KQZ Banner 1 - Logo dhe StemaKQZ Banner 2 - Voto dhe Tiaceeeo_baner

Kreu

Mbledhjet Live

Lidhje

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Syri i vëzhguesit

VIZITORËT ONLINE

People Online People Online:
Visitors Visitors: 16
Members Members: 0
Total Total: 16

Deklarata për shtyp

20

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e sotme me 7 vota pro vendosi: Evidentimin dhe publikimin e listës së funksionarëve publikë që kanë depozituar dhe listën e atyre që nuk kanë depozituar formularët e vetëdeklarimit. 
Gjithashtu, KQZ vendosi:

[Lexoni artikullin e plotë...]

16

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve u vizitua nga një grup studentësh të Fakultetit Shkencave Politike, të cilët kishin qëllim njohjen nga afër me institucionin më të lartë zgjedhor në vendin tonë.

[Lexoni artikullin e plotë...]

12

Deklarata e Zedheneses se KQZ-se, Drilona Hoxhaj.

Informacion në lidhje me zbatimin e procesit të dekriminalizimit.

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në zbatim të nenit 5, pika 4, të Ligjit, nr.138/2015 “Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen emërohen ose ushtrojnë funksione publike” , është organi kompetent për administrimin verifikimin dhe zbatimin e ndalimeve për zgjedhjen dhe emërimin për funksionet publike si më poshtë:

 

[Lexoni artikullin e plotë...]

10

Sot, Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në bashkëpunim me Prezencën e OSBE-së në Shqipëri, organizuan trajnimin e trajnerëve për edukimin qytetar dhe demokratik të votuesve. Ky trajnim tre ditor,

[Lexoni artikullin e plotë...]

03

Deklarata e Zedheneses se KQZ-se, Drilona Hoxhaj.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve përmes kësaj deklarate publike i bën apel ekspertëve kontabël të licensuar që të shprehin interesin e tyre pranë KQZ-së, për auditimin e fondeve të përfituara dhe shpenzuara nga partitë politike gjatë vitit kalendarik 2015, në mbështetje të nenit 23/2, pika 2 të ligjit nr. 8580, ‘Për Partitë Politike”.

[Lexoni artikullin e plotë...]

Page 1 of 50First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize