Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

03

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi projektvendimet:

1 - “Për shqyrtimin e rezultatit të verifikimit të Prokurorisë së Përgjithshme për funksionarin publik z. Gledjon Rehovica, deputet i Kuvendit të Shqipërisë, në zbatim të  ligjit nr. 138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike”. 


[Lexoni artikullin e plotë...]

13

Fjala e Kryetarit të KQZ-së, z. Klement Zguri në konferencën “Teknologjitë e Reja të Votimit: Standardet, praktikat më të mira dhe sfidat në zbatimin e teknologjisë në zgjedhje".

[Lexoni artikullin e plotë...]

12

Deklaratë e zëdhënëses se KQZ-së, Drilona Hoxhaj. 

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbeshtetje te nenit 21, pika 15, nenit 91 të Kodit Zgjedhor, nenit 15/2, pika 1 i ligjit nr.8580 datë 17.02.2000 “Për partitë politike”, ndryshuar me ligjin nr. 90/2017, datë 22.05.2017 “Për disa shtesa dhe ndryshime ne ligjin  nr.8580 “Për partitë politike”, përfundoi shqyrtimin e raporteve të monitorimit të ekspertëve financiarë,

[Lexoni artikullin e plotë...]

Page 10 of 175First   Previous   5  6  7  8  9  [10]  11  12  13  14  Next   Last   

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize