231561B.Lumi  Rr''Princ Vidi", Nder.miremb.''Rruga-Ura''Publik
2024750Rr''Zydi Herri", B.Lumi , Lokal " Esat Vata"Privat
20241675Rr''Zydi Herri", B. Lumi, Lokal "Esat Vata"Privat
2025816Rr."Princ Vidi", B.Lumi , Shkolla "Kol Jakova"Publik
20251726Rr."Princ Vidi", B.Lumi , Shkolla "Kol Jakova"Publik
2026985Rr."Princ Vidi", B.Lumi , Shkolla "Kol Jakova"Publik
2027618Rr."Princ Vidi", B.Lumi , Shkolla "Kol Jakova"Publik
20271529Rr."Princ Vidi", B.Lumi , Shkolla "Kol Jakova"Publik
2028677Rr."Lord Bajron", Shkolla "Ahmet Gashi"Publik
20281595Rr."Lord Bajron", Shkolla "Ahmet Gashi"Publik
2029776Rr."Lord Bajron", Shkolla "Ahmet Gashi"Publik
20291674Rr."Lord Bajron", Shkolla "Ahmet Gashi"Publik
2030733Koder Kamez, Drejtoria e Trajtimit te StudentvePublik
20301642Koder Kamez, Drejtoria e Trajtimit te StudentvePublik
2031768Koder Kamez, Drejtoria e Trajtimit te StudentvePublik
20311644Koder Kamez, Drejtoria e Trajtimit te StudentvePublik
2032976K.Kamez, Rr. "Hasan Vathi",Shkolla "Isa Boletini"Publik
20321969K.Kamez, Rr. "Hasan Vathi",Shkolla "Isa Boletini"Publik
Gjithsej ZAZ 416851017  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 42
Qarku TIRANE
 
Bashkia KAVAJE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
GOLEM-KAVAJE2122946Kryemedhenj,  AmbulancaPublik
2123531Karpen i Ri, Shkolla FillorePublik
2124942Stani i ri, Objekti "Feza"Privat
2125624Qerret, Shkolla 9-VješarePublik
2126623Golem-1 Shkolla e mesme k-1Publik
21261534Golem-1 Shkolla e mesme k-2Publik
2127692Golem-2 Shkolla 9- vješare k-1Publik
21271613Golem-2 Shkolla 9- vješare k-2Publik
2128884Tilaj, Shkolla Fillore k-1Publik
2129473Seferaj, Shkolla 9-vješarePublik
2130248Golemas AmbulancaPublik
2131485Zigxhafaj, Shkolla 9-vjecarePrivat
2132445Kanaparaj , Shkolla 9-vješarePublik
2133503Aganas,  Shkolla FillorePublik
2134987Karpen Vendas, Shkolla 9-vješare k-1Publik
HELMES2135601Cete, ShkollaPublik
2137533Helmas, ShkollaPublik
2139262Gjoc i Ri, ShkollaPublik
2140448Momel, ShkollaPublik
2141668Shtodher, ShkollaPublik
2142696Memzotaj,ShkollaPublik
2146349Memzotaj,ShkollaPublik
2147224Kryezi, Objekt privatPublik
KAVAJE2167848Shkolla "Industriale"Publik
2168724Shkolla "Industriale"Publik
21681674Objekt''Ndrišim Kallasi''Privat
2169998Shkolla "3 Deshmoret"Publik
2170999Shkolla "3 Deshmoret"Publik
2171989Pallati i Kultures "Kavaljon"Publik
21711945Pallati i Kultures "Kavaljon"Publik
2172980Kopeshti "Mehmet Babamusta"Publik
2173977Godina Tatim TaksatPublik
21731202Kopeshti Lagja Nr. 4 Sufaj "Mandarinat"Publik
2174935Objekt "Hazis Bizhdili"Privat
21741805Objekt "Bashkim Ziu"Privat
2175987Shkolla, "Mehmet Babamusta"Publik
21751913Objekt "Met Ejupi"Privat
2176987Kopshti "Fiqiri Kurti"Publik
