Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

24

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet: 
- “Për miratimin e modeleve të shenjave dalluese që, do të përdoren për zgjedhjet për Kuvendin e Shqipërisë të datës 18 qershor 2017”.

[Lexoni artikullin e plotë...]

22

Zbatimi i teknologjisë së informacionit në zgjedhje, 

KQZ projekt studimor KQZ nënshkruan Memorandum Mirëkuptimi me Shoqatën Botërore të Organeve Zgjedhore (A-WEB).

[Lexoni artikullin e plotë...]

17

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet: 
- “Për disa shtesa dhe ndryshime në Udhëzimin nr. 1, datë 20.02.2009 “për organizimin dhe funksonimin e Zyrave Rajonale Zgjedhore”, i ndryshuar”. 
- “Për ngritjen e Zyrave Rajonale Zgjedhore, caktimin e personelit dhe vendodhjes se tyre, për zgjedhjet për Kuvend të datës 18.06.2017”.

[Lexoni artikullin e plotë...]

Page 8 of 120First   Previous   3  4  5  6  7  [8]  9  10  11  12  Next   Last   

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize