KQZ Banner 1 - Logo dhe StemaKQZ Banner 2 - Voto dhe Tiaceeeo_baner

Kreu

Mbledhjet Live

Lidhje

Kushtetuta

Kodi Zgjedhor

Rezultatet

Syri i vëzhguesit

VIZITORËT ONLINE

People Online People Online:
Visitors Visitors: 10
Members Members: 0
Total Total: 10

Deklarata për shtyp

29

Deklarata e Zedheneses se KQZ-se, Drilona Hoxhaj.
Pranë Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, deri më datë 29 prill 2016, në zbatim të ligjit nr.138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike" dhe vendimit të Kuvendit nr. 17/2016 “Për përcaktimin e rregullave të detajuara mbi zbatimin e ndalimeve të parashikuara në ligjin nr.138/2015”, kanë dorëzuar formularin  e vetëdeklarimit;

[Lexoni artikullin e plotë...]

29

Kerkese per Shprehje Interesi


PËR AUDITIMIN E FONDEVE TË PËRFITUARA DHE SHPENZUARA NGA PARTITË POLITIKE PËR VITIN KALENDARIK

 

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve publikon këtë Kërkesë për Shprehje Interesi në zbatim të kërkesave të nenit 23/2 të ligjit nr. 8580, datë 10.02.2000 “Për Partitë Politike”, i ndryshuar

 

[Lexoni artikullin e plotë...]

29

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në mbledhjen e ditës së sotme vendosi:  

Sanksion administrativ me gjobë në vlerën 1.000.000 lekë për subjektet, Partia e Reformave Demokratike Shqiptare, Partia Fronti i Majte, Agron Demushi, Hristo Duci, Madalena Nikolli, Llazi Deti, Fatmir Shero, Gjon Pjetri, të cilët

[Lexoni artikullin e plotë...]

28

Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, në mbledhjen e ditës së sotme shqyrtoi:

Projekt-vendimin, “Shqyrtimin e raporteve të auditimit për financimin e fushatës zgjedhore për zgjedhjet vendore 2015, raporteve të auditimit për financimin e partive politike për vitin kalendarik 2014, dhe vendosjen e sanksioneve administrative”.

[Lexoni artikullin e plotë...]

25

Deklarata e Zedheneses se KQZ-se, Drilona Hoxhaj.
Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, bën me dijë se ditën e enjtë, datë 28.04.2016, ora 12.00, do të zhvillojë mbledhjen e radhës me këtë rend dite:
1. “Shqyrtimi i raporteve të auditimit për financimin e fushatës zgjedhore për zgjedhjet vendore 2015, raporteve të auditimit për financimin e partive politike për vitin kalendarik 2014, dhe vendosjen e sanksioneve administrative”.

[Lexoni artikullin e plotë...]

Page 1 of 49First   Previous   [1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  Next   Last   

Rendi ditës Maximize

Barazia Gjinore Maximize

Zgjedhësit me Aftësi të kufizuara Maximize

Lista e Zgjedhësve Maximize

Galeria Maximize

Lidhje të tjera Maximize

Rrjete Sociale Maximize