Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

13

Në përfundim të hetimit administrativ të dy kërkesave ankimore, nr.2 dhe nr.4, të paraqitura nga subjektet zgjedhore PDIU dhe PS, të cilat kishin si objekt, “Kundërshtimin e vendimit të KQZ-së nr. 522, të datës 04.07.2017, “Për nxjerrjen e rezultatit të votimit për zonën zgjedhore Qarku Tiranë, për zgjedhjet për Kuvendin të datës 25.06.2017”, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve vendosi pranimin e kërkesave dhe ndryshimin e vendimit e KQZ-së nr. 522 datë 04.07.2017, “Për nxjerrjen e rrezultatit të votimit në zonën zgjedhore Qarku Tiranë”,  që ka miratuar tabelën përmbledhëse të rezultatit për zonën zgjedhore qarku Tiranë.

Actions: E-mail | Permalink |

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize