Komisioni Qendror i ZgjedhjeveKomisioni Qendror i Zgjedhjeve 1Komisioni Qendror i Zgjedhjeve 2

Kreu

Mbledhjet Live

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Njoftime për shtyp

13

KQZ trajnon 54 trajnues te KZAZ-ve dhe 28 Inspektorë të Zyrave Rajonale Zgjedhore. 

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve ka trajnuar trajnuesit Komisioneve të Administrimit Zgjedhor (KZAZ-ve) dhe  Inspektorët e Zyrave Rajonale Zgjedhore të qarkut Kukës, Lëzhë, Tiranë, Berat, Gjirokastër dhe Vlorë. 
Në kuadër të “Strategjisë së Trajnimit” të miratuar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në përmbushje të detyrave të përcaktuara nga Kodi Zgjedhor, trajnimi ka si qëllim rritjen e profesionalizimit të trajnerëve dhe inspektorëve rajonal në  administrimin e procesit zgjedhor si dhe përmbushjen e detyrave të tyre në përputhje me Kodin Zgjedhor. 
Trajnuesit e KZAZ-ve do të trajnojnë komisionerët e nivelit të dytë në të gjithë vendin, ndërsa inspektorët e zyrave rajonale zgjedhore, do të jenë ura e komunikimit dhe koordinimit ndërmjet KQZ-së dhe Komisioneve Zgjedhore. 
I pranishëm në trajnim, Anëtari i KQZ-së, z. Bledar Skënderi, u kërkoi trajnuesve dhe inspektorëve rajonalë që,  të jenë të paanshëm dhe profesionalë në realizimin e detyrave të tyre.    
Metodologjia e përdorur nga Administrata e KQZ-së përmes manualeve, fletoreve të punës dhe materialeve të prodhuara nga KQZ, për t'i ardhur në ndihmë anëtarëve të KZAZ-ve si gjatë trajnimit, ashtu dhe gjatë ushtrimit të detyrës, bënë që trajnimi të zhvillohej në formë bashkëbisedimi interaktiv, ku u sollën shembujt konkret të hasura në zgjedhjet e kaluara por edhe të problematikave të mundshme që mund të krijohen gjatë proçesit të zgjedhjeve dhe mënyrën sesi Kodi Zgjedhor u jep këtyre problematikave zgjidhje.
Ditën e dielë, do të zhvillohet trajnimi për trajnuesit e KZAZ-ve dhe inspektorët e zyrave rajonale të qarkut Shkodër, Durrës, Korçë, Fier, Dibër dhe Elbasan. 
Nga trajnimi dy ditor i KQZ-së, përfitojnë 54 trajnues të KZAZ-ve dhe 28 Inspektorë të Zyrave Rajonale, pjesa më e madhe e të cilëve ka qenë trajnues dhe inspektorë edhe në zgjedhjet e kaluara.
Actions: E-mail | Permalink |

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

 

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize

VIZITORËT ONLINE Maximize