Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Rendi i Ditës

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Rendi i Ditës

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ditën e martë, më datë 12.12.2017, ora  10:00, zhvillon mbledhjen me këtë rend dite:

A. Shqyrtimi i projekt vendimit:
- Për rezultatin e verifikimit të financimit të fushatës zgjedhore, të Partive Politike të cilat  morën pjesë në Zgjedhjet për Kuvendin të datës 25 Qershor 2017.

 

Materialet e mbledhjes

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize