Përmbajtja e Fletës së Votimit sipas njësisë

Nr. Bashkia/Komuna Adresa
1 LLUGAJ ZYRAT E KOMUNES LLUGAJ
2 TERTHORE ZYRAT E KOMUNES TERTHORE, BARDHOC
3 SHISHTAVEC ZYRAT E KOMUNES NE FSHATIN SHISHTAVEC
4 KRUME ZYRA E KZQV NDODHET PRANE BASHKISE KRUME RRETHI HAS
5 BICAJ ZYRA E SEKRETARITTE KZQV PRANE KOMUNES BICAJ
6 FAJZA NENPREFEKTURA HAS DHE ZYRAT JANE TE KOMUNA.
7 TROPOJE FSHAT KZQV E KOMUNES TROPOJE FSHAT NENPREFEKTURA TROPOJE .
8 BUJAN KOMUNA BUJAN NENPREFEKTURA TROPOJE
9 GOLAJ SALLA E MBLEDHJEVE, KOMUNA GOLAJ, HAS
10 GRYKE ÇAJE FSHATI FSHAT KOMUNA GRYKE ÇAJE
11 MARGEGAJ QENDRA E KOMUNES MARGEGAJ TE NENPREFEKTURES TROPOJE .
12 FIERZE TROPOJE QYTETI I FIERZES NE NENPREFEKTUREN TROPOJE DHE ZYRAT NDODHEN NE ZYRAT E KOMUNES.
13 UJMISHT KOMUNA UJMISHT
14 GJINAJ ZYRA E SEKRETARIT TE KESHILLIT TE KOMUNES GJINAJ NENPREFEKTURA HAS
15 ARREN KOMUNA ARREN-ZYRA E KZQV
18 MALZI SHEMRI KUKES
17 SHTIQEN KOMUNA SHTIQEN QARKU KUKES
18 BUSHTRICE KOMUNA BUSHTRICE
19 ZAPOD ZYRA E SEKRETARIT TE KOMUNES ZAPOD, KUKES
20 SURROJ ZYRAT E KOMUNES SURROJ
21 BAJRAM CURRI ZYRA E SEKRETARIT TE BASHKISE BAJRAM CURRI
22 KUKES ZYRAT E BASHKISE, KUKES
23 KALIS KOMUNA KALIS
24 TOPOJAN ZYRAT E KOMUNES TOPOJAN
25 LEKBIBAJ ZYRAT E KOMUNES LEKBIBAJ
26 KLOSH KOMUNA KLOSH
27 BYTYÇ PAC, BYTYÇ, TROPOJE
     
 
       
 


 
 
 
  Qarku Kukes  
     
 
       
  KZQV-te e Qarkut Kukes. . .