21771995Objekt "Luan Ndreu"Privat
2178995Godina ish Banka BujqesorePublik
21781555Objekti "Ermir Hylviu"Privat
2179764Shkolla e mesme "A.Mojsiu"Publik
2180712Shkolla e mesme "A.Mojsiu"Publik
2181658Muzeu EtnografikPublik
21811666Muzeu EtnografikPublik
2184723Objekti "Ilir Telaku"Privat
2185884Shkolla "Rilindja"Publik
2186902Shkolla "Rilindja"Publik
2187949Kopeshti "Karkineve"Publik
2189988Godina e UjesjellesitPublik
21891881Godina e UjesjellesitPublik
2190998Godina ElektrikuPublik
2191691Shkolla "Fiqiri Kurti"Publik
2192721Objekti "Fred Doraci"Publik
21921772KinemajaPublik
2193996Stadiumi "Besa"Publik
2194981Stadiumi "Besa"Publik
21941686Shkolla Industriale tek Spitali i RiPublik
2195774Kopeshti Nr.1 Drejtoria ArsimorePublik
21951649Drejtoria  ArsimorePublik
2196691Kopeshti  "3 Deshmoret"  prane Rajonit te PolicisePublik
21961638Piceria "Taverna" (Arkaxhiu)Privat
LUZ I VOGEL2215925Luz i Vogel,  Shkolla e MesmePublik
2216845Luz i vogel , Shkolla e mesmePublik
2217970Luz i Vogel,  Shkolla 9-vjecarePublik
2218536Luz i Vogel,  Shkolla9-vjecarePublik
22181543Luz i Vogel,  Shkolla 9-vjecarePublik
2219837Vorrozen,  Shkolla 9-vješarePublik
2220963Vorrozen,  Shkolla 9-vješarePublik
2221946Vorrozen,  Shkolla 9-vješarePublik
2222764Beden,  Shkolla 9-vješarePublik
2223619Blerimaj,  Shkolla 9-vješarePublik
SYNEJ2158749Synej, Shkolla e mesmePublik
21581875Synej, shkolla e mesmePublik
2159869Synej, Shkolla e mesmePublik
2160394Bukaq, ShkollaPublik
2161796Rrakull, Shkolla 9 - VjecarePublik
21611678Rrakull, shkolla 9 vjecarePublik
2162728Rrikaj, Shkolla fillorePublik
2163680Hajdaraj, Shkolla 9 - VjecarePublik
21631538Hajdaraj, shkolla 9 vjecarePublik
2165873Bago, Shkolla e Re 9 - VjecarePublik
21651855Bago, Shkolla e Re 9 vjecarePublik
2166433Peqinaj, Shkolla fillorePublik
Gjithsej ZAZ 428461959  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 43
Qarku TIRANE
 
Bashkia RROGOZHINE
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
GOSE2197663Gose Qender, ShkollaPublik
21971585Gose Qender,ShkollaPublik
2198936Keršukaj,Objekt privatPrivat
2199765Gose e Madhe,Objekt privatPrivat
2200974Gose e Vogel ,Shkolla 9-VješarePublik
2201924Kalush, Shkolla 9-VješarePublik
2202408Ballaj, Objekt privatPrivat
2203602Bashtove ,Shkolla 9-VješarePublik
22031522Boshtove, ShkollaPublik
KRYEVIDH2148634Kryevidh, Shkolla 9-vjecarePublik
21481550Kryevidh, Shkolla 9-vjecarePublik
2149387Domen,  Lokal privat  "Nexhmi Hoxha"Privat
2150621Zhabjak,  Shkolla 9-vjecarePublik
21501519Zhabjak,  Shkolla 9-vjecarePublik
2151693Ballaj, Shkolla 9-vjecarePublik
2152436Greth,  Shkolla 9-vjecarePublik
2153300Patk-Milot, AmbulancaPublik
2154633Spille,  Shkolla 9-vjecarePublik
21541408Spille,  Shkolla 9-vjecarePublik
2155453Sharrdushk,  Shkolla 9-vjecarePublik
2156779Sterbeg, Shkolla 9-vjecarePublik
2157474Spanesh-Kazije, Lokal privat "Qendrim Muša"Privat
LEKAJ2204447Shkozet, ShkollaPublik
2205211Mushnike, ShkollaPublik
2207646Luz Madh, ShkollaPublik
22071521Luz i madh, ShkollaPublik
2208702Luz Madh, ShkollaPublik
22081321Luz i madh, ShkollaPublik
2209528Lekaj, ShkollaPublik
22091555Lekaj, shkollaPublik
2210613Lekaj, ShkollaPublik
22101489Lekaj, ShkollaPublik
2211324Harizaj, ShkollaPublik
22111230Kryeluzaj, AmbulancaPublik
2212696Germenj, ShkollaPublik
2213376Okshtun, ShkollaPublik
2214324Zanbishe, ShkollaPublik
RROGOZHINE2224921Lagjia Nr.1, Lokali privat "Mustafa Hoxha"Privat
22242389Burgu RogozhinePosacŰm
2225970Shkolla e mesmePublik
2226586ăerdhja e femijevePublik
22261487Kopeshti i femijevePublik
2227854Shkolla 9-vjecare "Xhorxh Soros"Publik
22271765Shkolla 9-vjecare "Xhorxh Soros"Publik
2228569Shkolla 9-vjecare "Qamil Gjuzi"Publik
22281511Lagjia Nr.1, Shkolla 9-vjecare "Qamil Gjuzi"Publik
2229638Lagjia Nr.2, Lokal privat  " Birac Hoxha"Privat
22291520Lokal privat  "Deshira Spahiut"Privat
2230313Lokal privat  " Bardhyl Shima"Privat
2231644Lokal privat i" Shefqet Shera"Privat
2232727Stacioni i TrenitPublik
2233510Lagjia Nr.1, Lokal privat "Sokol Dyrmishi"Privat
2234768Sinaballaj, Shkolla 9-vješarePublik
2235273Met'hasanaj,  AmbulancaPublik
2241281Sinaballaj, Shkolla 9-vjecarePublik
Gjithsej ZAZ 435530975  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 44
Qarku ELBASAN
 
Bashkia PEQIN
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
GJOCAJ2244734Kurtaj,  Shkolla 9-vješarePublik
2245680Hasmashaj, Shkolla fillorePublik
2246351Blinas, Lokal privat 'Isuf Karaj"Privat mirat. KQZ
2247921Gjocaj, Lokal privat,"Gezim Topi"Privat mirat. KQZ
2248863Celhakaj, Lokal Privat "Shabet DibraPrivat mirat. KQZ
2249446Bardhas, Lokal Privat "Mexhit Bozhiqi"Privat mirat. KQZ
2250559Rrumbullak, Shkolla fillorePublik
2251940Vashaj, Shkolla fillorePublik
KARINE2252816Karine,Shkolla  9-vješarePublik
2253319Drangaj, Shkolla fillorePublik
2255328Sinametaj, Shkolla fillorePublik
PAJOVE2259289Cacabeze,  Shkolla filorePublik
2260797Pajove, Shkolla 9 - VjecarePublik
22601468Pajove,  Shkolla 9 - VjecarePublik
2261301Haspiraj, Shkolla 9 - VjecarePublik
2263327Garunje e Paprit,  Dhoma e infermierisePublik
2264593Paulesh, Shkolla fillorePublik
2265790Bishqem, Shkolla 9 - VjecarePublik
2266597Bishqem Fushe, Kopshti i femijevePublik
2267475Leqit, Shkolla fillorePublik
2268689ăengelaj, Shkolla 9 - VjecarePublik
2269746GrykŰsh, Shkolla fillorePublik
2270658Lazarej, Shkolla 9 - VjecarePublik
PEQIN2271816Lagjia"Cezme", Shkolla e mesme"Zihni Magani"Publik
2272566Lagjia "Teqe", Pallati I kulturesPublik
22721468Lagja "Teqe", Pallati i KulturesPublik
2273709Lagjia "Teqe",SpitaliPublik
22731572Lagjia "Teqe",S PoliklinikaPublik
22732519Lagjia "Teqe", IEVPPosacŰm
2274960Lagjia"Cezme", "Drejtoria Arsimore" kat i parePublik
22741591Lagja "ăezmŰ", Drejtoria arsimore, kati i dytŰPublik
2275725Lagjia"Xhami", Shkolla 9 - Vjecare "Adem Bedalli"Publik
22751588Lagjia "Xhami", Shkolla 9 -vjecare  "Adem Bedalli"Publik
2276543Lagjia"Xhami", Kopshti i femijeve ,PeqinPublik
22761488Lagjia "Xhami", Kopshti i femijevePublik
PERPARIM2278247Caushaj , Shkolla 9-vješarePublik
2279428Bicaj Shkolla 9-vješarePublik
2281446Lisnaj,  Qendra shendetesorePublik
2283591Perparim, Shkolla  9-vješarePublik
2284812Lolaj,  Qendra shendetesorePublik
2285227ăopanaj, Shkolla 9-vjecarePublik
2286291Kodras,  Qendra shendetesorePublik
2287694Fatishe, Shkolla  9-vješarePublik
2288251Gjevur, Shkolla 9 vjecarePublik
2289211Arven, Shkolla 9-vjecarePublik
SHEZE2291887Pekisht, Shkolla 9 -VjecarePublik
2292661Pekisht, Shkolla 9-vjecarePublik
2293264Algjinaj , Shkolla fillorePublik
2294485Sheze e Madhe, Zyra e keshillitPublik
2295361Sheze e Vogel, Vatra  e KulturesPublik
2296695Karthnek, Shkolla 9-vješare Sheze QenderPublik
2297650Trash, ShkollaPublik
2298220Grykesh i Vogel, ShkollaPublik
Gjithsej ZAZ 445329653  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 45
Qarku ELBASAN
 
Bashkia BELSH
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BELSH2551634Shkolla e mesme BelshPublik
25511509Belsh, MaternitetiPublik
2552988Shkolla 9- Vješare MarinezPublik
2553984Gradishte, Objekt Privat, Ylli TafaniPrivat
2554340Shkolla fillore ShtithPublik
2555891Shkolla 9 - vješare DushkPublik
2556865Shkolla 9 - vješare BelshPublik
2557873Objekt Privat  "Isuf Plaka"Privat
2558971Shkolla 9-vjecare ShkendiPublik
2559810Shkolla 9-  vjecare QafshkaPublik
2560731Shkolla 9 - vješare Shkoze,Publik
2561835Hyse, Shkolla fillorePublik
25611285Shkolla fillore, HysePublik
2562528Shkolla fillore ăepePublik
2563869Shkolla 9-vjecare SeferanPublik
FIERZE-ELBASAN2564935Shkolla 9-vješare fshati FierzePublik
2565824Shkolla e mesme fshati KosovePublik
2566684Lokali Privat "Alfred Kumrija", CerragePrivat
2567549Shkolla Fillore fshati HardhiPublik
GREKAN2569969Deshiran Vatra e KulturesPublik
2570795Deshiran, ShkollaPublik
2571549Guras Objekt Privat Zeqo Laze RamaPrivat
2572973Grekan ShkollaPublik
2573540Rrenes ShkollaPublik
KAJAN2574659Gjolene, Shkolla 9 -vjecarePublik
2575565Shkolla 9 -vjecare,Dragot FermePublik
2576674Shkolla 9 - Vjecare, KajanPublik
2577642Shkolla 9 - Vjecare,IdrizajPublik
2579493Ambulanca,CestijePublik
2580619Ambulanca,TurbullPublik
2581249Lokali Privat "Petrit Paja"Privat
2582312Lokali Privat "Ramazan Karaj"Privat
2583737Lokali privat Tomorr Dragoti,Privat
RRASE2584294Shegas, Objekt Privat Bedri MetaPrivat
2585467Shkolla 9 - vješare,  Rrase e SipermePublik
2586648Rrase e Poshtme, Objetk Privat Kujtim eleziPrivat
2587359Guri i BardhŰ, Shkolla 9-vjecarePublik
Gjithsej ZAZ 453724649  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 46
Qarku ELBASAN
 
Bashkia CERRIK
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
CERRIK2504585Lagja 1, KopshtiPublik
2505781L.1 Kopshti i femijevePublik
2506755Lagjja 2, Shkolla "Aleks Buda"Publik
2507801Lagjja 2, SpitaliPublik
2508726Lagjja 1, KinoklubiPublik
2509830Lagjja 2, Shkolla "Aleks Buda"Publik
2510750Lagjja2, Shkolla bujqesorePublik
2511655Lagjja 2, Kolegji TurkPrivat
2512698Lagjja 2, Kolegji TurkPrivat
2513597Lagjja 2, Shkolla BujqesorePublik
2514597Lagjja 2, GjimnaziPublik
2515609Lagjja 2, GjimnaziPublik
2516854Lagjja 3, Ambulanca Kantier (Paresori)Publik
2517763Lagjja 3, Ish oficina e NB, Ferhat MusajPrivat
2518726Lagjja 3, Shkolla "7 Marsi"Publik
25181565Lagjja 3, Shkolla "7 Marsi"Publik
2519613Lagjia 3, Kopesht Shteteror, Shkolla 7 marsiPublik
GOSTIME2520335Malasej, Objekt Privat  Perparim LalaPrivat
2521814Shtepanj, Objekt Privat "Baftjar Muca"Privat
2522559Shtepanj Shkolla 9- vjecarePublik
2523648HC Banje (Besim Lamcja)Privat
2524342Shushice, Shkolla 9-vješarePublik
2525289Gjyrale,  Objekt Privat Kamber HoxhaPrivat
2526984Gjyrale, Shkolla 9-vješarePublik
2527320Cartalloz, privat, Bardhyl DukaPrivat
2528729Malasej, shkolla 9-vjecarePublik
2529818Shtermen, Shkolla 9- vjecarePublik
2530750Shtermen, AmbulancaPublik
2531511Shtermen, Objekt Privat Vladimir MerdaniPrivat
25311500Shtermen, Vladimir MerdaniPrivat
2532248Shterrmen, Objekt Privat Eduart BojaPrivat
2533624Gostime, Shkolla 9- vjecarePublik
2534758Gostime, Objekt Privat "Mehmet Plaka"Privat
2535529Gostime, Shkolla e MesmePublik
KLOS-ELBASAN2536981Klos, Ambient Privat Islam MemaPrivat
2537580Selvias, ShkollaPublik
2538495Qyrkan, Qendra shendetsorePublik
2539428Lumas, Ambient Privat Rruzhdi DungaPrivat
2540445Banja, Shkolla fillorePublik
2541316Floq, Shkolla 9 vješarePublik
MOLLAS-ELBASAN2544646Dasar, Lokal privat,Privat
25441487Dasar, Lokal PrivatPrivat
2545776Mollas, Shkolla 9 vjecarePublik
25451477Mollas, Shkolla 9 vjecarePublik
2546778Kamunah, Lokal privat Mefa CerrikuPrivat
2547982Linas, Shkolla 9 vjecarePublik
2548714Selite, Shkolla 9 vjecarePublik
25481516Selite, Shkolla 9 vjecarePublik
2549434Topojan, ShkollaPublik
SHALES2588695Shales, Shkolla 9-vješarePublik
25881616Shales, Lokal Privat Pasho AllkjaPrivat
2589875Kurtalli, Shkolla e Ciklit te UletPublik
2590921Licaj 1,  Shkolle e Mesme e bashkuarPublik
2591628Licaj 2,  Lokal Privat iNefail AgoPrivat
2592883Xibrake, Shkolla 9-vješarePublik
2593474Xherije, Shkolla 9 -vješarePublik
2594271Kodras,  Lokal Privat Nazmi AllkjaPrivat
Gjithsej ZAZ 465736081  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 47
Qarku ELBASAN
 
Bashkia ELBASAN
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
BRADASHESH2379974Bradashesh, Qendra ShendetesorePublik
2380217Shkolla, ShijonPublik
2381354Shtemaj, ShkollaPublik
2383620Kusarth, ShkollaPublik
23831506Kusarth, shkollaPublik
2384567Balez Poshte, Qendra shendetesorePublik
2385754Balez Lart, Qendra shendetesorePublik
2388446Letan, ShkollaPublik
2389229Rrile, ShkollaPublik
2390693Bradashesh, Shkolla Alush LleshanakuPublik
23901435Shkolla "Alush Lleshanaku", BradasheshPublik
2392206Shemhill, ShkollaPublik
2393300Petresh, ShkollaPublik
2394762Katundi Ri, Shkolla EuropaPublik
23941577Katund i Ri, ShkollaPublik
2395843Shkolla 9 vjecare, EuropaPublik
23951653Katund i Ri, Harvales, ShkollaPublik
2396369Karakullak, ShkollaPublik
2397521Shengjon, ShkollaPublik
FUNARE2398507Bixillenj, ShkollaPublik
2401219Branesh, ShkollaPublik
2402210Prec e poshtme, ShkollaPublik
2403229Prec e siperme, ShkollaPublik
2405350Ceruje 2, ShkollaPublik
2406292Kore, ShkollaPublik
2407304Mollagjeshe 1, ShkollaPublik
2408210Mollagjeshe 2, ShkollaPublik
GJERGJAN2451654Shkolla, MuriqanPublik
24511473Shkolla MuriqanPublik
2452694Shkolla , ThanePublik
24521500Shkolla, ThanePublik
2453848Gjergjan, Lokal privat, Hamza HoxhaPrivat
24531543Gjergjan, Objekt privat,"Halit Hoxholli"Privat mirat. KQZ
2454994Shkolla, GjergjanPublik
2455224Qendra Shendetesore, KeshtjellasPublik
2456500Shkolla, BujarasPublik
2457670Shkolla, Kodre BujarasPublik
GJINAR2458421Pobrat, Shkolla 9-vjecarePublik
2459622Pashtresh, Shkolla 9-vjecarePublik
2461751Lleshan, Shkolla 9-vjecarePublik
2463229Derstil, Shkolla fillorePublik
2464906Gjinar, Shkolla 9-vjecarePublik
2467555Valesh, InfermieriaPublik
2468208Maskarth, InfermieriaPublik
GRACEN2410475Dopaj, AmbulancaPublik
2412464Mamel, Shkolla 9 -VješarePublik
2414212Pajenge, Shkolla 9-vjecarePublik
2415238Terbac, Shkolla fillorePublik
2416405Shkolla 9 -Vješare, PlangaricePublik
LAB.FUSHE2418710Labinot Fushe,  Shkolla e  mesmePublik
24181581Labinot Fushe, Shkolla e  mesmePublik
2419604Xibrake, Shkolla 9-vješarePublik
2420408Griqan  poshte,  Shkolla 9-vješarePublik
2421311Griqan Siper, Shkolla 9-vješarePublik
2422718Mengel,  Shkolla 9-vješarePublik
24221557Mengel, Shkolla 9-vješarePublik
2423979Godolesh, Shkolla 9-vješarePublik
LAB.MAL2424386Qafe, Shkolla e mesmePublik
