Përmbajtja e Fletës së Votimit sipas njësisë

Nr. Bashkia/Komuna Adresa
1 MARTANESH ZYRAT E KOMUNES, QYTETI KRASTE
2 FUSHE BULQIZE ZYRAT E KOMUNES FUSHE BULQIZE
3 QENDER TOMIN ZYRAT E KOMUNES, FSHATI TOMIN, DIBER
4 LURE ZYRAT E KOMUNES, FUSHE-LURE
5 ZERQAN ZYRA E SEKRETARIT TE KOMUNES ZERQAN
6 GJORICE QENDRA E KOMUNES GJORICE
7 XIBER KOMUNA XIBER NENPREFEKTURA MAT.
8 PESHKOPI ZYRA E SEKRETARIT TE KESHILLIT BASHKIAK
9 ULEZ DIBER QYTETI ULEZ BURREL
10 RUKAJ FSHATI BRUC QENDRA E KOMUNES.
11 SHUPENZE ZYRA E SEKRETARIT TE KESHILLIT TE KOMUNES NENPREFEKTURA BULQIZE.
12 GURRA ZYRAT E KOMUNES NE FSHATIN RRIPE, GURRA, MAT
13 ZALL REÇ ZYRAT E KOMUNES ZALL REÇ, DIBER
14 ZALL DARDHE ZYRA E SEKRETARIT TE KZQV PERANE KOMUNES
15 TREBISHT TREBISHT BULQIZE ZYRAT E KOMUNES
16 KASTRIOT ZYRA E SEKRETARIT TE KESHILLIT TE KOMUNES
17 OSTREN KOMUNA OSTREN
18 FUSHE ÇIDHEN KOMUNA FUSHE CIDHEN
19 MAQELLARE ZYRA E SEKRETARIT TE KESHILLIT TE KOMUNES
20 MUHURR KOMUNA MUHURR
21 BURREL LAGJE'' PJETER BUDI'' BURREL
22 MELAN ZYRAT E KOMUNES, LLASEN, MELAN, DIBER
23 SLLOVE ZYRAT E KOMUNES SLLOVE, DIBER
24 BULQIZE BASHKIA BULQIZE, ZYRAT E KESHILLIT BASHKIAK
25 KALA E DODES CEREN
26 DERJAN KOMUNA DERJAN
27 KOMSI ZYRAT E KOMUNES KOMSI, MAT
28 KLOS DIBER BASHKIA KLOS NENPREFEKTURA MAT
29 MACUKULL ZYRAT E KOMUNES MACUKULL
30 SUC KOMUNA SUC
31 ARRAS ZYRAT E KOMUNES ARRAS
32 LIS KOMUNA LIS
33 SELISHTE ZYRAT E KOMUNES SELISHTE
34 LUZNI KOMUNA LUZNI
35 BAZ ZYRAT E KOMUNES BAZ, MAT


 
  Qarku Diber  
     
   
KZQV-te e Qarkut Diber . . .