Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

09

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimin, “Për miratimin e strukturës së shpenzimeve buxhetore, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 18 Qershor 2017”. 

[Lexoni artikullin e plotë...]

07

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi dhe miratoi projektvendimet: 
- “Për verifikimin e deklarimeve në formularin e vetëdeklarimit të funksionareve publikë anëtar në këshillat bashkiak, në zbatim të  ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”.

[Lexoni artikullin e plotë...]

02

Dita Botërore e Zgjedhjeve

Denar Biba-studentëve: Votoni mençurisht në 18 qershor.

Sot, në Ditën Botërore të Zgjedhjeve, Kryetari i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, z. Denar Biba mbajti një leksion të hapur për studentët e Universitetit të Mjekësisë.

[Lexoni artikullin e plotë...]

Page 7 of 120First   Previous   2  3  4  5  6  [7]  8  9  10  11  Next   Last   

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize