Formularët e Vetëdeklarimit

Ky publikim bėhet në bazë të ligjit nr. 138/2015 "Për garantimin e integritetit të personave që zgjidhen, emërohen ose ushtrojnë funksione publike"

 

Deputetë

 

 

Kryetarë Bashkie

 

 

Kandidatė pėr Deputet

 

 

 

Ministra

 

Këshilltarë të Bashkive

 

Kandidatė pėr Kryetarë Bashkie

 

Kandidatė pėr Kėshilltar Bashkie