Përmbajtja e Fletës së Votimit sipas njësisë

Nr. Bashkia/Komuna Adresa
1 URA VAJGURORE ZYRA E SEKRETARIT TE KESHILLIT BASHKIAK, KATI I DYTE
2 POLIÇAN BASHKIA POLIÇAN
3 KUÇOVE BASHKIA KUÇOVE, BLLOKU "T. SKENDO", RRUGA E RE
4 ÇOROVODE ZYRA E SEKRETARIT TE KESHILLIT TE BASHKISE
5 VERTOP ZYRAT E KOMUNES VERTOP, BERAT
6 TERPAN ZYRAT E KOMUNES TERPAN
7 GJERBES BERAT KOMUNA GJERBES NENPREFEKTURA SKRAPAR
8 LUMAS ZYRAT E KOMUNES LUMAS, BERAT
9 ROSHNIK KOMUNA ROSHNIK
10 VENDRESHE KOMUNA VENDRESHE NENPREFEKTURA SKRAPAR
11 BERAT QENDRA KULTURORE E EFEMIJEVE BERAT
12 KOZARE KOMUNA KOZARE NENPREFEKTURA KUCOVE
13 LESHNJE KOMUNA LESHNJE NENPREFEKTURA SKRAPAR
14 CUKALAT ZYRAT E KOMUNES CUKALAT
15 KUTALLI KUTALLI BERAT
16 POSHNJE KOMUNA POSHNJE
17 POTOM ZYRAT E KOMUNES, POTOM.
18 BOGOVE KOMUNA BOGOVE
19 ZHEPE KOMUNA ZHEPE, SKRAPAR
20 SINJE KOMUNA SINJE
21 PERONDI KOMUNA PERONDI
22 QENDER KOMUNA QENDER LAGJE HASAN SEITAJ COROVODE SKRAPAR.
23 ÇEPAN ÇEPAN
24 VELABISHT ZYRAT E KOMUNES VELABISHT
25 OTLLAK ZYRAT E KOMUNES OTLLAK
 
     
 


   
 
KZQV-te e Qarkut Berat . . .