Përmbajtja e Fletës së Votimit sipas njësisë

Nr. Bashkia/Komuna Adresa
1 ELBASAN ZYRA E SEKRETARIT TE BASHKISE ELBASAN
2 PEQIN BASHKIA PEQIN, SHETITORJA MUSTAFA GJOLLESHA
3 KODOVJAT QENDRA E KOMUNES KODOVJAT NENPREFEKTURA GRAMSH
4 PAJOVE KOMUNA PAJOVE QENDER (ZYRA E SEKRETARIT)
5 SHALES ZYRA E KOMUNES SHALES,ELBASAN
6 GJOCAJ ZYRAT E KOMUNES GJOCAJ, ELBASAN
7 FUNARE ZYRAT E KOMUNES FUNARE, ELBASAN
8 HOTOLISHT ZYRAT E KOMUNES HOTOLISHT, LIBRAZHD
9 STRAVAJ ZYRA E KESHILLIT TE KOMUNES STRAVAJ, LIBRAZHD
10 QUKES QENDRA SHENDETESORE QUKES QENDER, LIBRAZHD
11 LIBRAZHD NE GODINEN E BASHKISE LIBRAZHD(KATI I DYTE)
12 SHIRGJAN ZYRAT E KOMUNES SHIRGJAN, ELBASAN
13 KUSHOVE ZYRAT E KOMUNES KUSHOVE, GRAMSH
14 ORENJË ZYRAT E KOMUNES ORENJE, LIBRAZHD
15 PAPËR ZYRAT E KOMUNES PAPER, ELBASAN
16 STEBLEVË ZYRAT E KOMUNES STEBLEVE
17 LABINOT-FUSHE ZYRAT E KOMUNES LABINOT-FUSHE, ELBASAN
18 LABINOT-MAL ZYRAT E KOMUNES LABINOT MAL NE FSHATIN QAFE, ELBASAN
19 SULT SALLA E MBLEDHJEVE TE KESHILLT TE KOMUNES
20 KARINE KOMUNA KARINE
21 BRADASHESH KOMUNA BRADASHESH
22 RRASE ELBASAN KOMUNA RRASE ELBASAN
23 POROÇAN ELBASAN KOMUNA POROÇAN
24 GRAMSH SALLA E MBLEDHJEVE TE KESHILLIT BASHKIAK.
25 FIERZE ELBASAN KOMUNA FIERZE ELBASAN
26 TUNJE ZYRAT E KOMUNES TUNJE GRAMSH
27 TREGAN SALLA EMBLEDHJEVE E KESHILLIT TE KOMUNES, TREGAN
28 GJERGJAN ZYRA E SEKRETARIT TE KOMUNES GJERGJAN
29 MOLLAS KOMUNA MOLLAS
30 RRAJCE HUNDA RRAJCE, PRANE ZYRAVE TE KOMUNES
31 PERPARIM ZYRAT E KOMUNES PERPARIM
32 SHEZE KOMUNA ZHEZE, PEQIN
33 GJINAR GODINA E KOMUNES GJINAR
34 GRACEN GRACEN ELBASAN
35 PERRENJAS BASHKIA PERREJAS NENPREFEKTURA LIBRAZHD
36 KUKUR QENDRA E KOMUNES NENPREFEKTURA GRAMSH
37 LUNIK KOMUNA LUNIK NENPREFEKTURA LIBRAZHD
38 LENIE LENIE NENPREFEKTURA GRAMSH
39 BELSH ZYRAT E KOMUNES BELSH
 
40 KLOS ELBASAN KOMUINA KLOS
41 GREKAN NE QENDERE TE KOMUNES GREKAN
42 QENDER LIBRAZHD ZYRAT E K0MUNES QENDER LIBRAZHD
43 POLIS QENDRA E KOMUNES FSHATI GOSTIME
44 GOSTIM KOMUNA GOSTIME ELBASAN
45 CERRIK LAGJE 2 BASHKIA CERRIK
46 SHUSHICE ELBASAN KOMUNA SHUSHICE ELBASAN
47 PISHAJ KOMUNA PISHAJ
48 SKENDERBEGAS KOMUNA SKENDERBEGAS
49 KAJAN KOMUNA KAJAN
50 ZAVALINE ZYRA E SEKRETARIT TE KOMUNES, ZAVALINE, ELBASAN
     
 
       
 


 
 
 
  Qarku Elbasan  
     
 
       
  KZQV-te e Qarkut Elbasan. . .