2425974Labinot, Shkolla e mesmePublik
2426447Labinot  Mal,  Shkolla fillorePublik
2427490Gur i Zi, ShkollaPublik
2428225Shmil, ShkollaPublik
2429393Lugaxhi, shkollaPublik
2432232Bene, shkollaPublik
2433398Qerret, shkollaPublik
2434352Serice, ShkollaPublik
2435216Lamolle, ShkollaPublik
PAPER2437818Broshke, Shkolla 9 -VjecarePublik
2438316Pajune, Shkolla 9 - VjecarePublik
2439316Shkolla 9 - Vjecare,  Paper -SollakPublik
2441314Murlas-Zalle, Objekt privat, Kujtim HallaPrivat
2443819Balldre, Shkolla fillorePublik
2444861Shkolla 9-vješare, VidhasPublik
2445808Vidhas qender, Shkolla 9 vjecarePublik
2446397Ullishtaj, KopshtiPublik
2447709Paper, Qender shendetsorePublik
2448508Murras fushe,  Shkolla fillorePublik
2449544Lugaj, Shkolla FillorePublik
2450560Valas, shkolla fillorePublik
SHIRGJAN2469548Kryezjarrth,  Shkolla 9-vješarePublik
2470625Mjekes, Shkolla fillorePublik
24701532Mjekes, Shkolla fillorePublik
2471741Bujqes, Shkolla 9 - VješarePublik
24711517Bujqes, Shkolla 9 - VješarePublik
2472585JagodinŰ, ShkollaPublik
24721464Jagodine, ShkollaPublik
2473787Kuqan, Shkolla 9 - VješarePublik
24731676Kuqan, Shkolla 9-vješarePublik
2474929Shirgjan, Shkolla fillorePublik
24741715Shirgjan, Shkolla 9-vjecarePublik
2475742Bathes, Shkolla fillorePublik
SHUSHICE-ELBASAN2476937ShushicŰ, Shkolla 9-vješarePublik
24761934Ndertesa e ish KomunesPublik
2477371Polis vale, shkolla 9-vješarePublik
2478959Shushice Zyrat e vjetra te komunesPublik
2479993Shkolla,  HajdaranPublik
2480763Hajdaran, Shkolla 9-vješarePublik
2481982MelizŰ, Shkolla  9-vješarePublik
2482993Shelcan, Shkolla  9-vješarePublik
2483809Fush Buall, Shkolla  9-vješarePublik
2485453Polis i Vogel, Shkolla  9-vješarePublik
TREGAN2486643Tregan, Salla e mbledhjevePublik
2487469Shkolla 9 vjecare, KašivelPublik
2490209Tudan, Lokal Privat  "Xhevit Cekini"Privat mirat. KQZ
2491288Shkolla 9 vjecare, TrepsenishtPublik
2492267Shkolla fillore, ăikalleshPublik
2493330Kyšyk, AmbulancaPublik
2494461Shkolla 9 vjecare, MušanPublik
2495345Shkolla 9 vjecare, ShilbaterPublik
2496390Shkolla 9 vjecare, ShinavlashPublik
ZAVALIN2498304Selte, Shkolla 9 vješarePublik
2499206Nezhan, Shkolla fillorePublik
2500204Burrishte, Shkolla fillorePublik
2501413Zavaline, Shkolla e mesmePublik
2502314Kamišan, Shkolla fillorePublik
Gjithsej ZAZ 4711560782  
Zgjedhjet pŰr Kuvendin 2017
TŰ dhŰna pŰr qendrat e votimit
ZAZ 48
Qarku ELBASAN
 
Bashkia ELBASAN
NjŰsia admnistrativeQVZgjedhŰsVendnodhja e QVAmbjenti
ELBASAN2300806Lagjia "Kala", Qender Kulturore e FŰmijŰvePublik
2301974Lagjja "Kala" Shkolla "Tushpina" (Zera Jete)Publik
2302717Lagjia "A.Pasha", Shkolla "Fejzulla Guranjaku"Publik
23021627Lagjia"Aqif Pasha, Shkolla Fejzulla Guranjaku"Publik
2303